sarbegavade-3
Tips

Så stöttar du särbegåvade elever

Här är experternas tips för hur du som lärare kan stötta särbegåvade elever - samt hur du identifierar dem.

Särbegåvade

Särbegåvning är hög IQ

Mensa definierar särbegåvning som personer med en intelligenskvot på minst 120. Sett till normalfördelningskurvan innebär det omkring 5 procent av Sveriges befolkning eller knappt 200 000 personer.

Men särbegåvnIng
är också mer än hög IQ

Särbegåvade har:

En förmåga långt över medel vad gäller abstraktion, minne, inlärning, effektivitet, verbalitet, logik och sinne för siffror.

En stark inre motivation och uthållighet, det vill säga de är starkt intressedrivna och har stor beslutsamhet och nyfikenhet.

En kreativ förmåga utöver det vanliga när det gäller flöde, originalitet, problemlösande och flexibelt tänkande.

Källa: Roland S Persson, professor i psykologi vid Jönköpings högskola för lärande och kommunikation, baserat på forskaren Joseph Renzullis definition.

 

Särbegåvade i svenska skolan

27 procent lämnade skolan utan att veta att de var särbegåvade.

92 procent beskrev skoltiden som ett helvete. Flera funderade på att ta sitt liv på grund av upplevelserna i skolan.

50 procent fick inget stöd eller någon förståelse för sin begåvning hemifrån.

65 procent tyckte inte ens att högskole- eller universitetsstudier motsvarade deras behov av intellektuell stimulans.

Källa: ”Experiences of intellectually gifted students in an egalitarian and inclusive educational system: a survey study” (2010), Roland S Persson.

 

Identifiera

Identifiera och bekräfta det särbegåvade barnet. Lyssna på eleven och föräldrarna och sök en lösning för skol- gången som passar elevens behov.

Accelerera

Ge den särbegåvade eleven mer avancerade uppgifter. Det kan exempelvis vara avgränsade forskningsprojekt och egna läroböcker, men för att undvika alltför mycket ensam-arbete behöver eleven vara med på gemensamma övningar och genomgångar.

Berika

Som ett komplement kan man ge eleven möjlighet att studera ett ämne utanför läroplanen.

Coacha

Ge eleven möjlighet att utveckla tankar och intressen med hjälp av en coach utanför klassrummet. Det kan vara en speciallärare eller någon utomstående vuxen, till exempel en forskare på högskolan.

Källa: Mensa

Särbegåvade och högpresterande – inte samma sak

Särbegåvade elever:

Ställer frågor

Är nyfikna

Har tokiga idéer

Sysselsätter sig med andra saker men klarar sig ändå

Diskuterar frågor

Visar starka åsikter och synpunkter

Kan redan

Föredrar vuxna

Skapar nytt

Tycker om att lära

Bearbetar information

Tänker komplext

Är mycket självkritiska

Tänker abstrakt

 

Högpresterande elever:

Kan svaret

Är intresserade

Har goda idéer

Arbetar hårt

Besvarar frågor

Lyssnar med intresse

Lär sig snabbt

Har många jämnåriga kamrater

Kopierar

Tycker om skolan

Tar emot information

Tänker steg för steg

Är nöjda med sin inlärning

Förstår idéer

Källa: Mensa/Shirley Kokot

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm