Samtal

Samlas för att tala om lärarbristen

Lärarbristen har diskuterats inom ramen för ”nationell samling för läraryrket”.
– Det är bra att ministrarna vill lyssna till våra synpunkter. Men det räcker inte med bara ord, säger LR-ordförande Bo Jansson.

Mötet som ägt rum idag är det tredje inom ramen för regeringens ”nationell samling för läraryrket”. Fokus var lärarbristen. Under mötet diskuterades hur lärarrekryteringen kan förbättra, hur kvaliteten på lärar- och förskollärareutbildningen kan stärkas samt hur nyanländas lärares kompetens kan tas tillvara på bästa sätt.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, bjöd in till samtalet och närvarade gjorde representanter för lärarfacken, Lärarutbildningskonventet, Universitets- och Högskolerådet, Friskolornas Riksförbund, Sveriges förenade studentkårer med fler.

– Från Lärarnas Riksförbunds sida har vi lyft att det är få sökande framförallt till vissa utbildningar, hur vi ser på kompletterande utbildningar och dimensioneringen av lärarutbildningen som är en viktig fråga för oss. Vi lyfte också frågan om hur forskningen kan vara kopplad till skolan på ett annat sätt än idag. Till exempel mer praxisnära och att man forskar om det som har betydelse i klassrummet, som metoder, säger Bo Jansson strax efter att mötet avslutats.

Han säger att det är viktigt att olika representanter bjuds in för att prata skolfrågor med Utbildningsdepartementets ministrar.

– Men sen måste det bli konkret politik av det men då handlar det om ett annat slags forum. Det här är ett bra forum att för lyfta och bolla idéer och för att sprida vad vi tycker till varandra. Och det är bra att ministrarna hör hur vi resonerar. Men mer konkret kan det inte bli under sådan här möten.

Vad hoppas du på av samtalen?

– Det räcker inte bara med ord. Bland alla oss som jobbar i skolan så finns det en frustration och otålighet och man vill att det ska gå från ord till handling. Den otåligheten känner jag också, säger Bo Jansson

Helene Hellmark Knutsson sammanfattade sina förhoppningar i ett pressmeddelande inför mötet.

– För att möta den här stora lärarbristen krävs det att vi jobbar tillsammans och vänder på varje sten. Jag ser fram emot det här mötet och tror att det kommer att leda oss framåt i arbetet med att få fler lärare. Regeringen har redan gjort en rad omfattande insatser men vi kommer att behöva göra mer. 

Kommentera