debatt_strejk
Replik

”Så länge förhandlingarna pågår är det en öppen fråga”

Replik. ”Skulle vi inte komma vidare i förhandlingarna kan det enligt den förhandlingsordning som gäller mellan parterna bli fråga om medling”, skriver LR:s förhandlingschef Peter Henriksson i en replik. 

Tack för ditt inlägg angående pågående förhandlingar inom kommunal sektor. Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet uppträder som en part; Lärarnas Samverkansråd, gentemot Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det innebär att förbunden måste företräda en gemensam uppfattning vid förhandlingsbordet.

Lärarnas Samverkansråd består av förbundsordförande och två vice ordförande för respektive förbund, sammanlagt sex personer. Denna grupp utgör förhandlingsdelegation. Det är till dem vi förhandlare redovisar vad som sker och det är Samverkansrådet som ger oss förhandlare mandat.

Så länge förhandlingarna pågår mellan parterna är det en öppen fråga om vi kommer att kunna nå ett acceptabelt resultat för båda parter. Skulle vi inte komma vidare i förhandlingarna kan det enligt den förhandlingsordning som gäller mellan parterna bli fråga om medling. Om inte heller en medling skulle leda till ett acceptabelt resultat kan den nu pågående prolongeringen av nuvarande avtal sägas upp, varefter varsel om stridsåtgärder vidtas, från vår sida i form av t ex strejk.

Samverkansrådet har som alltid i förhandlingstider en konfliktberedskap dels för att själv kunna vidta åtgärder, dels för att kunna bemöta åtgärder som arbetsgivare kan utsätta våra medlemmar för. Eventuella beslut om konflikt fattas av Samverkansrådet.

Peter Henriksson, förhandlingschef på Lärarnas Riksförbund 

Kommentera