Lärarbristen

Så stor är bristen på yngre lärare – län för län

Statistiken visar bristen på yngre lärare om det ska vara lika många unga (25–32 år) som äldre (60–67 år) lärare. Statistiken utgår från lärarnas bostadskommun och avser legitimerade lärare. Den tar inte hänsyn till i vilken utsträckning personerna arbetar som lärare.

Ju mörkare den röda färgen, desto större brist på unga lärare totalt i länet. För muspekaren över länen för siffror uppdelat på grundskola respektive gymnasieskola.

Kommentera