nannaskolan
Corona

Så undvek de mellanläget på grundskolan: ”En lyckoträff”

På Nannaskolan i Uppsala har rektor och skyddsombud, genom att arbeta tillsammans, lyckats undvika att utsätta lärare för ohälsosam arbetsbelastning under coronapandemin.

Nannaskolans upplägg för att minska smittspridning:
  • Hemklassrum. Eleverna har alla sina lektioner i samma klassrum där de även har alla sina böcker. På så sätt minskas trängsel i korridorer vid byten av lektionssal och vis skåp. 
  • Förlängd lunchrast. Genom att lunchen är längre blir det mindre trängsel och köer i matsalen. Alla klasser har även egna bord för att minimera risken att klungor av elever samlas tillsammans. 
  • Kontrollanter utanför matsalen. Varje elev måste tvätta händerna innan de går in i matsalen. Något som kontrolleras av två kontrollanter som även ser till att det inte blir för många elever i matsalen samtidigt.
  • Rast utomhus. 
  • Stängt uppehållsrum.
  • Inga aulasamlingar. 
  • Mer frekventa städningar och avtorkning av ytor. 
  • Info om handhygien vid tvättställ.

Skolvärlden har tidigare skrivit om det mellanläge som uppstått i Uppsala kommun, där en stor del av skolans elever kommer till skolan, samtidigt som många stannar hemma och får distansundervisning. Ett problem som sätter lärarna i en svårhanterlig situation som i flera fall lett till en ökad arbetsbörda. 

Men Nannaskolan i Uppsala kommun har ett nytt upplägg som har bidragit till att lärarnas arbetsbelastning hålls nere.

Mattias Westermark, biträdande kommunbud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala.
Mattias Westermark, biträdande kommunbud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala.

– Vi hade tidigt ett möte och listade vad vi skulle behöva bevaka framöver samt vad vi själva tyckte behövde göras. Vi ville presentera en egen linje och vara proaktiva innan skolorna började hitta egna lösningar. För oss var det viktigt att utgå från hur vi skulle se till att lärarna fick en rimlig arbetssituation, berättar Mattias Westermark, biträdande kommunbud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala. 

I ett tidigt skede skickades förslag på strukturförändringar ut till skyddsombuden på skolan för att kunna underlätta krishanteringen när mycket personal försvann. Kort därefter tillkallade Henrik Ljungblom, rektor på Nannaskolan, lednings- och krisgruppen för att tillsammans diskutera och komma fram till en lösning. 

– Grundtanken var att det bara skulle skapa mer stress och oro om vi skulle ta in för många vikarier. Vikarier kan inte planera lektioner och behöver handledning, så problemen skulle ändå hamna i de ordinarie lärarnas knän, förklarar Henrik Ljungblom.

Idag har Nannaskolan fyra lektionspass dagligen för alla klasser på skolan i ämnena matte, engelska, svenska, idrott samt varannan dag med NO och SO. Under perioden har eleverna inte haft bild, slöjd eller musik. Lärare i dessa ämnen, som inte varit sjuka, hjälper istället till under lektionspassen. 

Alla klasser i samma årskull har samma ämne under lektionspasset i sitt eget hemklassrum. Det skapar en överbeläggning som säkerställer att det finns tillräckligt många lärare även om någon skulle bli sjuk. Varje lektionspass har sex schemalagda lärare som inför passet stämmer av tillsammans vad som ska göras. 

– Det här upplägget har varit en riktig lyckoträff. 30 procent av våra lärare har varit sjuka men vi har inte behövt ta in en enda vikarie eftersom det funnits luft i systemet. Vi har ett morgonmöte varje dag där vi ser över bemanningen och på så sätt kan vi hela tiden lappa ihop allt på ett bra sätt, säger Henrik Ljungblom.Att eleverna på skolan under perioden inte haft praktiskt estetiska ämnen ser Henrik Ljungblom inte som ett problem i nuläget. 

– Dessa ämnen togs bort i början för att ta höjd, nu börjar vi att få tillbaka ämnen som utgått redan denna vecka. Jag gjorde ett räkneexempel och fick fram att under en tidsperiod på tre veckor så förlorar eleverna enbart två procent av undervisningen, utslaget på hela läsåret. Vissa ämnen har de fått betydligt mer undervisning i andra mindre. Så nu har vi en bank som vi kan ta och ge från. Niorna kommer att gå tillbaka till det vanliga redan nästa vecka. För årskurs 7–8 har vi 1–2 år att ta igen utebliven undervisning, vilket inte kommer vara något problem eftersom de fått mer undervisning än vanligt i flera ämnen. 

Hemundervisning ges enbart till elever som av medicinska skäl bör hålla sig hemma på Nannaskolan. 

Henrik Ljungblom, rektor på Nannaskolan
Henrik Ljungblom, rektor på Nannaskolan

– Antingen är man sjuk och då stannar man hemma. Sedan får man komma tillbaka och ta igen det man missat. Det är inte tillåtet att hålla sina barn hemma på grund av oro. Jag har haft flera samtal med vårdnadshavare för att lugna dem och förklara hur vi jobbar med social distansering. Jag har all respekt för att man är orolig men det räcker inte som anledning för att hålla sitt barn från skolan, säger Henrik Ljungblom.

Det är inte bara Henrik Ljungblom som tycker att arbetet på Nannaskolan fungerar bra trots omständigheterna. Han får även medhåll från Mattias Westermark:

– Lärarna tycker såklart att det är pressat eftersom det är sådant ös och även en annorlunda situation. Vi har klasser som vi inte haft innan och undervisar i ämnen man inte är van vid. Men reaktionerna är att lärarna är nöjda eftersom det finns luft i systemet, säger han och menar att framgången mycket beror på att Henrik Ljungblom varit lyhörd och samarbetat.

– Han är personalmedveten och prestigelös. Det finns inget man inte kan ta upp eller klaga på utan han tar gärna hjälp och diskuterar saker. Det gör att det mesta löser sig och att man är på banan. 

Även Henrik Ljungblom tror att en samarbetet bidragit till mycket: 

– Min intention har varit att vi ska jobba tillsammans. Lärarna är väldigt samarbetsvilliga och gör ett helt fantastiskt jobb. Det är såklart man blir trött av att göra den här uppoffringen. Men min uppfattning är att lärarna tycker det här är nödvändigt och man är nöjd, säger han.  

Kommentera