Annons

Skolpsykologen: Så skapas nyfikenhet

Publicerad 9 april 2019

Relaterat

Människan är född till att vara nyfiken. Ändå försvinner nyfikenheten många gånger någonstans på vägen genom skolsystemet. Vad är det som händer på vägen och vad kan trigga igång nyfikenheten hos eleverna? Skolpsykologen John Kaneko som har nyfikenhet som avhandlingsämne försökte ge svar under årets SETT-mässa.

I grundskolans styrdokument står det gång på gång tydligt att nyfikenhet ska utgöra grund för skolans verksamhet och att det ska uppmuntras. Ändå kan det vara svårt att uppnå just det för alla elever i klassrummet.

John Kaneko är doktorand på Stockholm Universitet och skolpsykolog och håller just nu på med en avhandling kring barns nyfikenhet. Nyfikenhetsforskningen är i sin linda, men det finns en del hypoteser kring varför den försvinner genom skolsystemet.

– En teori handlar om att lärare är så målstyrda att det helt enkelt inte finns utrymme att följa upp nyfikna frågor. En annan teori är att elever måste pressa in stora kvantiteter information under tidspress inför prov och inte heller hinner följa upp sina nyfikna frågor eller tankar som uppstår, säger John Kaneko.

Han är dock övertygad om att det går att trigga igång nyfikenheten, genom så kallade nyfikenhetstriggers. En sådan trigger kan vara särskilda miljöer och föremål, som på ett museum.

– Här kan det också räcka med att ställa fram ett konstigt föremål i klassrummet. Då uppstår en informationslucka eller ett kunskapshål och man vill som elev veta vad det är för något.

Andra viktiga sätt kan vara att ställa frågor som triggar nyfikenheten och att dröja lite med svaren. Frågorna som ställs gör att eleven förstår att den har ett kunskapshål – något som skapar begär att få veta. Det är viktigt att inte här bara leverera svar, utan även ställa frågor som skapar insikter hos eleverna att de har kunskapsluckor, vilket i sin tur skapar vilja att få reda på svaret menar John Kaneko.

En annan trigger är osäkerhet – om elever görs lite osäkra på vad som ska hända under en lektion blir de mer nyfikna. Om lektionen sedan genomförs med engagemang och nyfiken attityd från läraren ökar chanserna än mer att sätta igång nyfikenhet hos eleven.

– Nyfikenhetenstriggers, framförallt i frågeform använder lärare ofta intuitivt. ”Kan ni gissa hur? Vad tror ni kommer hända? Hur fungerar det här egentligen?”. Likaså vet man att peka på bredd och variation i olika sammanhang och ta upp stora frågor kring meningen med livet, döden, kosmos och moral är sådant som ofta väcker nyfikenheten.

I nyfikenhetens natur ligger även att den aldrig kan tvingas, den måste komma inifrån menar John Kaneko. Därför kan det vara bra att ge elever vissa valmöjligheter så de får en chans att styras av sina egna inifrån kommande intressen och preferenser.

Men vad ska man göra när man får en niondeklass där nyfikenheten är väldigt långt bort. Hur gör man då?

– Det är klart att det finns en transportsträcka där. I de fallen tror jag att det finns en viss dragkraft för eleverna att till exempel visa upp en viss attityd mot vuxna och vara fokuserade på att få bekräftelse i gruppen. Men med rätt sorts ställda frågor, engagemang och nyfikenhetstriggers finns fortfarande en chans att de blir fokuserade på lektionsinnehållet och nyfikna.  

Och det kan finnas än mer vinster med att väcka nyfikenheten än vad vi vet idag, menar John Kaneko. Studier indikerar att det finns en koppling mellan nyfikenhet och psykisk hälsa.

– På de test man har gjort på vuxna har man sett att den som är nyfikenhetsbenägen har en större benägenhet att sätta igång med något som kallas för tacksamhetsinterventioner. Det vill säga att även om personen är deppig så tänker personen trots allt på det som den har att vara tacksam för i sitt liv.

En form av terapeutisk verksamhet på sig själv, enligt John Kaneko.

– Jag tror att det finns samband här. Därtill blir världen en intressant plats att leva på när du är nyfiken vilket sannolikt motverkar depressivitet.

Det har funnits en stor diskussion kring hemmasittare den senaste tiden. Skulle nyfikenheten kunna spela en roll för de eleverna?

– Det finns en del forskning som pekar på vikten av att jobba med skolmotivation och att meningsgöra skolarbetet för de som är frånvarande ska känna att det är roligt att lära sig igen. Sedan vet jag förvisso som skolpsykolog att det knappast är den enda faktorn bakom hemmasittare – men nyfikenhet och motivation för att lära, kan ibland vara viktigt.  

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare? Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

Annons
Annons

Nya lagar och regler för skolan träder i kraft i sommar

Lagar

Ett antal nya lagar och regler för skolan träder i kraft den 1 juli, inte minst den länge debatterade läsa-skriva-räkna-garantin.

Annons

"Med skolans styrning är det omöjligt att leva upp till lagen"

Debatt

Helt rätt av LR-skyddsombuden att anmäla flera kommuner till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. Det skriver representanter för Tankesmedjan Balans, Skolledarupproret och Elevens rätt i en debattartikel.

Kommentera
NPF

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

NPF

Vad bör en skola göra för att bli bättre på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Linda Petersson, rådgivare på SPSM och specialiserad på NPF, ger sina bästa råd. 

Annons
Annons
Nedskärningar i skolan

Lärare protesterar mot nedskärningar – klär sig i rött

Nedskärningar

Genom att klä sig i rött vill lärarna i Hässleholm protestera mot nedskärningarna i skolan.
– Känslan av att komma in i ett lärarrum där alla är rödklädda är ganska mäktig, säger läraren Henrik Hedman som är en av initiativtagarna.

Skyddsombud anmäler kommuner – har fått nog av besparingar

Nedskärningar

Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna på skolan i Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo. Nu anmäler ombuden kommunerna.

Annons
Studie- och yrkesvägledning

Skolinspektionen: Elever får inte tillräcklig studievägledning

Syv

Elever på yrkesprogram får inte tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, det slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. 

Lärarnas kritik mot HÖK 18 växer: ”Vi kan inte vänta”

Avtal

Efter aviserade besparingar på skolan i en majoritet av landets kommuner växer kritiken mot det avtal som slöts mellan lärarfacken och SKL i höstas.
Vissa lärare kräver att avtalet sägs upp, andra menar att strejk är enda utvägen.

LR-ordföranden i upprop: ”Kommunerna vanvårdar skolan”

Nedskärningar

Skolan vanvårdas av kommunerna. Det menar samtliga distriktsordföranden i Lärarnas Riksförbund som nu vill se krafttag för ett förstatligande av skolan.

Kommunen vill ta bort lärartjänst på skola: ”Strider mot skollagen”

Arbetsmiljö

Ljusdal vill ta bort speciallärare på en skola på grund av kommunens budgetunderskott. Facket anser att man bryter mot skollagen.

”Jag är lärare för att jag vill – inte för att jag måste”

Debatt

”Jag har lovat mig själv att inte bli en ständigt trött, sur och stressad lärare för då skulle jag antagligen göra ett klart sämre arbete samt riskera att gå hårt in i väggen. Vem gynnas av det?”, skriver läraren Jonas Nilsson efter sitt 18:e avverkade läsår.

Kommentera
Betyg

Forskaren: Rättvisa betyg är en skadlig utopi

Betyg

Försök att administrera fram rättssäkra betyg är meningslösa och skapar problem för lärarna, menar forskaren Lars Melin.
– Betyg kommer aldrig vara rättvisa och det får vi leva med.

”SFI behöver fackliga stödinsatser”

Debatt

Uppror och protestlistor i all ära men de äger ingen förhandlingsrätt. SFI-lärare behöver ett levande fack som identifierar motståndet, verkar för aktivt medlemsskap och går till förhandlingsbordet, skriver SFI-läraren Kristina Sjöberg.

Kommentera

Jesper: Därför är jag lärare

Läraryrket

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Jesper Inegård i Åre varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Skolavslutning: Du vet att du är lärare när...

Lista

Snart är sommaren här, och 2018/19 förpassas till historien. Skolvärlden har samlat 11 situationer vi tror att flera av er upplevt under läsåret. Känner du igen dig?

TIMPLAN

Stadieindelad timplan blev nådastöt för moderna språk

Timplan

Moderna språk håller på att förblöda. Orsaken: Den stadieindelade timplanen tillsammans med skriande lärarbrist och kortsiktiga politiska beslut.

Kommunerna prioriterar olika för språkundervisning

Moderna språk

Olika kommuner prioriterar språkundervisningen olika högt.

Forskning

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Undervisning

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet? 

Nytt avtal: LR ska stötta obehöriga lärare

Fackligt

Genom ett samarbetsavtal med Akademikerförbundet SSR ska Lärarnas Riksförbund bland annat företräda obehöriga akademiker i förhandlingar.

OECD-chefen: ”Det kommer att bli svårare att vara lärare”

OECD

Vad gör en lärare i framtiden? Och hur ser en vanlig skoldag ut? 
– Det kommer bli svårare att vara lärare, men också mycket mer intressant, säger Andreas Schleicher, högste chef för organisationens utbildningskontor, till Skolvärlden.

Så reste sig skolorna – mot alla odds

Reportage

Båda skolorna ligger i socioekonomiskt utsatta områden, båda har haft Skolinspektionen efter sig – och båda har vänt utvecklingen. Skolvärlden besökte dem för att ta reda på hur det gick till.  

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Reportage

Går det att vända en problemskola på åtta månader? Skolvärlden besökte Storvretskolan, där Skolinspektionen för första gången använt sitt yttersta maktmedel och låtit staten gå in och bestämma.

Skolverkets nya satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Legitimation

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.

Granskning: Lärarassistenter

Satsningen på lärarassistenter räcker bara till en kvart per dag

Granskning

En kvart om dagen per klass – eller sex minuter per lärare. Det är vad regeringens satsning på lärarassistenter räcker till om alla lärare och elever i grundskolan ska få del av den.
– Det är en droppe i havet, säger Margit Koppari, SO-lärare på Sjöparksskolan i Gällivare.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Lärarassistenter

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons