hemmasittare_palmer_och_friberg_web

Robert Palmér och Peter Friberg föreläste om ”hemmasittare” på Skolportens konferens Specialpedagogik.

| Foto: Mårten Färlin
Specialpedagogik

Så når du hemmasittarna

Experter på ”hemmasittare” föreläste om vad skolan kan göra för att stödja elever som riskerar långvarig skolfrånvaro.  

Tips

Så kan skolan göra för att stödja elever som riskerar långvarig frånvaro, enligt Peter Friberg och Robert Palmér på Magelugnen.

 • Tydlighet. Ha enkla, tydliga mål och inramningar vad gäller tid, uppgift och omfattning.
 • Sänk inte kraven. Lärare har ofta lägre krav på till exempel barn med adhd. När eleven funkar och inte längre stör, så tycker man att det räcker. Förväntningar tenderar korrelera med hur bra det går.
 • Belöna mer. Bara något så enkelt som att belöna eleven för att han eller hon är i skolan kan betyda mycket för dessa elever.
 • Rutiner för frånvaro. Håll noga koll på närvaro. Skapa rutiner på skolan för vem som har ansvaret att leta upp eleverna som inte är i klassrummet.
 • Döm inte. Ring upp de elever som inte är i skolan och kolla av med föräldrarna. På så sätt får man också tag i de som inte vet huruvida barnet är sjukt. Var nyfiken, men ha inte en dömande ton när du ringer.
 • Tidiga insatser. Två veckors frånvaro innebär starka signaler.
 • Samsyn. Se till att all personal på skolan ser på skolfrånvaro på samma sätt, när det till exempel gäller godkännande av ledighet och annat.
 • Kartläggning. Kartlägg de elever på skolan som är i riskzonen. På de flesta skolor vet man vilka elever det gäller.
 • Feedback. Det kan vara viktigt att informera till elev och föräldrar om varför det är dåligt att vara borta från skolan. Skicka hem positiv feebback med eleven varje dag. Föräldrar älskar detta. Det kan betyda mycket både för föräldrar och elev. Och kanske man inte alltid måste informera om att eleven kom 20 minuter sent.
 • Samordna. Odla goda relationer med BUP och socialtjänst. Låt Elevhälsan hålla i samordningen.
 • Relation. Bygg en relation till eleven och fungera gärna som en ”kom till mig om du behöver gå hem tidigare”-person.

Tre boktips av Peter Friberg och Robert Palmér, om konflikter och utagerande barn

 • Fem gånger mer kärlek av Martin Forster
 • Vilse i Skolan av Ross W. Green
 • Explosiva barn av Ross W. Green

Läs mer om Malungen här

 

Enligt en rapport från Skolverket från 2010 hade 1600 grundskolelever, utan giltigt skäl, varit helt frånvarande från skolan i över en månad under läsåret 2006/2007. Det är dessa elever som beskrivs som ”hemmasittare”.

– Föreställ er en elev med dålig självbild, som blivit ditmejslad efter många och långa år av negativ feedback från skolan. Samma kritik når föräldrarna: att deras barn är ett problem, säger Peter Friberg, utbildningsansvarig på stödorganisationen Magelungen, som står på en scen i Essinge Konferenscenter, Stockholm, i samband med Skolportens konferens Specialpedagogik i mitten av april.

– Som ett brev på posten kommer då ökad känslighet för misslyckande och bristande stimulans. Det är ett jättejobb att över huvud taget få dessa elever att göra en uppgift. Överlägset vanligast är att eleven drabbas av olika typer av ångestsyndrom, fortsätter han.

Peter Friberg och kollegan Robert Palmér, handledare och utbildare inom hemmasittarproblematik, har många års erfarenhet inom ämnet. De vet hur man gör för att stödja de elever som riskerar långvarig skolfrånvaro. Men också hur man förebygger det – och hur man hjälper frånvarande elever tillbaka.

– Enkla, tydliga inramningar gagnar den här gruppen, eller egentligen alla elever. Belöna eleven när han eller hon är i skolan.

Det är dessutom viktigt att skapa rutiner för att upptäcka frånvaron.

– Gör klart vem som ansvarar för att söka upp de elever som inte är i klassrummet, säger Peter Friberg och exemplifierar:

– Stockholms Stad införde ett närvaroteam. De skulle kolla en grabb efter två veckors hemmasittande. När han fick veta att de skulle komma, åkte han in till skolan innan de hann dit eftersom han ”inte ville träffa en soc-kärring”. Bara tanken på deras närvaro löste problemet.

Om en elev varit frånvarande under en längre tid, är första dagen oerhört känslig, menar Peter Friberg.

– Den måste därför vara planerad i detalj. Jag minns en mentor som valde att möta upp en elev med information om allt denne hade missat. Det blev inte så bra.

– Se istället till att prata med eleven innan: vem ska säga att du kommer tillbaka? Vad ska du säga? Skoltrötthet brukar vara en orsak bakom frånvaron som fungerar bra och som andra elever kan relatera till. Att ha första dagen när alla kommer tillbaka från ett lov är ett bra tips, eftersom alla andra också har mycket att berätta. 

Kommentera