Läraren

”Samhällsförändringar påverkar”

Kontanter har mer eller mindre försvunnit och klockan behövs inte när mamma och pappa ringer när det är dags att gå hem. Lågstadieläraren Annelie Lindbom pekar på flera samhällsförändringar som har påverkat matematikundervisningen. 

– Dagens barn kan inte klockan, för de har inget behov av den. Att lära sig klockan ingår i matten, men mängdträningen måste eleven få hemma, säger Annelie Lindbom, och fortsätter:

Foto: Peter Rutherhagen
Foto: Peter Rutherhagen

– Och förr fanns 10-, 25- och 50-öringar som gjorde att barnen förstod tio-bassystemet och växling. Nu kan de inte ens hälften av en krona. Det är två sådana där praktiska saker som har försvunnit i matematiken på grund av att samhället har förändrats, säger hon. 

Många pratar om att eleverna har fått ta för stort ansvar för sitt eget lärande. Det är något som Annelie Lindbom håller med om. 

– Själv är jag allergisk mot eget arbete, jag tycker att det ska vara lärarledd undervisning och att alla elever ska vara med på genomgången. Jag har ”basmatte” som alla ska göra under veckan och så får de som behöver det svårare uppgifter, säger Annelie Lindbom och fortsätter: 

– Ett av mina egna barn jobbade i ”egen takt” på sin skola och det blev ingen takt alls. Jag höll på att få spader när jag insåg att det bara hade blivit en bok av sex till julen i tvåan. Tycker man att matte är svårt och får välja, då väljer man något annat. Här måste läraren leda, säger hon. 

Men det absolut viktigaste för att eleverna ska lära sig något är klassrumsklimatet, menar Annelie Lindbom. 

– Om det är stökigt och du inte trivs då spelar det ingen roll hur duktig läraren är. Vi får fler och fler elever som är ganska stökiga och om man som lärare inte rår på det är det inte så lätt att ha en bra undervisning. 

Bra matematikundervisning ska vara rolig och varierad, menar hon.

– Man ska inte bara sitta och räkna tal, utan även prata matte även om det låter flummigt. 

En skillnad från tidigare är att eleverna i dag får uppgifter där lösningen är öppen.

– Det är bra. Då måste eleverna använda sitt eget tänkande och olika mattestrategier för att lösa uppgifterna. Och vissa saker måste man drilla, som plus och minus upp till tio och multiplikationstabellen. Basen måste sitta, man kan inte bygga ett hus utan den första våningen.

Kommentera