astrand_fridolin_ekstrom

Gustav Fridolin, Björn Åstrand, Anna Ekström.

Läraryrket

Så ska lärarnas karriärstege se ut

Professionell utveckling i fyra steg, och fokus på kärnuppdraget – att undervisa. Det är huvudpoängerna i utredningen som ska stärka lärarprofessionen.

Utredningen

Utredaren föreslår bland annat:

  • Fyra karriärsteg för lärare
  • Ett nationellt professionsprogram
  • Lagstadgad rätt till kompetensutveckling,
  • Möjlighet för huvudmän att rekrytera lärare på hög kompetensnivå till svårare uppgifter
  • Skolverket och Skolinspektionen får i uppdrag att minska överdokumentationen i skolan.

Läs hela utredningen här:
Med undervisningsskicklighet i centrum

I dag presenterade regeringens utredare Björn Åstrand sitt slutbetänkande för hur lärare, förskollärare, rektorer och förskole-chefer ska få bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag.

Han föreslår bland annat att man inrättar fyra nationellt reglerade kompetensnivåer för legitimerade lärare:  legitimerad lärare, erfaren lärare, meriterad lärare, och på toppen, särskilt meriterad lärare. För rektorer föreslås två nationellt reglerade nivåer: rektor och meriterad rektor.

– Man ska hedra expertis. Under ett yrkesliv utvecklas man som lärare eller rektor och därför måste man bygga ett system som ger förutsättningar för snabbare och effektivare kompetensutveckling, säger Björn Åstrand.

Tanken är att yrkeskåren ska vara med att ta fram kriterierna för de olika nivåerna.

– De yrkesverksamma måste involveras i att skapa de här systemen. Man får ta fram målbeskrivningar i en process där lärare och skolledare involveras på djupet, säger han.

Tanken är att karriärstegen i kombination med minskade administrativa uppgifter ska bidra till att göra läraryrket mer attraktivt, så att fler stannar kvar i yrket, och att fler högpresterande studenter söker sig till det.

– Det viktigaste är att man måste sätta fokus på kärnuppgiften. Skolledare ska leda verksamheten på ett sånt sätt där lärarna kan ta det specifika ansvaret för undervisningen på bästa sätt, säger Björn Åstrand.

Utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasieminister Anna Ekström på plats menar att utredningen kommer ha stor påverkan på läraryrkets attraktivitet.

– Man vill gå ifrån förstelärarbegreppet och istället prata om alla lärares rätt till utveckling, säger Gustav Fridolin.

Den tredje skolministern, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, å sin sida, tycker att utredningen kunde varit bättre på att täcka in högskolans roll.

– På samma sätt som vi förväntar oss att en läkare ställer diagnos och ordinerar medicin utifrån den senaste kunskapen måste undervisningen i skolan vila på vetenskaplig grund. Därför är det helt nödvändigt att universitet och högskolor spelar en viktig roll i ett professionsprogram, tillsammans med skolans parter, säger hon.

Kommentera