ledsen_elev_barn_sarskild_stod
Nytt initiativ

Samlades för barn med särskilda behov

Barn i Behov och Rädda barnen vill ta ett större grepp för att hjälpa elever som behöver särskilt stöd. De kallade därför politiker och andra aktörer till samtal.
​– Skolan ska inte behöva stå ensam i frågan, säger Jiang Millington, Barn i behov.

Om Barn i behov

Barn i behov är ett nätverk för föräldrar till barn som har funktionshinder. Organisationen har 2000 medlemmar och vill ge alla barn förutsättningar att klara skolan. Läs mer på deras hemsida.

Alla måste klara skolan. Det är titeln på ett initiativ grundat av föräldranätverket Barn i behov och Rädda barnen – med målet att hitta nya metoder för att ge rätt stöd till elever med särskilda behov. 

Skolan är i dag otillräcklig, menar Jiang Millington, aktiv i Barn i behov.

– Barn med till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Aspegrers och Dyslexi får inte det stöd de behöver i skolan. Och då uppstår problematiken med bråkiga barn, barn som inte orkar, hemmasittare och elever med psykisk ohälsa, säger hon.

– För att komma åt den problematiken räcker inte att rektorn eller läraren får större utrymme, utan här behövs samverkan.

Därför kallades nyligen politiker, myndigheter, handikapporganisationer och andra aktörer till ett seminarium på riksdagen, för att diskutera hur de gemensamt ska hitta lösningar. En panel om sju personer ledde samtalet inför 50 inbjudna gäster. I panelen fanns bland annat Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

– Samhället måste som helhet gå in och säga att det här är viktigt. Därför tänkte vi väldigt brett när vi bjöd in till samtalet. Många fick insikten att ”jaha, javisst, det är ju jättebra att jag pratar med den och den aktören”, säger Jiang Millington.

I panelen pratade man bland annat om kunskapsspridning och efterfrågade en ändrad inställning.

– Lena Hök, från ”Skandia Idéer för livet”, tog upp att man inte bör prata om det här som kostnader, utan som investeringar, eftersom kostnaden är marginell i förhållande till den vinst man faktiskt gör genom att de här människorna inte blir utslagna ur systemet, säger Jiang Millington.

Förhoppningen är att mötet har sått ett frö som ska leda till en tvådelad samverkan: på dels kommunal, men också rikstäckande nivå.

– Vi hoppas att man fortsätter i den här andan och pratar med varandra. Det är viktigt att till exempel både social- och utbildningsförvaltningen engageras, eftersom den här frågan är större än bara skolans.

Något som i sinom tid kan leda till ökad kunskap, vilket är en del av lösningen, menar Jiang Millington.

– Ungefär tio procent av elevunderlaget har neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Kunskap om symptom är därför a och o om det ska kunna ske förbättringar.

Kommentera