bjorn_ahstrand_full

Björn Åstrand, ledamot i Skolkommissionen, doktor i historia och dekan för lärarutbildningen vid Karlstad universitet.

| Foto: Emil Hedman
Skolkommissionen

Så resonerar kommissionen om karriärstegen

Ett professionsprogram ska ge efterlängtad systematik till lärarkarriären, enligt Skolkommissionens delbetänkande.
– Det finns redan en lönespridning, men vi kanske kan upprätta bättre kriterier för den, säger Björn Åstrand, ledamot i Skolkommissionen och dekan för lärarutbildningen i Karlstad.

Den stora nyheten för lärarna när Skolkommissionen presenterade sitt delbetänkande på måndagen var förslaget att utöka karriärstegen med fler nivåer. I takt med att en lärare blir mer erfaren och deltar i fler kompetensutvecklande program ska den uppnå nya nivåer, sannolikt med högre lön som en följd.

Skolvärlden pratade om karriärstegen med Björn Åstrand, ledamot i Skolkommissionen, doktor i historia och dekan för lärarutbildningen vid Karlstad universitet. Han påpekar att ingenting egentligen är spikat i och med delbetänkandet.

Hur långt gångna är planerna på fler karriärsteg?

– Det här betänkandet innehåller idé-utkast. Idag finns det ingen systematik i hur du erbjuds att utvecklas i ditt arbete. Det tror vi att ett professionsprogram skulle kunna råda bot på.

Hur ser en riktigt skicklig lärargärning ut?

Man skulle då under sin lärarkarriär ha valet – eller tvingas till – att genomföra viss kompetensutveckling för att uppnå nya nivåer?

– Lärare har i decennier bett om goda förutsättningar för kompetensutveckling. Det man ofta har mötts utav har varit enstaka studiedagar där alla ska göra samma sak. Vi brukar kalla det för ”spray and pray” när man ordnar en föreläsning för tvåhundra personer och tänker att ”nu förändras världen”. Det är ju inte så det funkar.

Men lutar det mot tvång eller valfrihet?

– Om vi landar i det här förslaget i slutändan tror jag att lärare kommer att ta erbjudandet – i grund och botten så vill lärare utvecklas i sitt yrke. Och man kommer att vara tacksam över att det bygger på olika nivåer och att man får gott stöd under de första åren då man ska lära sig att hantera alla de svårigheter som finns i yrket. Och sen att man får gott stöd att fördjupa sig när man börjar gå över mot en expertnivå och så vidare.

Och då kopplas det till lön också?

– Det här är ett idéutkast och vi har inte bestämt hur någonting måste vara. Men det är väl inte orimligt att tänka sig en lönefaktor i det. Idag finns det ju en lönespridning utifrån andra typer av kriterier, och det vore väl kanske bättre att jobba med den här typen av kriterier. Alltså hur du har deltagit i det här programmet och hur du utvecklat din kompetens och sådana saker. Men det här är sådant som vi kommer att återkomma till.

Kommer det att dyka upp fler titlar som ”förstelärare”?

– Jag är inte så intresserad av vad de olika nivåerna kommer att kallas. Det jag är intresserad av är att fundera på hur vi kan beskriva hur en riktigt skicklig lärargärning ser ut, och hur man kommer dit. Hur kan alla lärare få sådant stöd att de under sin karriär uppnår den kompetensen?

Politiken måste komma samman och etablera en gemensam idé om skolan

Och vem ska definiera det?

– I de system som fungerar väl så har lärarna, professionen, en dominerande roll i att definiera hur riktigt bra yrkesutövning ser ut. Sen får den ju bli informerad av forskning.

Björn Åstrand vill lyfta kommissionens ledamöters kompromissvilja som en förebild för hur riksdagens politiker bör agera, vilket även kommissionens ordförande Anna Ekström gjorde när hon lämnade över betänkandet till utbildningsministern.

– Vi har i kommissionen tagit oss samman för att etablera samsyn och kunna presentera ett delbetänkande som vi alla står bakom. Och det har krävt mycket. De flesta av oss har fått ta ett djupt andetag för att klara av att skriva under på allt. Och nu är det faktiskt upp till politiken att visa samma ansvarstagande. Ska vi få samsyn och klarhet i skolpolitiken så måste vi komma samman och etablera en gemensam idé om varför vi har en skola i Sverige, vad den ska leverera, vad den ska betyda för individen och för samhället.

Hur goda förhoppningar har du att politikerna ska komma överrens?

– Frågan är fel ställd, för det är helt nödvändigt. För att vi faktiskt ska kunna utveckla skolan och därmed det svenska samhället och ge alla medborgare likvärdiga möjligheter, så måste politiken komma samman med en bestämd och samlad idé om hur framtiden ska se ut.

Kommentera