Skolforum

Så upptäcks dataspelsmissbruk

Många pojkar är fast i ett dataspelsmissbruk med fysiska, psykiska och sociala problem till följd. Men det finns sätt att upptäcka varningssignalerna – inte minst för lärare. 

– Att man försummar skolan, är trött, kanske somnar och har försämrad hygien är några av sakerna man som lärare ska vara vaksam på, säger Patrik Wincent, vd för Dataspelsakuten.

Han har själv tagit sig ur ett dataspelsmissbruk där han vände på dygnet och fick koncentrationssvårigheter, vilket ledde till att han försummade arbetet som säljare. Till slut sökte han hjälp. Genom terapi tog han sig ur sitt missbruk och det blev starten på ett nytt liv.

Patrik Wincent utbildade sig till inom integrativ psykoterapi och driver numera Dataspelsakuten, ett företag som föreläser inom dataspelsmissbruk samt hjälper personer och familjer med samma problematik.

– Det är cirka 500 familjer per år som vänder sig till oss för att få råd, stöd och hjälp. Oftast handlar det som situationer där föräldrarna tappat kontrollen och barnen bestämmer. Många föräldrar har också svårt att veta vad som är en normal fritidssysselsättning och vad som är ett osunt spelande.

För pojkarna, för det är nästan uteslutande pojkar, som fastnar i ett dataspelsmissbruk är det inte ovanligt med fem till tio timmars spelande per dag. Det sociala livet blir oviktigt, skolarbetet blir lidande och därtill tillkommer symptom som huvudvärk, aggressioner och koncentrationssvårigheter.

– Om lärarna bara vet vad de ska leta efter så går ett dataspelsmissbruk absolut att upptäcka – och ju tidigare ett missbruk upptäcks desto bättre är det.

Patrik Wincent säger att läraren vid misstanke om dataspelsmissbruk ska ta kontakt med elevens familj för att höra efter hur situationen ser ut där hemma. Vilka spel spelar han, hur många timmar sitter han framför datorn och hur ser hans sociala liv i övrigt ut? När misstanken är bekräftad gäller det för läraren att sätta familjen i kontakt med ett företag eller myndighet som kan hjälpa.

– I Sverige finns det siffror som visar att 90 procent av alla pojkar mellan 9 och 16 år spelar dataspel. Europeisk statistik pekar på att 10 procent av dessa är dataspelsmissbrukare. Så det är ett stort problem som det gäller att sätta stopp för i tid. 

Kommentera