skolpengar
2,4 miljarder

Så många hoppar på lågstadiesatsningen

Nästan alla kommuner har sökt bidrag inom regeringens två miljarder stora lågstadiesatsning. De har sökt pengar för 3200 nya lärare till landets skolor – men intresset är så pass stort att pengarna inte kommer att räcka till.

Skolverket rapporterar nu att 284 av landet 290 kommuner sökt regeringens två miljarder stora lågstadiesatsning. Dessutom har 266 ägare till fristående skolor ansökt.

Alla huvudmän har på förhand fått veta hur stort bidrag de kunnat söka, inom en så kallad ram. 1,9 miljarder kommer därför att gå ut till huvudmännen inom de anvisade ramarna.

– Söktrycket visar att de upplever ett behov av att anställa mer personal i de lägre årskurserna. Nu står de inför den stora utmaningen att rekrytera behöriga lärare. Redan i dag är bristen på lärare stor, säger Anders Palm, enhetschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Men de hade även möjligheten att söka pengar utanför de ramar som angetts. Totalt har huvudmännen sökt bidrag på uppemot 2,4 miljarder kronor – det vill säga nästan en halv miljard mer än vad lågstadiesatsningen omfattar.

Det skulle totalt räcka till 3200 nya lärare i landets skolor; huvudmännen har ansökt om 2150 heltidslärartjänster, 390 förskollärare och 630 speciallärare. Men också fritidspedagoger, specialpedagoger och icke pedagogisk personal som till exempel administratörer.

De 100 miljoner som återstår kommer nu att fördelas mellan de som sökt mer än sina ramar. Huvudmän som har särskilt stor andel elever obehöriga till gymnasiet har förtur när det gäller bidragen utanför ramarna.

– Nu i oktober beslutar vi hur mycket pengar kommuner och fristående skolor får. Pengarna betalar vi sedan ut i december. Under nästa år följer vi upp så att pengarna har använts på rätt sätt, säger Anders Palm.

Ambitionen med lågstadiesatsningen är att lärarna ska bli fler, klasserna mindre och undervisningskvaliteten bli bättre. Dessutom ska mer personal och andra insatser frigöra mer tid åt lärarnas undervisning. På så sätt ska elever i förskoleklass och årskurs 1–3 få stöd i ett tidigare skede för att enklare kunna nå kursmålen.

För att ta del av pengarna har huvudmännen avkrävts en rekryteringsstrategi. Där skulle det framgå hur de ska hantera personalrekrytering i förhållande till pensionsavgångar och nyanlända barn. Men också hur de ska arbeta med att säkra lärarbehörigheten och hur huvudmannen arbetar med ledarskap.

Kommentera