digitala
Digitaliseringen

Här är regeringens digitala skolstrategi

Digital kompetens för samtliga elever och lärare i skolan, och likvärdig tillgång till digitala verktyg. Det är huvudmålen i regeringens nya strategi för digitaliseringen av skolan.
– Bra strategi, men var finns pengarna för genomförandet? undrar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Strategin i korthet
  • Alla elever ska utveckla adekvat digital kompetens
  • Lärare ska ha kompetens att välja och använda digitala verktyg
  • Elever och personal ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov
  • Det ska finnas infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support
  • Digitala lärresurser ska vara ändamålsenliga
  • Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation

Strategin som regeringen klubbat ska se till att alla elever oavsett skolform ges möjlighet att utveckla ”adekvat digital kompetens”. Den snabba digitala utvecklingen förändrar löpande vad det begreppet innebär, och därför ska det ingå i skolans uppdrag att hänga med i den utvecklingen.

Lärare, vägledare och annan personal ska utbildas både på lärarutbildningen och i löpande fortbildningsinsatser för att kunna använda och välja de bästa digitala hjälpmedlen. Rektorer och huvudmän ska i sin tur ha kompetens att strategiskt driva digitala utvecklingsprojekt i verksamheterna.

– Lärare ska ha kunskap och mandat att avgöra när och hur digitala verktyg ska användas för att stärka lärandet, och när de inte ska användas. Detta handlar digitaliseringsstrategin om. Vi bryter det ensidiga fokuset på vilken teknik som ska användas, för att i stället fokusera på de kunskaper eleverna behöver, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Vidare ska tillgången till digital teknik vara likvärdig, både elever och personal ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar, inklusive infrastruktur och såväl teknisk som pedagogisk support. ”Tekniken får inte utgöra ett hinder för en god utbildning” skriver regeringen. Slutligen ska forskningen studera digitaliseringens påverkan på undervisningen och stötta vidareutveckling.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén är generellt positiv till regeringens strategi, men ställer sig frågande till hur genomförandet ska gå till.

– Det är på det hela taget en mycket bra strategi som sätter fingret på det viktigaste – det vill säga likvärdigheten, arbetsmiljön och forskningen. Nu är jag lite nyfiken på hur detta tas emot? Det kommer att behövas mycket fortbildning och utbildning. Mycket inköp av hårdvara, mjukvara, digitala läromedel och teknisk support. För att detta ska kunna efterlevas i varje klass, i varje skola, behövs det resurser, säger hon.

Kommentera