anna_ekstrom
Hot och våld

Så vill Anna Ekström få bukt med hoten mot lärare

Anna Ekström vill få slut på hoten mot lärare. Nya skrivningar i läroplanen framhåller elevernas plikt att visa respekt för sina lärare och klasskamrater.
– Det är viktigt att betona från samhällets sida att det också finns skyldigheter för eleverna, säger utbildningsministern. 

Under våren har hot och våld mot lärare väckt mycket debatt. Frågan har blivit föremål för en interpellation i riksdagen och en diskussion kring Barn- och elevombudets uppdrag. Till hösten träder nya skrivningar i läroplanen i kraft som betonar elevernas plikt att visa respekt för sina lärare och klasskamrater.

– Bakgrunden är att vi har sett en utveckling där lektioner och undervisning förstörs av att elever kommer för sent och att elever stör. Exempelvis vet vi att lektioner i väldigt hög utsträckning störs av chattande, smsande och spelande, säger Anna Ekström.

Hon menar att stöket i klassrummet också blir en arbetsmiljöfråga för lärarna.

– I den stora TALIS-undersökningen beskriver svenska lärare att de utsätts för hot och glåpord i större utsträckning än i andra länder. Sådana undersökningar i kombination med de trygghetsmätningar som har gjorts i svensk skola gör att vi ser ett behov av att betona att alla i skolan – också eleverna faktiskt ska bidra till en god miljö.

Men kan verkligen skrivningar göra skillnader i elevers beteende?

– Jag tror absolut inte att det räcker med att skriva ord på ett papper för att påverka ett beteende. Däremot så kan en sådan här skrivning ha betydelse för till exempel hur rektor planerar arbetet på skolan och för hur man utformar ordningsreglerna på skolan, säger Anna Ekström.

Det blir också en viktig markering från samhällets sida, menar Anna Ekström. 

– Varje ung människa i Sverige får en avgiftsfri utbildning som är mycket värd. Det är viktigt att betona att det också finns en skyldighet för eleverna att anstränga sig i skolan, visa respekt för elever och lärare och bidra till en bra miljö.

Utbildningsministern betonar också vikten av att lärare inte är rädda för att ingripa mot elever när situationen kräver det, men vilka konkreta åtgärder det innebär är ännu inte klart.  

– Det får jag återkomma till eftersom regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna ska ta fram en nationell handlingsplan för trygghet och studiero i skolan. Där vill jag avvakta eftersom det är en sak vi vill göra tillsammans.

Under våren har hot och våld i skolan debatterats flitigt på Skolvärlden – där vi också har haft debattörer som invänt mot fokuset på ordning och reda. De menar att det drivits förr av tidigare regeringar och att det inte har fungerat med hårdare tag. Vad tänker du om det?

– För mig är det här inte en fråga om hårda tag. Jag vill att lärarna ska ha möjlighet att utföra sitt jobb på ett bra sätt och jag vill att eleverna ska känna en trygghet och en studiero, både i korridoren och i sina klassrum, säger Anna Ekström.

Istället efterfrågar Anna Ekström en problematisering kring det kundperspektiv som ibland smyger sig in i skolan i hennes tycke.

– Jag är väldigt kritisk till att skolan styrs som en marknad – jag tycker inte skolan är en tjänst som andra på marknaden. Ändå har jag sett så många exempel där lärare berättar om föräldrar och ibland också elever som uppför sig som om det vore kunder som alltid har rätt. Mycket av den kritik som jag har lämnat handlar om just detta – när föräldrar och elever sätter press på lärare att sätta generösa betyg, säger Anna Ekström.  

Kommentera