lasning
Foto: Colourbox
Läsning

Så vill Kulturrådet få fler att läsa

Ökat fokus på de yngsta barnen och vuxna som inte läser, samt fördubblat stöd till litteraturutgivning på de nationella minoritetsspråken. Det är några av punkterna i Kulturrådets handlingsprogram för att öka läsandet.

Regeringen beslutade för ett år sedan att Kulturrådet ska samordna de nationella satsningarna på läsfrämjande utanför skolan. En viktig del i arbetet har varit att ta fram en handlingsplan i samarbete med andra aktörer. Nu är handlingsplanen klar och Kulturrådet har fått 15 miljoner kronor för att förstärka insatserna.

Bland annat fördubblar Kulturrådet tilldelningen till litteraturutgivning på de nationella minoritetsspråken, vilket totalt ger ett stöd på 1,6 miljoner kronor.

– Vi har jobbat länge med läsfrämjande. Vårt mål är nu att hitta fler samarbeten, följa upp resultat och synliggöra dem. Vi kommer bland annat publicera en forskningsöversikt om läsfrämjande metoder, säger Lotta Brilioth Biörnstad, samordnare på Kulturrådet.

Den största satsningen hittills blir det nya nationella programmet Bokstart Sverige, som har internationella förebilder. Programmet ska bygga upp ett samarbete mellan bibliotek och barnhälsovård och inkluderar hembesök hos familjer – en modell som prövats med goda resultat i Danmark.

– Syftet är att stötta och inspirera familjer att tidigt börja läsa och prata om böcker med sina barn när de är väldigt små. Det finns kommuner som jobbar ambitiöst med detta och vi vill höja nivån nationellt, säger Lotta Brilioth Biörnstad.

Programmet startar 2015 med tre pilotprojekt i Landskrona, Göteborg och Södertälje som riktar sig till familjer i socialt och ekonomiskt utsatta områden.

Kulturrådet ska också samordna en kampanj för vuxna som inte läser. Många har en misslyckad skolgång bakom sig.

– Vi behöver ta bort stigmat att vara vuxen och inte kunna läsa, säger Lotta Brilioth Biörnstad.

Kulturrådet driver redan en rad nationella satsningar för att främja läsning, exempelvis Barnbokskatalogen, Idrott och läsning och Läsambassadören. De satsningarna fortsätter, liksom att erbjuda sökbara medel för läsfrämjande och inköpsstöd för skolbibliotek och folkbibliotek.

Lotta Briliot Biörnstad framhåller att det finns stort engagemang idag för att öka läsningen hos barn och vuxna, inte minst inom folkrörelser och föreningar. Bland annat finns ett samarbete mellan Sveriges Författarförbund och ABF, liksom ideella organisationer som Läsrörelsen och Berättarministeriet. 2015 startar också Läslyftet som Skolverket ansvarar för.

Kommentera