mellanstadiet
Debatt

”Så vill Fi få skolan på fötter igen”

Debatt. ”Fi vill återförstatliga skolan, ta bort det fria skolvalet och rita om skolornas upptagningsområden, så att elevgrupperna blir mer blandade”, skriver Karin Odelblad, Fi:s ledamot i utbildningsnämnen i Norrköping.

Det viktigaste i Fi:s utbildningspolitik är ett återförstatligande av skolan. Det skulle innebära en mer jämlik skola. Skolsegregationen har ökat och OECD, som är en organisation med 36 länder, har uppmanat Sverige att frångå det fria skolvalet, eftersom den har spätt på den bostadssegregation som finns. Statistiska centralbyrån visar i sin senaste statistik att inkomstklyftorna aldrig varit större i modern tid än nu. Det är ett välkänt faktum, att när det blir för stora klyftor blir det social oro. Det är det vi upplever nu runt om i landet med t.ex. bilbränder och gängkriminalitet.

2017 gick utbildningsnämnden i Norrköping med ett kraftigt underskott, och i år har ett antal elevassistenter inte fått förnyad eller fortsatt anställning. När elever blir vandrande pengapåsar genom elevpengssystemet, är det otroligt svårt för att inte säga omöjligt för rektorerna att planera sin verksamhet. Fi anser att det fria skolvalet och skolpengssystemet är två viktiga orsaker till skolans problem.

Det har kommit flera förslag om att lärarassistenter, en helt ny yrkesgrupp, ska avlasta lärarna med en del administrativa uppgifter. Minska på administrationen istället, säger jag! Den har vuxit oerhört mycket. Att låta lärarna slippa rätta de nationella proven är också en åtgärd som skulle vara bra och öka rättssäkerheten när det gäller betygsättningen.

Fi vill ha fler vuxna i skolan, eftersom skolans sociala uppdrag är stort. Vi vill att det ska vara kompetent personal, som kuratorer, speciallärare och bibliotekarier på skolbiblioteken. Bibliotekarier, som är duktiga på källkritik och kan utveckla biblioteket på det digitala området. Norrköping kan inte skryta över sina skolbibliotek, i den mån de finns överhuvudtaget.

Förslaget som skolkommissionen lade fram förra året anser Fi vara sympatiskt även om det andas för mycket försiktighet. Enligt oss tassar de fram i filttofflorna och talar om ökad statlig styrning, men föreslår inget återförstatligande.

Kommissionens program om ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare låter bra. Det ska vara nationellt reglerat och erbjuda ett likvärdigt system för utveckling under en lärares och skolledares yrkesliv. Fi anser att fortbildning om mänskliga rättigheter ska ha mycket hög prioritet.

Att det skiljer så mycket mellan kommunerna då det gäller lärarlönerna är ett stort problem för likvärdigheten i skolorna och ett speciellt problem för Norrköping, som har extremt låga löner i jämförelse med omgivande kommuner.

Sammanfattningsvis vill Fi återförstatliga skolan, ta bort det fria skolvalet och rita om skolornas upptagningsområden, så att elevgrupperna blir mer blandade.

Vi vill ha fler kuratorer, speciallärare och bibliotekarier i skolan. Vi vill att de vinster som idag går till att berika stora skolbolag går till verksamheten i stället. Skattepengarna ska gå till skolan där de så väl behövs.

Karin Odelblad, Fi:s ledamot i utbildningsnämnen i Norrköping

Kommentera