helene_klassrum

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kallade till regionalt samråd om skolan.

Lärarbristen

Saknas: Snabba lösningar på lärarbristen

Det saknas 60 000 lärare fram till 2019. Men det finns gott om långsiktiga planer på hur fler ska lockas till och stanna inom yrket.
– Det är som om vi skulle bygga ut ladan samtidigt som det brinner på höskullen, säger Patrik Isestad (S), skolpolitiker i Nynäshamn.

Måndag och första arbetsdagen för många – och samling i Stockholms stadshus för regionala aktörer på skolarenan. Lärarbristen och de sjunkande resultaten var anledningen till mötet och samarbete och goda exempel efterlystes av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Skolkommissionen pekar på regional samordning. Vi har en aktiv regering och riksdag som pumpar ut reformer, men mottagarna är 290 kommuner med olika förutsättningar och friskolorna. Det blir ojämnt i skolutvecklingsarbetet, säger hon.

Kommunernas perspektiv är kortare. I Nynäshamn saknas tio lärare till skolstarten, och de ansvariga står beredda att bussa elever till skolor där det finns behöriga lärare.

– Vi har stora planer och pekar ut riktningar – det är som om vi skulle bygga ut ladan samtidigt som det brinner på höskullen, säger Patrik Isestad (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Nynäshamn.

Regeringens tröst till honom och andra skolansvariga kommunalpolitiker är av den långsiktiga arten.

Från Friskolornas riksförbund önskar Ulla Hamilton flexiblare regler för anställning av personal i ämnen där det saknas lärare, som till exempel moderna språk.

Vi vill se ett stöd för lärare som kommer ut i skolorna

Helene Hellmark Knutsson pratar om validering av akademisk utbildning, så att lärarsugna nyanlända och andra akademiker än lärare får en smidigare väg in i läraryrket.

Det handlar också om att förbättra den existerande lärarutbildningen.

– Vi har fått en ny lärarutbildning för varje ny regering. Jag kämpar för att bli den första minister som inte gör några stora förändringar, säger Helene Hellmark Knutsson.

Det ska bli lättare att jämföra olika lärarutbildningar, svenska och utländska, gamla och nyare. Samtidigt vill regeringen bygga ut antalet platser på lärarutbildningen.

Detta trots att det saknas sökande till flera utbildningar.

­–Vi ska bygga ut där det finns ett söktryck, till exempel för förskolan och vissa grundlärarutbildningar. Där det inte finns ett behov kommer vi inte att utöka. Bland annat kommer vi utvidga KPU (kompletterande pedagogisk utbildning), säger Helene Hellmark Knutsson.

Det handlar också om kvaliteten på utbildningen. Universitetskanslerämbetet testar från och med i höst ett nytt sätt att utvärdera kvaliteten på lärarutbildningen, först ut bland alla utbildningar som leder till legitimation.

Avhoppen från lärarutbildningen och de tidiga avhoppen från lärare tidigare i karriären är ett annat problem.

– Vi vill se ett stöd för lärare som kommer ut i skolorna, det måste finnas tid för erfarna lärare att vara mentorer, säger Ragnar Sjölander, ombud Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse.

De närvarande i stadshuset har flera andra önskemål.

– Jag är allergisk mot att ni pratar om ”fler vuxna” i skolan. Jag skulle aldrig lämna min bil till en verkstad som annonserar om ”fler vuxna”. Skolan är inte en arbetsplats där vem som helst kan jobba, säger Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden i Huddinge kommun.

Kommentera