mellanstadiet
Skolpolitik

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Alliansens förslag

Reformpaket för lärare

 • Skärp antagningskraven till lärarutbildningen
 • Låt fler med examen gå en KPU
 • Låt fristående aktörer driva KPU
 • Ta fram nationella riktlinjer för yrkesgrupper som kan avlasta lärarna

Reformpaket för ökad kunskap

 • Gör om förskoleklassen till klass 1 med kunskapsmål
 • Avsluta lågstadiet med ett nationellt prov
 • Vidareutbilda förskollärare till behörighet för lågstadiet
 • Revidera läroplaner och kursplaner
 • Behåll och utveckla nationella prov
 • Öka undervisningstiden
 • Rikta fler karriärtjänster till skolor i utsatta områden

Reformpaket för ordning och studiero

 • Inför ordningsomdöme på högstadiet och gymnasiet
 • Skärp skollagen så att rektor lättare kan flytta på elever som hotar och trakasserar

Den borgerliga alliansen presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter ett antal reformer för skolan inför valet, med målet att Sverige ska tillhöra topp 10 i Pisa-undersökningen inom 10 år.

En rad förslag handlar om skolans lägre åldrar. Bland annat vill de stöpa om förskoleklassen till en regelrätt klass 1 med definierade kunskapskrav, samt införa nationella prov i lågstadiet och betyg från årskurs 4. För att komma runt behovet av ännu fler lärare när grundskolan utökas med ett år vill de införa ett lärarlyft för förskollärare som ger behörighet att undervisa på lågstadiet.

– Sverige börjar skolan sist i världen, alla andra börjar vid sex eller fem. Barnen är nyfikna och vill börja skolan i den åldern och vi bör utnyttja det. Det räcker inte att göra förskoleklassen obligatorisk, säger Jan Björklund.

Skolverkets betygsutvärdering visade att betyg missgynnar lågpresterande elever. Varför är en bra idé att införa dem tidigare?

– 80 procent av eleverna sa ju i Skolverkets undersökning att de anstränger sig mer i skolan när de får betyg. Inlärning förutsätter ansträngning. Och lärarna gör ändå den här bedömningen redan idag, det handlar bara om att sätta det på papper. Sverige är ju nästan helt unikt som börjar med betyg så sent.

Alliansen vill även göra det enklare för fler som redan har en högskoleexamen att gå en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att kunna arbeta som lärare. Därför föreslår de att KPU både kortas ner och läses i förhöjd studietakt, och dessutom att fristående aktörer ska kunna starta egna KPU:er.

– Självklart måste utbildningen ges av aktörer som godkänns av Universitetskanslersämbetet. Men att bara våra nuvarande skolor klarar av det är feltänkt, säger Jan Björklund.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning, menar att den sittande regeringen redan utökar möjligheten att läsa en KPU. Nyligen fattade regeringen beslut att tre lärosäten som samarbetar med organisationen Teach for Sweden ska få starta KPU för lärare i språk, estetiska ämnen och slöjd.

– I huvudsak gör vi redan det som Alliansen föreslår. Vi har också avsatt mer pengar till att kunna läsa på sommaren för att göra KPU mer flexibelt. Men det oroar mig att de vill privatisera lärarutbildningen. De säger att det är viktigt med en tydlig koppling till forskning. Men det bygger på att utbildningen är kopplad till våra universitet och högskolor. Teach for Sweden är en icke vinstdrivande organisation som tillsammans med universiteten har tagit fram de här utbildningarna, säger hon.

Men även privata aktörer kan väl samarbeta med lärosäten?

– Jag är inte säker på att det är konkurrens vi behöver, utan samarbete och långsiktighet. Det är viktigt att vi satsar på våra lärosäten, säger Helen Hellmark Knutsson.

På utbildningssidan vill Alliansen även skärpa antagningskraven till ämneslärarutbildningen och höja användningen av antagningsprov och lämplighetstest. Även där menar Helene Hellmark Knutsson att bollen redan är i rullning.

– Prov och test är något som vi nu förbereder efter att riksdagen nyligen röstade igenom det. Och då är de bland annat ett särskilt antagningsprov vi tittar på, säger hon.

Jan Björklund menar att regeringen istället gör det lättare för fler med lägre betyg att komma in på lärarutbildningen.

– De bygger ut lärarutbildningen trots ett återigen sjunkande söktryck och svaga antagningskrav. Vi borde istället höja dem. Vi säger att man ska ha lägst betyget C i de ämnen man ska undervisa i. Det är en rätt viktig kravhöjning, som regeringen säger nej till, säger han.

Ni skriver i debattartikeln att ”inom tio år ska Sverige vara bland de tio bästa i kunskapsmätningen Pisa”. Är det inte vågat att komma med sådana utfästelser?

– Det är en målsättning. Vitsen med att ha en hög målsättning är att man tvingas vidta de åtgärder som krävs för att ta sig dit. Istället för att sitta med armarna i kors som regeringen gör nu, säger Jan Björklund.

Kommentera