Politik

Sabunis sågning: ”Spelar roulett med varje elev”

Allmänt, Nyamko Sabuni och Isak Skogstad

”Vi har testat kommunaliseringen. 30 år senare inser lärarfacken, skolledare och föräldrar att systemet inte fungerar. Nu är det bara Socialdemokraterna som inte inser att vi måste återförstatliga skolan”, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni till Skolvärlden.

| Foto: Anna Tärnhuvud

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni går hårt åt regeringens nya utredningsförslag som kan mynna ut i att staten inte tar över huvudmannaskapet för skolan.
– Det är ofattbart att Socialdemokraterna fortsätter att krama sig fast vid kommunaliseringen. De spelar roulett med varje svensk elev, säger hon till Skolvärlden.

Ett återförstatligande av skolan är sedan lång tid en av Liberalernas hjärtefrågor. Partiet fick också med den i det dåvarande januariavtalet och i december 2020 inleddes en utredning om förutsättningarna för ett statligt huvudmannaskap för skolan. En särskild utredare fick uppgiften att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap.

Men i dag redovisade regeringen en ändring av uppdraget som innebär att utredaren också ska undersöka om statens ansvar i stället kan stärkas på annat sätt än genom huvudmannaskap. Nyheten får Nyamko Sabuni att gå i taket.

– Det är ofattbart att Socialdemokraterna fortsätter att krama sig fast vid kommunaliseringen. Det här innebär att de spelar roulett med varje svensk elev. Vi vet att det är svårt att nå likvärdighet när vi har 290 huvudmän med väldigt olika ekonomiska förutsättningar.

”Skolpeng efter behov”

Enligt Nyamko Sabuni finns det bara ett sätt att uppnå likvärdighet i svensk skola.

– Att vi har en huvudman, staten, för de kommunala skolorna som kan fördela skolpeng efter behov och inte utifrån skolornas ekonomi. Framför allt skulle det ge läraryrket högre status än det har i dag. Vi behöver ge skolan den status skolan förtjänar. Barnens liv går inte i repris.

Hon instämmer i LR-ordföranden Åsa Fahléns uppfattning att det nya utredningsförslaget fokuserar på att komma åt friskolorna och att kommunernas roll glöms bort.

– Jag tror att man vill dölja problemen som finns i dagens skola. 17 000 barn lämnar varje år grundskolan utan behörighet. Det råder mycket stök i skolan, många känner otrygghet och lärarna har sämre arbetsmiljö än på länge. Allt detta vill regeringen dölja genom att ge sig på friskolorna. Det är olyckligt därför att det inte är friskolorna som är problemet, utan att lärare inte har förutsättningar att skapa trygghet och studiero, eller att skaffa skolböcker till sina elever.

”Fel mot lärarkåren”

Åsa Fahlén säger att hon har ”svårt att se detta som något annat än att lappa och laga i ett system som inte fungerar”. Hur ser du på det?

– Det är helt fel mot lärarkåren att ha ett system som inte går att lappa och laga. Vi har testat kommunaliseringen. 30 år senare inser lärarfacken, skolledare och föräldrar att systemet inte fungerar. Nu är det bara Socialdemokraterna som inte inser att vi måste återförstatliga skolan.

Om Socialdemokraterna förlorar regeringsmakten i höst utlovar Nyamko Sabuni att en reformering av skolans huvudmannaskap påbörjas omgående.

– Med en liberal skolminister. Jag inser också att ska man ändra huvudmannaskap behöver det vara ett statsråd som tror på projektet och inte någon annan, i det här fallet Lina Axelsson Kihlblom. Vid ett maktskifte i höst kommer föräldrar, lärare och skolledare få det de önskar, ett förstatligande av skolan.

Kommentera