Så mycket tjänar lärarna i ditt län

Siffrorna anger den genomsnittliga månadslönen i kronor för 2009. Med månadslön avses, enligt Statistiska Centralbyråns definition, avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som ob-, jour- och beradskapsersättning.
Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

RIKET:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 28 400
Kvinnor 27 700
Totalt 28 000
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 27 900
Kvinnor: 27 600
Totalt 27 800
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 26 200
Kvinnor: 26 100
Totalt: 26 200
Grundskollärare:
Män: 25 700
Kvinnor: 25 800
Totalt: 25 800
STOCKHOLMS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 29 500
Kvinnor 29 000
Totalt 29 200
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 28 500
Kvinnor 27 900
Totalt 28 200
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 27 200
Kvinnor 27 300
Totalt 27 200
Grundskollärare:
Män: 27 200
Kvinnor: 27 600
Totalt 27 500
UPPSALA LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 28 300
Kvinnor: 27 500
Totalt: 27 800
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 28 100
Kvinnor: 27 600
Totalt: 27 900
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 25 400
Kvinnor: 25 900
Totalt: 25 700
Grundskollärare:
Män: 25 600
Kvinnor: 25 700
Totalt: 25 700
SÖDERMANLANDS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 27 900
Kvinnor: 27 500
Totalt 27 700
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 28 200
Kvinnor: 28 100
Totalt 28 100
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 25 700
Kvinnor: 25 700
Totalt: 25 700
Grundskollärare:
Män: 25 300
Kvinnor: 25 500
Totalt: 25 400
ÖSTERGÖTLANDS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 28 000
Kvinnor: 27 600
Totalt: 27 700
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 27 800
Kvinnor: 27 600
Totalt: 27 700
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 26 000
Kvinnor: 25 500
Totalt: 25 700
Grundskollärare:
Män: 25 200
Kvinnor: 25 300
Totalt: 25 300
JÖNKÖPINGS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:

Män: 28 200
Kvinnor: 27 200
Totalt: 27 700
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 27 500
Kvinnor:27 400
Totalt: 27 500
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 25 900
Kvinnor: 25 400
Totalt: 25 600
Grundskollärare:
Män: 25 600
Kvinnor: 25 200
Totalt: 25 300
KRONOBERGS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 28 600
Kvinnor: 28 000
Totalt: 28 200
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 28 600
Kvinnor: 27 700
Totalt: 28 300
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 26 100
Kvinnor: 25 700
Totalt: 25 900
Grundskollärare:
Män: 26 100
Kvinnor: 25 500
Totalt: 25 600
KALMAR LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 27 800
Kvinnor: 26 500
Totalt: 27 100
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 27 400
Kvinnor: 27 500
Totalt: 27 400
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 25 900
Kvinnor: 25 600
Totalt 25700
Grundskollärare:
Män: 25 400
Kvinnor: 25 200
Totalt: 25 300
GOTLANDS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 29 100
Kvinnor: 28 100
Totalt: 28 500
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 28 100
Kvinnor: 28 000
Totalt: 28 100
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 26 700
Kvinnor: 26 400
Totalt: 26 500
Grundskollärare:
Män: 25 900
Kvinnor: 25 500
Totalt: 25 600
BLEKINGE LÄN: 
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 27 700
Kvinnor: 26 600
Totalt: 27 100
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 27 400
Kvinnor: 27 600
Totalt: 27 500
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 25 400
Kvinnor: 25 200
Totalt: 25 300
Grundskollärare:
Män: 25 500
Kvinnor: 25 000
Totalt: 25 100 
SKÅNE LÄN: 
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 28 000
Kvinnor: 27 500
Totalt: 27 700
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 27 700
Kvinnor: 27 500
Totalt: 27 600
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 26 000
Kvinnor: 25 900
Totalt: 26 000
Grundskollärare:
Män: 25 500
Kvinnor: 25 700
Totalt 25 600
HALLANDS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 28 000
Kvinnor: 27 800
Totalt: 27 800
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 28 300
Kvinnor 28 000
Totalt: 28 200
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 26 700
Kvinnor: 26 500
Totalt: 26 600
Grundskollärare:
Män: 26 500
Kvinnor: 26 100
Totalt: 26 200
VÄSTRA GÖTALAND:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 29 000
Kvinnor 28 100
Totalt: 28 500 
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 28 600
Kvinnor: 28 100
Totalt: 28 400
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 26 200
Kvinnor: 26 100
Totalt: 26 100
Grundskollärare:
Män: 25 400
Kvinnor: 25 600
Totalt: 25 600
VÄRMLANDS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 27 900
Kvinnor: 26 600
Totalt 27 200 
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 27 600
Kvinnor: 27 400
Totalt: 27 500
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 25 900
Kvinnor: 25 500
Totalt: 25 700
Grundskollärare:
Män: 25 100
Kvinnor: 24 700
Totalt: 24 800
ÖREBRO LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 27 600
Kvinnor: 26 500
Totalt: 27 000
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 26 700
Kvinnor: 26 300
Totalt: 26 500
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 25 300
Kvinnor: 25 400
Totalt: 25 300
Grundskollärare:
Män: 24 400
Kvinnor: 24 800
Totalt 24 700
VÄSTMANLANDS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 28 000
Kvinnor: 27 300
Totalt: 27 500
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 28 000
Kvinnor: 27 900
Totalt: 28 000
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 25 900
Kvinnor: 25 600
Totalt: 25 700
Grundskollärare:
Män: 25 300
Kvinnor: 25 100
Totalt: 25 100
DALARNAS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:

Män: 28 200
Kvinnor: 27 000
Totalt: 27 500
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 27 300
Kvinnor: 27 300
Totalt: 27 300
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 26 200
Kvinnor: 25 500
Totalt: 25 800
Grundskollärare:
Män: 25 400
Kvinnor: 25 100
Totalt: 25 200
GÄVLEBORGS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 28 600
Kvinnor: 27 300
Totalt: 27 900
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 27 200
Kvinnor: 27 600
Totalt: 27 400
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 25 800
Kvinnor: 25 600
Totalt: 25 700
Grundskollärare:
Män: 24 800
Kvinnor: 24 900
Totalt: 24 900
VÄSTERNORRLANDS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:

Män: 28 200
Kvinnor: 27 800
Totalt: 28 000
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 28 100
Kvinnor: 27 800
Totalt: 28 000
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 26 500
Kvinnor: 26 100
Totalt: 26 300
Grundskollärare:
Män: 25 100
Kvinnor: 25 200
Totalt: 25 200
JÄMTLANDS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 28 900
Kvinnor: 27 900
Totalt: 28 300
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 27 500
Kvinnor: 27 100
Totalt: 27 400
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 26 200
Kvinnor: 26 200
Totalt: 26 200
Grundskollärare:
Män: 25 100
Kvinnor: 25 400
Totalt: 25 400
VÄSTERBOTTENS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 27 400
Kvinnor: 26 600
Totalt: 26 900
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 26 800
Kvinnor: 27 300
Totalt: 27 000
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 25 500
Kvinnor: 25 400
Totalt: 25 500
Grundskollärare:
Män: 25 300
Kvinnor: 25 200
Totalt: 25 200
NORRBOTTENS LÄN:
Gymnasielärare i allmänna ämnen:
Män: 28 200
Kvinnor: 27 300
Totalt: 27 600
Gymnasielärare i yrkesämnen:
Män: 28 400
Kvinnor: 28 000
Totalt: 28 200
Lärare i estetiska och praktiska ämnen:
Män: 26 000
Kvinnor: 26 100
Totalt: 26 000
Grundskollärare:
Män: 26 300
Kvinnor: 25 800
Totalt: 25 900

Källa: SCB

Kommentera