aldre_larare

Att utbilda sig till lärare kan vara en dålig affär.

Löner

Saco: Två av fyra lärarutbildningar lönar sig inte

SACO:s nya rapport om livslöner visar att varannan lärarutbildning innebär en ekonomisk förlust.

Läs hela rapporten

Läs rapporten ”Lönar sig högre utbildning?” på SACOS webbplats.

I undersökningen beräknas livslöner för 35 olika högskoleutbildningar. Livslönerna visar om det lönar sig ekonomiskt att skaffa sig en akademisk examen jämfört med att börja arbeta direkt efter avslutat gymnasium. I jämförelserna tas inte bara hänsyn till arbetsinkomst utan också till inkomstbortfall under studietiden, arbetslöshet, pension, inkomstskatt och studiemedel.

Slutsatsen är att närmare var tredje undersökt högskoleutbildning, och två av fyra lärarutbildningar, innebär en ekonomisk förlust för individen.

– Utbildning måste löna sig. Det är allvarligt att utbildningen innebär en ekonomisk förlust för många akademiker, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Undersökningen visar att den som inleder studier på lärarutbildningen med inriktning mot grundskolans tidigare år aldrig tjänar in den utbildningen, jämfört med genomsnittet för dem med gymnasieutbildning. Istället blir livslönen tre procent lägre.

För den som läser lärarutbildningen med inrikting på praktisk-estetiska ämnen landar livslönen en procent lägre jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet.

Något ljusare är det för den som läser till yrkeslärare, som uppnår en livslön som är cirka en procent högre än genomsnittet för dem med gymnasieutbildning. Ämneslärare når högst med en livslön som är cirka två procent högre än genomsnittet för dem med samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning. Det innebär dock att en person som påbörjar sin ämneslärarutbildning direkt efter gymnasiet tjänar in den vid 62 års ålder och först därefter går plus.

– Det här är grupper som tar ett stort ansvar för att bära upp samhället, inte minst nu under pandemin. Det är inte rimligt att det är olönsamt att utbilda sig inom vård och skola där det redan idag är brist på personal, säger Göran Arrius.

* Fotnot: En tidigare version av den här artikeln hade rubriken ”Två av tre lärarutbildningar lönar sig inte”. Det baserades på en sammanställning som endast innehöll tre av de fyra lärarutbildningar som ingår i rapporten.

Kommentera