Annons
Regeringens mål är att digitaliseringen i skolan ska vara klar 2022.

Så ser den digitala planen ut för Skolsverige

Publicerad 25 mars 2019

Fakta

Nationella behov för huvudmännen

 

  • De ansvarsområden som ska finnas behöver samordnas och förtydligas nationellt.
  • Det behöver finnas stöd och vägledning tillgängligt.
  • Det måste finnas stöd och vägledning för planering, implementering och förvaltning.
  • Det måste finnas kompetensutveckling.
  • I lärar- och rektorsutbildningar behöver digitaliseringsperspektivet stärkas och följas upp.
  • Större informationssamverkan genom att ha ett koordinerat standardiseringsarbete kring digitaliseringen.
  • För strategisk verksamhetsutveckling och ökad måluppfyllelse behöver man använda data.
  • Forskning och beprövad erfarenhet ska vara tillgänglig och spridd.
  • Det måste finnas finansiering av forskning som är flerdisciplinär, praktiknära och behovsstyrd.

Det har hittills inte funnits någon handlingsplan för digitaliseringsarbetet av skolan. Därför har SKL tillsammans med Skolverket och andra lagt fram en handlingsplan med förslag på hur arbetet ska vara möjligt för huvudmännen. 
– Huvudmännen har ett stort ansvar, men vi kan inte lämna dem ensamma med det här säger Annika Agélii Genlott.

2022 vill regeringen se en fullbordad digitaliseringsprocess inom skolväsendet, men det har inte funnits någon handlingsplan för hela landet även om arbetet pågått i flera år. 2018 fick SKL, tillsammans med bland annat Skolverket, i uppdrag att skriva ihop en handlingsplan och den 18 mars lämnade de över den till regeringen. Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet, som den heter, har förslag på hur det ska skapas likvärdiga förutsättningar mellan skolorna och för att höja den digitala kompetensen hos både elever och personal. Annika Agélii Genlott, projektansvarig för arbetet kring handlingsplanen, tycker att namnet kan vara lite missvisande.

– Vi är inte några digitaliseringsivrare som vill att allting ska bli digitalt, det förstår man om man läser planen och jag tycker det hade varit bättre om det stod ”digitalisering i skolväsendet” istället. Det är små ord, men ibland kanske det låter som att vi ska digitalisera precis allt och det handlar inte om det.

Handlingsplanen är inte ett dokument som beskriver hur skolorna ska arbeta kring frågan eller hur huvudmännen ska gå tillväga, även om den radar upp ansvarsområden för dem. Det är en analys över vilka förutsättningar som finns idag och vilka förutsättningar som behöver finnas för att regeringens mål ska nås.

– Handlingsplanen är inte till för att tala om för huvudmännen hur de ska göra. De har ansvar för att skapa grundläggande förutsättningar lokalt och regionalt som vi ringar in i handlingsplanen, men det vi lyfter mer specifikt är deras behov av stöd på nationell nivå, säger Annika Agélii Genlott.

För att nå dessa mål ges 18 förslag på hur olika nationella aktörer i Sverige, exempelvis Skolverket och SKL, ska arbeta eller kring vilka frågor samverkan är speciellt viktigt, områden där en viss aktör bör ha en ledande funktion etc. Det tar också upp sådant som att alla lärarutbildningar inte har samma möjligheter att lära ut digital kompetens idag, vilket behöver förändras. Annika Agélii Genlott säger att det är svårt att prioritera något specifikt förslag över andra, men om man tar det på en högre nivå än enskilda initiativ är det den nationella samordningen som är något av det viktigaste.

–  Ingen enskild nationell aktör kan på egen hand lösa frågorna idag, det är glasklart, vissa saker måste göras på en nationell nivå. Huvudmännen har ett stort ansvar men vi kan inte lämna dem ensamma med det här. Många frågor är beroende av nationell formaliserad samverkan mellan aktörer och att man tar ansvar, vi vill med handlingsplanen bidra till att viktiga frågor tas om hand och att vi kan gå från plan till verkstad. 

Till de som kan tänkas vara negativa till digitaliseringsarbetet säger hon att det är viktigt att inte se frågan som enbart något bra eller dåligt.

– Vi behöver lära oss att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt och hantera utmaningarna som vi ställs inför genom kloka och väl avvägda beslut. Det i sin tur kräver digital kompetens hos både vuxna och elever, säger Annika Agélii Genlott.

Inför framtiden hoppas SKL på att det blir en ny överenskommelse med regeringen för att mer effektivt kunna stötta huvudmännen i deras arbete fram till 2022. Även då behövs en nära samverkan med Skolverket och andra aktörer som utför arbetet på en nationell nivå säger Annika Agélii Genlott.

–Vissa har redan arbetat med det här länge och kommit väldigt långt medan andra av olika orsaker är precis i början av utvecklingsarbetet. I det utvecklingsarbetet vill vi jättegärna vara med och stödja, men det blir ett nästa steg. I nuvarande överenskommelse har vi haft till uppgift att kartlägga, göra en nulägesanalys, se vad huvudmännen står inför för utmaningar och ge förslag på nationell nivå för att möta de utmaningarna. Nu behöver vi gå vidare med det fortsatta arbetet, från plan till verkstad.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Världens bästa lärare”: Eleverna behöver höga förväntningar

Estetiska ämnen

Global Teacher Prize öppnade många dörrar men Andria Zafirakou jobbar kvar på skolan i problemutsatta Brent. 

Annons
Annons
Kritik mot AcadeMedia

”Annonsen speglar inte Academedias kultur”

Replik

Friskolekoncernen Academedias presschef Anders Porelius svarar på den hårda kritiken.

Kommentera
Annons

Per Kornhall: ”Vad är det för cyniskt monster vi har skapat?”

Skolsystem

Per Kornhall skriver om Academedias anställningsannons.

Anna Ekström om friskolejättens jobbannons: ”Olidligt”

Får kritik

En annons från AcadeMedia har fått många i skolans värld att rasa.

Annons
Annons
Debatt

”Dags att regeringen agerar kraftfullt mot mobbning”

Agenda 2030

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning. ”Detta är ett oacceptabelt svek”, skriver Friends.

Kommentera

”Skolmyndigheterna måste sluta peka ut lärarna som inkompetenta”

Debatt

Enligt Isak Skogstad är det systemet det är fel på – inte lärarna.

Kommentera
Annons
Skolmiljö

NPF i fokus när lärarna fick delta i skolans ombyggnad

Fysisk lärmiljö

När bygget av nya Stigtomta skola inleddes var personalens vision glasklar: skolan skulle vara NPF-anpassad in i minsta detalj.

SPSM:s 5 tips: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

Skolmiljö

Viljan att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever är god bland svenska skolor – men det kan fortfarande bli bättre, menar Pia Persson vid SPSM.

Lärarutbildning

UHR efter kritiken: Vi har hållit oss till sanningen

Lärarutbildning

”Intresset för lärarutbildningar ökar” skrev Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. "Fel och missvisande" svarade Liberalerna.

Centern: ”Det är dags för fristående lärarutbildningar”

Debatt

”Vi vill att fristående lärarutbildningar ska etableras med målsättning att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning, för att driva på utvecklingen ytterligare, skriver två av Centerpartiets riksdagsledamöter i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så ska lärarutbildningen göras om: Vill underlätta för fler att bli lärare

Lärarutbildning

Fler ska välja läraryrket och fler ska ta examen. Nu ser regeringen över lärarutbildningen.

Estetlärare

Hon kämpar för estetlärarnas villkor: ”Frustrerande”

Estetiska ämnen

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare.

”Vi vill visa vilka rättigheter man har”

Arbetsvillkor

Mycket behöver göras för att förbättra förutsättningarna för estetlärare, visar en ny rapport från LR.

”Hur skapar vi förutsättningar för psykisk hälsa bland barn och unga?”

Debatt

”I en inkluderad skola kan fokus aldrig vara på individen utan ska vara på organisationen”, skriver specialpedagogen Anna Hagberg Nilsson.

Kommentera

Så spetsar du undervisningen: Ställ rätt frågor

Undervisning

Vad är nyckeln till en framgångsrik undervisning som lyfter eleverna? Enligt lärarna Malin Larsson och Tommy Lucassi är svaret enkelt: Ställ rätt frågor. 

Nedskärningar i skolan

Sju av tio kommuner sparar på skolan 2020

Granskning

En majoritet av Sveriges kommuner lever inte upp till skollagens krav, visar Skolvärldens undersökning bland fackligt aktiva lärare.

Här protesterar hundratals mot nedskärningarna

Skolmarschen

”Hör oss vråla, sluta snåla!” 
Så lät det när hundratals personer samlades på Sergels torg för att protestera mot nedskärningarna i skolan. 

Skolmarschen: ”Enough is enough”

Skolmarschen

Under helgen samlades lärare, syvare och föräldrar i hela landet för att protestera mot nedskärningar i skolan.

Lärarna demonstrerar i Norrköping: ”Har knutit handen i fickan”

Skolmarschen

Lärare i Östergötland har tröttnat på kommunernas sparande. 

Piteå marscherar mot nedskärningar: ”Nu får det vara nog”

Skolmarschen

På söndag samlas demonstranter i Piteå för att protestera mot nedskärningar i skolan. 

Lärare i ny protest: ”Antingen kämpar vi eller så dör vi”

Skolmarschen

I helgen väntas landets gator fyllas av tusentals människor som protesterar mot nedskärningarna på skolan.

Lärarna som är elevernas sista chans

Reportage

Eleverna är trasiga och har ofta rört sig bland droger och kriminalitet. Skolan har de i bästa fall besökt sporadiskt.
Möt lärarna som har Sveriges tuffaste lärarjobb.

”Skolan behöver spela en ännu större roll i samhället”

Debatt

”En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar”, skriver Pontus Edenberg.

Kommentera

Hjälp! Robotarna kommer – vad skola vi göra?

Blogg

”Jag tror verkligen att långsiktig glädje i arbetet som lärare förutsätter att vi inte bara lär ut, utan också själva lär nytt”, skriver David Haas.

Forskning

Hon tar skolforskningen närmare lärarnas egna frågor

Forskning

Helena Sagar genomför ett forskningsprojekt som utgår från lärarnas egna frågor. 

”Var finns visionen för svensk skola?”

Debatt

”Skolverkets inbjudan till lärare att medverka i en ”revidering” av läroplanen är ett sofistikerat sätt att ytterligare inkludera lärarna i ett system som knappast bidrar till att höja kvaliteten på skolarbetet”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Extra anpassningar

Genom att arbeta strukturerat utifrån en gemensam grund, når man många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Det menar specialpedagogen Diana Storvik.

Nationella prov

Svensklärare ryter till om nationella proven: ”Blir makabert”

Nationella proven

De långa bedömningsanvisningar får svensklärare att tvivla på sin egen kompetens, menar Filippa Mannerheim.

Ny undersökning: Därför är lärare positiva till nationella prov

Nationella prov

En majoritet av lärarna i grundskolan uppskattar de nationella proven. Det visar nya siffror från Skolverket.

Debatt

”8 uppgifter vi lärare vill ha assistenter till”

Debatt

”Lärarassistenter måste ha en enhetlig befattningsbeskrivning, baserad på vad lärarna själva anser sig behöva. Det här är våra förslag”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Kommentera

”Vi lärare behöver verktyg för att reglera vår arbetstid”

Debatt

”Ett sådant verktyg tror jag är nyckeln till att slippa att vi i november har tagit på oss så mycket att vi inte orkar längre”, skriver läraren Emelie Johansson.

Kommentera

Nu ska glädjebetygen stoppas

Betyg

Betygsutredningen får i uppdrag att utreda hur betygsinflation kan motverkas.

Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna”

Skärmdebatten

Digitala verktyg har sin plats i klassrummet men mobilen ska inte med, om hypade psykiatern Anders Hansen får bestämma.

Forskarna: Ge lärarna makten att definiera elevernas utveckling

Bedömning

Ju mer vi fokuserar på skolans resultat desto sämre går det, menar didaktikprofessorn Magnus Hultén.

Tidskriftspriset

Skolvärlden nominerad till Tidskriftspriset – igen

Nominering

För andra året i rad är Skolvärlden nominerad till det prestigefyllda Tidskriftspriset.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons