lararutbildning_lr
Lärarutbildning

Så stora är skillnaderna i lärarledd undervisning

Hur många timmar i veckan som lärarstudenterna har lärarledd undervisning och hur mycket de får plugga på egen hand, varierar mellan lärosätena.

Lärarledd undervisning i timmar

Så många timmar lärarledd undervisning i veckan (i snitt) har studenter som pluggar till ämneslärare:

 • Göteborgs universitet: 10–15 timmar/vecka
 • Örebro universitet: 6–7
 • Uppsala universitet: 4–6
 • Linnéuniversitetet: 10
 • Stockholms universitet: 6–10
 • Lunds universitet: 13
 • Linköpings universitet: 9
 • Malmö högskola: 8
 • Umeå universitet: 10–15

Så här ser det ut på Linköpings universitet med genomsnittlig lärarledd undervisning under de inledande terminerna i respektive ämne (siffror saknas från filosofi):

 • Historia: 4,5 timmar/vecka
 • Svenska som andraspråk: 5
 • Engelska: 5,5
 • Svenska: 6
 • Religion: 7
 • Tyska: 7,5
 • Samhällskunskap: 8
 • Trä- och metallslöjd: 8
 • Textilslöjd: 8
 • Teknik: 9
 • Geografi: 10
 • Spanska: 10
 • Franska: 11
 • Fysik: 12
 • Kemi: 12
 • Naturkunskap: 12,5
 • Matematik: 13
 • Biologi: 20
 • Snitt: 9,4 timmar/vecka

På Skolvärldens uppdrag har representanter för några av de 28 universitet och högskolor i Sverige som bedriver lärarutbildning uppskattat hur många lärarledda lektioner i veckan som deras studenter har. Resultatet ser du i faktarutan här intill.

Skillnaderna mellan de olika lärosätena beror till stor del på vilka ämnen lärarstudenterna läser. Ett bra exempel på det är Linköpings universitets sammanställning. De som till exempel läser biologi har 20 lärarledda timmar i veckan, medan historiestudenterna får nöja sig med 4,5 (se faktarutan här intill).

Skolvärlden ställde frågan till de stora lärosätena: 

Hur många timmar lärarledd undervisning i veckan (i snitt) har de studenter hos er som pluggar till ämneslärare?

Örjan Hansson, Göteborgs universitet:

– Vi utbildar ämneslärare i så gott som alla skolämnen. Utbildningstraditionerna skiljer mellan de olika ämnena. Proportionerna mellan lärarledda timmar, grupparbeten och självstudier varierar mycket. Därför vore det missvisande att ange ett genomsnitt för hela ämneslärarutbildningen. Men här är uppskattningar på antal lärarledda timmar/vecka från olika ämnesområden: naturvetenskapliga: 15–25, samhällskunskap: 10–15, estetiska ämnen: 15–25, humaniora: 10–15, utbildningsvetenskapliga kärnkurser: 10-15.

Krister Persson, Örebro universitet:

– Den genomsnittliga tiden inom ämneslärarutbildningen är cirka 6–7 timmar per vecka. Det kan variera lite mellan olika terminer inom respektive ämne, så att det blir mer tid i början av ämnesstudierna och lite mindre i slutet.

 

 

Sinikka Neuhaus, Lunds universitet:

– Detta är inte en helt enkel fråga att besvara eftersom utbildningen är så komplex. Jag har tittat på en och samma kull och hur många timmar denna kull fick under en vecka (termin två). Beroende på ämne varierar det mellan 9–15 timmar. Detta ger ett genom­snitt för denna vecka på 13,2 timmar. 

 

Lennart Falklöf, Linköpings universitet:

– Frågan är inte helt enkel att svara på, det beror på vilket/vilka ämnen studenten läser och vilken termin det handlar om. Vissa terminer kan till exempel vissa ämnen samläsas med stora kurser på andra program, vilket får upp den schemalagda tiden. Ett försök till sammanställning av genomsnittligt utlägg av lärarledd undervisning under de inledande terminerna i respektive ämne visar på ett snitt på 9,4 h/vecka.

 

Helena Smitt, Malmö högskola:

– För den högskoleförlagda delen av utbildningen gäller att en lärarstudent i snitt möter lärare i undervisning och examination cirka 8 timmar i veckan. I idrott är den lärarledda tiden 15–16 timmar, i naturvetenskap och matematik 9–10 timmar och för övriga ämnen handlar det om 6–7 timmar. Därutöver erbjuds studenter möjligheten att träffa lärare i studieverkstad och räknestugor. Det kan vara intressant att fundera över om ett fåtal studenter med exempelvis fem timmar lärarledd tid i veckan får mer individuell tid med lärare än studenter i större grupper med betydligt fler timmar lärarledd tid i veckan.

Annika Kjellsson Lind, Umeå universitet:

– Det är väldigt ämnesberoende. Gällande ämnesstudierna så varierar det mycket beroende på ämnets studentpeng. Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan kan det dock röra sig om i snitt 12–15 lärarledda timmar i veckan.

 

 

Anna Hagborg, Uppsala universitet:

– Frågan är omöjlig att besvara utan att göra en ingående utredning. Spännvidden är mycket stor om man till exempel jämför blivande historielärare och sådana som läser mot naturvetenskap och teknik. Medan den första gruppen kan ha 4–6 timmar i veckan, kan de senare ha 8 timmars undervisning per dag. Anledningen till att spännvidden är så stor beror på den resurstilldelning vi får av regeringen för att bedriva olika slags utbildning. Humaniora får betydligt mindre i ersättning än teknik.

 

Gunilla Nordin, Stockholms universitet:

– Schemat för ett av universitetets största och populäraste ämneslärarprogram, svenska och engelska mot gymnasiet, visar på 6–10 schemalagda lärarledda timmar per vecka. Utöver det tillkommer lärarledd handledning via den digitala samarbets- och lärplattformen, individuell handledning vid uppsatsskrivande och handledning under VFU.

Kommentera