Lärarlöner 2015 – hela listan

Hela listan län för län.

Snittlön län
Sverige    31 823
Stockholms och Gotlands län    33 764
Södermanlands län    31 799
Västra Götalands län    31 749
Hallands län    31 728
Västmanlands län    31 466
Skåne län    31 387
Uppsala län    31 323
Värmlands län    31 231
Västernorrlands län    31 221
Norrbottens län    31 195
Jönköpings län    31 146
Jämtlands län    31 133
Östergötlands län    31 121
Gävleborgs län    31 041
Örebro län    30 989
Blekinge län    30 989
Kronobergs län    30 986
Dalarnas län    30 859
Kalmar län    30 841
Västerbottens län    30 717
    
Snittlön övriga    
Sveriges 10 största kommuner     32 379
Sveriges 20 ”rikaste” kommuner    32 785
Sveriges 20 största kommuner    32 261
Sveriges 20 ”fattigaste” kommuner    30 894
Sveriges 20 minsta kommuner    30 516
Sveriges 10 minsta kommuner     30 094
    
Snittlön kvinnor    
Riket    31 676
Stockholms och Gotlands län    33 652
Södermanlands län    31 713
Västra Götalands län    31 503
Hallands län    31 407
Skåne län    31 292
Västmanlands län    31 265
Uppsala län    31 244
Värmlands län    31 050
Jämtlands län    31 009
Norrbottens län    30 998
Västernorrlands län    30 962
Östergötlands län    30 911
Gävleborgs län    30 854
Blekinge län    30 834
Jönköpings län    30 810
Kronobergs län    30 793
Örebro län    30 721
Kalmar län    30 680
Dalarnas län    30 677
Västerbottens län    30 639
    
Snittlöner män    
Riket    32 179
Stockholms och Gotlands län    34 087
Hallands län    32 412
Västra Götalands län    32 284
Södermanlands län    32 033
Västmanlands län    31 946
Västernorrlands län    31 855
Jönköpings län    31 794
Norrbottens län    31 757
Östergötlands län    31 677
Skåne län    31 626
Värmlands län    31 619
Uppsala län    31 529
Gävleborgs län    31 515
Örebro län    31 487
Jämtlands län    31 456
Kronobergs län    31 450
Blekinge län    31 340
Dalarnas län    31 303
Kalmar län    31 157
Västerbottens län    30 876
    
Löneskillnad mellan manliga och kvinnliga lärare    
Riket    503
Hallands län    1 006
Jönköpings län            984
Västernorrlands län    893
Västra Götalands län    781
Östergötlands län    766
Örebro län    765
Norrbottens län    759
Västmanlands län    681
Gävleborgs län    661
Kronobergs län    657
Dalarnas län    626
Värmlands län    569
Blekinge län    506
Kalmar län    477
Jämtlands län    447
Stockholms och Gotlands län    435
Skåne län    334
Södermanlands län    320
Uppsala län    286
Västerbottens län    238
    
Löneskillnad mellan yngre och äldre lärare (-30 vs 60-)    
Riket    6 190
Östergötlands län    7 943
Västernorrlands län    7 377
Värmlands län    7 084
Gävleborgs län    7 040
Södermanlands län    6 869
Jämtlands län    6 836
Västra Götalands län    6 792
Norrbottens län    6 792
Örebro län    6 631
Västerbottens län    6 492
Kalmar län    6 442
Jönköpings län    6 289
Skåne län    6 239
Uppsala län    6 103
Hallands län    5 931
Västmanlands län    5 863
Stockholms och Gotlands län    5 761
Blekinge län    5 699
Kronobergs län    5 585
Dalarnas län    5 458
    
Lön i genomsnitt i förhållande till rikssnittet.     
Rikssnitt    31 823
Storstäderna    1 368
Klassiska universitetsstäder    –167
Huvudstadsregionen    1 681
Göteborg-Borås    65
Öresundsregionen    –463
Sveriges 10 största kommuner     556
Sveriges 20 största kommuner    438
Sveriges 10 minsta kommuner     –1 729
Sveriges 20 minsta kommuner    –1 247
Sveriges 20 ”rikaste” kommuner    962
Sveriges 20 ”fattigaste” kommuner    –929
    
Högst snittlön –30 år    
Stockholms och Gotlands län    29 654
Hallands län    27 779
Kronobergs län    27 730
    
Lägst snittlön –30 år    
Örebro län    26 169
Värmlands län    26 116
Östergötlands län    26 050
    
Högst snittlön 31–59 år    
Stockholms och Gotlands län    33 787
Södermanlands län    31 721
Västra Götalands län    31 576
    
Lägst snittlön 31–59 år    
Kalmar län    30 724
Dalarnas län    30 714
Västerbottens län    30 568
    
Högst snittlön 60–    
Stockholms och Gotlands län    35 416
Västra Götalands län    34 057
Jämtlands län    34 034
    
Lägst snittlön 60–    
Kalmar län    32 852
Örebro län    32 800
Dalarnas län    32 507
    
Samtliga siffror avser kronor per månad.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm