Annons

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Publicerad 13 juni 2018

Fakta

Alliansens förslag

Reformpaket för lärare

 • Skärp antagningskraven till lärarutbildningen
 • Låt fler med examen gå en KPU
 • Låt fristående aktörer driva KPU
 • Ta fram nationella riktlinjer för yrkesgrupper som kan avlasta lärarna

Reformpaket för ökad kunskap

 • Gör om förskoleklassen till klass 1 med kunskapsmål
 • Avsluta lågstadiet med ett nationellt prov
 • Vidareutbilda förskollärare till behörighet för lågstadiet
 • Revidera läroplaner och kursplaner
 • Behåll och utveckla nationella prov
 • Öka undervisningstiden
 • Rikta fler karriärtjänster till skolor i utsatta områden

Reformpaket för ordning och studiero

 • Inför ordningsomdöme på högstadiet och gymnasiet
 • Skärp skollagen så att rektor lättare kan flytta på elever som hotar och trakasserar

Relaterat

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Den borgerliga alliansen presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter ett antal reformer för skolan inför valet, med målet att Sverige ska tillhöra topp 10 i Pisa-undersökningen inom 10 år.

En rad förslag handlar om skolans lägre åldrar. Bland annat vill de stöpa om förskoleklassen till en regelrätt klass 1 med definierade kunskapskrav, samt införa nationella prov i lågstadiet och betyg från årskurs 4. För att komma runt behovet av ännu fler lärare när grundskolan utökas med ett år vill de införa ett lärarlyft för förskollärare som ger behörighet att undervisa på lågstadiet.

– Sverige börjar skolan sist i världen, alla andra börjar vid sex eller fem. Barnen är nyfikna och vill börja skolan i den åldern och vi bör utnyttja det. Det räcker inte att göra förskoleklassen obligatorisk, säger Jan Björklund.

Skolverkets betygsutvärdering visade att betyg missgynnar lågpresterande elever. Varför är en bra idé att införa dem tidigare?

– 80 procent av eleverna sa ju i Skolverkets undersökning att de anstränger sig mer i skolan när de får betyg. Inlärning förutsätter ansträngning. Och lärarna gör ändå den här bedömningen redan idag, det handlar bara om att sätta det på papper. Sverige är ju nästan helt unikt som börjar med betyg så sent.

Alliansen vill även göra det enklare för fler som redan har en högskoleexamen att gå en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att kunna arbeta som lärare. Därför föreslår de att KPU både kortas ner och läses i förhöjd studietakt, och dessutom att fristående aktörer ska kunna starta egna KPU:er.

– Självklart måste utbildningen ges av aktörer som godkänns av Universitetskanslersämbetet. Men att bara våra nuvarande skolor klarar av det är feltänkt, säger Jan Björklund.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning, menar att den sittande regeringen redan utökar möjligheten att läsa en KPU. Nyligen fattade regeringen beslut att tre lärosäten som samarbetar med organisationen Teach for Sweden ska få starta KPU för lärare i språk, estetiska ämnen och slöjd.

– I huvudsak gör vi redan det som Alliansen föreslår. Vi har också avsatt mer pengar till att kunna läsa på sommaren för att göra KPU mer flexibelt. Men det oroar mig att de vill privatisera lärarutbildningen. De säger att det är viktigt med en tydlig koppling till forskning. Men det bygger på att utbildningen är kopplad till våra universitet och högskolor. Teach for Sweden är en icke vinstdrivande organisation som tillsammans med universiteten har tagit fram de här utbildningarna, säger hon.

Men även privata aktörer kan väl samarbeta med lärosäten?

– Jag är inte säker på att det är konkurrens vi behöver, utan samarbete och långsiktighet. Det är viktigt att vi satsar på våra lärosäten, säger Helen Hellmark Knutsson.

På utbildningssidan vill Alliansen även skärpa antagningskraven till ämneslärarutbildningen och höja användningen av antagningsprov och lämplighetstest. Även där menar Helene Hellmark Knutsson att bollen redan är i rullning.

– Prov och test är något som vi nu förbereder efter att riksdagen nyligen röstade igenom det. Och då är de bland annat ett särskilt antagningsprov vi tittar på, säger hon.

Jan Björklund menar att regeringen istället gör det lättare för fler med lägre betyg att komma in på lärarutbildningen.

– De bygger ut lärarutbildningen trots ett återigen sjunkande söktryck och svaga antagningskrav. Vi borde istället höja dem. Vi säger att man ska ha lägst betyget C i de ämnen man ska undervisa i. Det är en rätt viktig kravhöjning, som regeringen säger nej till, säger han.

Ni skriver i debattartikeln att ”inom tio år ska Sverige vara bland de tio bästa i kunskapsmätningen Pisa”. Är det inte vågat att komma med sådana utfästelser?

– Det är en målsättning. Vitsen med att ha en hög målsättning är att man tvingas vidta de åtgärder som krävs för att ta sig dit. Istället för att sitta med armarna i kors som regeringen gör nu, säger Jan Björklund.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Villkoren måste förbättras för att locka fler till läraryrket”

Debatt

”Menar vi allvar med att lyfta yrkets status, locka de bästa studenterna till att söka lärarutbildningen så måste även villkoren för lärarna förbättras”, skriver Roger Haddad (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Kommentera
Annons
Annons

Så påverkar budgeten dig som lärare

Budget

Riksdagen har röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Så här berörs du som lärare av den.

Annons

Lärarnas vanligaste frågor till SPSM om betyg och särskilt stöd

Betyg och bedömning

Hur fungerar pysparagrafen, alternativa verktyg, lathundar och strukturstöd vid betygsättning och bedömning?
SPSM:s expert svarar på vanliga frågor om bedömning.

Åtta rektorer kräver: Erfarna lärare måste få högre lön

Lärarlöner

Åtta rektorer på Ystad gymnasium kräver mer pengar till lärarlöner.
– Det är ett arbetsmiljöproblem att nyanställda får mycket högre lön än erfarna, lojala lärare, säger rektorn Lena Schmidt.

Annons
Annons

Skolan kraftsamlar för allas rätt att funka olika

Musikhjälpen

Från 3 miljoner 2008, till 74 miljoner förra året. Varje år sedan starten har Musikhjälpen slagit rekord. I år kommer flera initiativ från skolans värld. 

Annons

Malin skämtar om läraryrket – och fick arbetslusten tillbaka

Arbetsmiljö

Vad har undervisning och stand up gemensamt? En hel del om du frågar läraren och komikern Malin Appeltofft.

Faktorerna som påverkar ett barn som inte kommer till skolan

Hemmasittare

Alexander Skytte skriver om hur skolan kan arbeta för att förhindra att elever inte kommer till skolan: ”Om vi vill ha tillbaka elever med problematisk skolfrånvaro måste vi vara beredda på att ändra vårt sätt att jobba.”

Nya skollagar att hålla koll på 2019

Lagar

Under 2019 träder att antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. Bland annat blir det krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa.

Här tas tekniken på allvar

NO och teknik

På de flesta skolor för teknikämnet en undanskymd tillvaro och elevernas intresse dalar i takt med att de blir äldre. I Mörrum utanför Karlshamn har man vänt trenden – med hjälp av 3D och en förändrad lärarroll. 

Läraren Pekka, 80: ”Jag kan ju inte bara sitta still”

Intervju

Sin egen stigande ålder och lärarprofessionens sjunkande status till trots vill 80-åriga ämnes-läraren Pekka Persson inte släppa yrket helt. 
– Jag kan ju inte bara sitta still, det är roligare att undervisa, säger han.

Trots att fler tar examen: ”Problem kvarstår”

Gymnasiet

Fler elever tar gymnasieexamen inom tre år på de nationella programmen, visar Skolverket statistik. Men trots ökningen varnar LR:s Åsa Fahlén:
– Skolsystemet som helhet lyckas inte ge alla elever möjlighet att skaffa sig en god skolgång.

Så kan du hantera relationen med eleverna

Relationer

De flesta lärare upplever dagligen hur relationen med eleverna är viktig för att nå goda resultat. Men forskningen visar att de inte alltid är lika bra på att navigera den relationen i praktiken. 

Arbetsuppgifter

Lärarna: ”Vår tid går till annat än undervisning”

En stor del av låg- och mellanstadielärarnas arbetstid går åt till uppgifter som inte har med läraruppdraget att göra. Över 80 procent av lärarna använder
delar av sin arbetsdag till att bland annat rastvakta, kopiera, fixa i klassrummet och bjuda in till olika aktiviteter, visar en ny undersökning.

Så svarar lärarna om arbetsuppgifter som stjäl tid

Undersökning

Rastvakta, vattna blommor, fixa gardiner, kopiera... Så säger lärarna om de arbetsuppgifter som ligger utanför den egna undervisningen.

Rektorn: Är Skolverkets nya allmänna råd förenliga med skollagen?

Debatt

”Separera inte lärarens ämneskompetens och hens rättighet till bedömning om allmänna råden ska vara gångbara fullt ut”, skriver rektorn Jens S West.

Kommentera

En julsaga

Debatt

”Det lackar mot jul i Fabriken på Ågatan”. Bana 4 i Kungsbacka önskar alla montörer en god jul.

Kommentera

”Så ökar vi kunskaperna i främmande språk”

Debatt

Hur vänder vi den nedåtgående trenden för kunskaper i främmande språk och bristen på behöriga språklärare? ”Prata med barnen om exportens betydelse för Sverige och vilka dörrar språkkunskaper kan öppna för dem! Och satsa mer på språklärare!”, skriver Aino Weber på Tysk- svenska handelskammaren.

Kommentera

Rosa bussen ska öka likvärdigheten i utsatta områden

Digital kompetens

En rosa buss ska få fler mellanstadieelever i utsatta områden att intressera sig för programmering.
– Vi vill bidra till en jämlik utbildning, säger Maria Olsson.

Skolresultaten pekar uppåt i ny rapport

Positiv trend

Fler är behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet ökar, men bristen på jämlikhet kvarstår. Det visar en ny rapport om grundskolan från SKL.

Sociala medier – därför måste även yngre barn få kunskaper i bild

Debatt

Vi lever med en visuell kommunikation i en omfattning som vi aldrig tidigare har upplevt. Därför måste skolan ta bildämnet på allvar och ge även yngre barn bildkunskaper”, skriver författaren Torhild Elisabet Sandberg.

Kommentera

Rapport: Högpresterande elever saknar utmaningar i skolan

Rapport

Det saknas anpassade utmaningar för högpresterande elever i flera av landets skolor, visar en granskning från Skolinspektionen. 
– Sverige ligger sist i hela världen när det kommer till frågor som rör särskilt begåvade och högpresterande elever, säger pedagogen Mona Liljedahl.

Så förhindrade de hundratals gymnasieavhopp

Avhopp

Satsningen ”Plugga klart” tog sikte på 800 elever i riskzonen för att hoppa av gymnasiet. Resultatet: 720 av dem är kvar i skolan. – Det handlar mycket om att skapa relationer och vara lyhörd, säger Sebastian Wass, en av lärarna som deltar i satsningen.

LR Studs ordförande tar över Saco studentråd

LR Stud

Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Mimmi Rönnqvist är vald till ordförande i Saco studentråd under verksamhetsperioden 19/20.

Elvira, 18: ”Det är dags att vi börjar tänka på lärarna”

Debatt

”Lärare undervisar Sveriges framtid och det är dags att vi börjar tänka på dem. Lärarutbildningen måste ställa högre krav”, skriver 18-åriga Elvira Löwenadler.

Kommentera

Miljonsatsning på tioårig grundskola i M:s budget

Budget

Inför en timme mer i undervisningstid, utöka satsningen på lovskolan och lansera en tioårig grundskola. Det är några av delarna på skolområdet som återfinns i Moderaternas budgetmotion.

Så fick Västeråsskolan stopp på stöket

Arbetsmiljö

Dagliga konflikter bland eleverna och stök i klassrummet. Lärare och rektorer som slutade på löpande band. Och ett hot om vite på nära en miljon kronor från Skolinspektionen. Det såg inte ljust ut för Vetterstorpsskolan i Västerås – men på ett halvår vände trenden.

Högsäsong för betygsfrågor – det vill lärarna veta

Betygsättning

Det drar ihop sig till betygsättning på landets skolor. På Skolverket märks det genom att fler lärare hör av sig med frågor – och i år har de en lite annan karaktär än tidigare.

De prisas för sitt arbete med nyanlända elever

Språkintroduktion

Tätt samarbete, noga planering och välutbildad personal. Arbetslaget från Blackebergs gymnasium tilldelas priset "Årets lärarlag" för sitt arbete med nyanlända elever.
– Jag hoppas att vi kan inspirera andra, säger studie- och yrkesvägledaren Kristina Salenstedt Linder. 

Efter kritiken: SPSM drar tillbaka adhd-rapporten

NPF

Specialpedagogiska skolmyndighetens rapport om insatser för elever med adhd har fått kraftig kritik. Nu drar myndigheten tillbaka rapporten.

Så slår jobbstressen mot skolan

Arbetsmiljö

Fyra av tio grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare säger att de haft arbetsrelaterade besvär till följd av arbetet, visar en undersökning gjord av Arbetsmiljöverket.

SKL: Inför samordnad individuell plan för elever med behov

SIP

Sveriges Kommuner och Landsting vill införa en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen.

För mycket vardag och för lite matte

Matematik

Hur ska man lära ut matte på bästa sätt i klassrummet? Den frågan har länge varit föremål för en intensiv debatt inom skolforskning. Nu ger en svensk studie svar.

Rösten en bortglömd arbetsmiljöfråga

Arbetsmiljö

Rösten är ett av lärarnas viktigaste verktyg, och problem med den leder ofta till stress och sjukskrivningar. Men skolledarna är förvånansvärt ovetande om sitt ansvar, enligt logopeden och forskaren Annika Szabo Portela.

Läraren: ”Vi får inte ta demokratin för givet”

Projekt

På Jämtlands gymnasium uppmuntras eleverna att starta föreningar och samtidigt värna om demokratin. Arbetet är en del av ett demokratiprojket som skolan startat.
– Det är viktigt att vi inte tar demokratin för givet, säger Camilla Göransson, lärare på skolan. 

Metoo

#ickegodkänt ett år senare: ”Förväntar oss mer”

Metoo

Ett år har gått sedan läraruppropet Ickegodkänt. Läraren och initiativtagaren, Elinor Holmström, berättar om vad som har hänt sedan uppropet och vad nästa steg är för en mer jämställd skola.

Fem tips: Så arbetar du med #Metoo i undervisningen

Metoo

Lärarna uppmanas prata om Metoo och sexuella trakasserier i klassrummet. Men många är obekväma med att lyfta ämnet i undervisningen.
Läraren Annika Sjödahl delar med sig av konkreta tips och lektionsuppgifter till andra pedagoger som vill lyfta det normkritiska arbetet i klassrummet.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Annons