spsm-likvardighet

Under våren kommer myndigheten att starta 16 samverkanskontor som ska jobba på ett nytt sätt.

Pisa

Så vill SPSM göra skolan mer likvärdig: ”Ska knacka på”

Sverige är sämst i Norden när det kommer till likvärdighet i skolan, enligt Pisa-undersökningen. Fredrik Malmberg, generaldirektör för SPSM, säger att staten måste se över var stödet behövs som bäst.

– Vi måste fundera på om våra insatser används på det mest optimala sättet. Där har vi ett jobb att göra, säger han. 

Här kommer samverkanskontoren att ligga
 • Luleå
 • Umeå
 • Östersund
 • Härnösand
 • Gävle
 • Västerås
 • Solna
 • Stockholm
 • Örebro
 • Linköping
 • Jönköping
 • Växjö
 • Kalmar
 • Halmstad
 • Göteborg
 • Malmö

Fredrik Malmberg säger att Pisa-undersökningen är glädjande på så sätt att kunskapsresultaten går år rätt håll.

– Man får dock inte blunda för att det finns en djup orättvisa i likvärdighetsproblematiken. Det är en stor utmaning och den måste man ta på allvar, säger han.

Han säger att Specialpedagogiska skolmyndighetens insatser i dag är beroende av att skolor och huvudmän kontaktar dem för att be om råd och stöd.

– Skolor som är ganska välfungerande och har en hög kapacitet är duktiga på att be om stöd, säger Fredrik Malmberg och fortsätter:

– Vi befarar att många verksamheter som verkligen skulle behöva stöd, kanske allra mest, har en trängd situation där man inte har förmågan att be om det man behöver. Där behöver vi anstränga oss mer för att verkligen nå ut.

Varför tror du att det är svårare för vissa skolor att söka stöd?

– Det kan handla om att man har svårt med kompetensförsörjningen, att man har ett annat utgångsläge när det kommer till bemanning i till exempel elevhälsan. Många gånger är det de som ser om man behöver hämta in extra stöd, säger han.

Under våren kommer SPSM att starta något de kallar ”samverkanskontor” på 16 orter i landet. Myndigheten har redan kontor på de här orterna, men man kommer att börja jobba mer proaktivt och utifrån ett annat tankesätt, enligt Fredrik Malmberg.

Det man kommer att göra är att systematisera kontakten med skolor och skolchefer för att fråga vilket behov av stöd de har, berättar han. Man kommer också att analysera data.

– Var ser vi att man objektivt sett kan ha behov av stort stöd, och var ser vi att man efterfrågar ganska lite stöd? Det kan vara en grund för oss att se var vi behöver komma och knacka på, säger Fredrik Malmberg.

Kommer ni att faktiskt knacka på dörren till skolorna?

– Vi kommer att kontakta dem och säga att de inte använt så mycket av stödet som finns och att vi ser vilka utmaningar de har utifrån vad Skolinspektionen och Skolverket sett och utifrån dialogerna vi har haft. Vi vill berätta vilket stöd vi kan erbjuda.

– Svensk skola står inför ett växande elevantal, en rätt tuff ekonomisk situation och en kompetensförsörjningsproblematik. I allt det här måste staten fundera över hur vårt stöd kan nå ut bättre.

Kommentera