Debatt

”Samverkan för bästa skola – en klubb för inbördes beundran?”

Samverkan för bästa skola

”Inte en enda av de artiklar som publicerats på ”Samverkan för bästa skolas” webbsida problematiserar att de tydligt lider av betygsinflation”, skriver debattörerna som valt att vara anonyma. Skolan på bilden har inget samband med artikelns innehåll.

| Foto: Shutterstock

”Vi vill uppmana till att inte bara gapa och svälja Skolverkets koncept Samverkan för bästa skola”, skriver debattörerna och visar fem exempel som de menar är betygsinflation på de skolor som genomgått satsningen.

”Samverkan för bästa skola” är Skolverkets satsning för att stödja skolor som bedöms ha svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Under tre år erbjuder Skolverket utvalda huvudmän personlig kontakt och stöd genom samverkan för att stärka utbildningens kvalitet så att barn och elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och behov. (skolverket.se)

Så långt allt gott. Det ser ju bra ut, tänker du. Du googlar konceptet, hamnar på skolverket.se och läser om olika skolors deltagande i ”Samverkan för bästa skola” och deras framgångskoncept. Men vår genomgång av Skolverkets statistik visar att kejsaren är helt naken. Han har ju inte en tråd på kroppen.

Vi som skriver denna text har helt medvetet valt att vara anonyma. Vi vill inte berätta om vi är lärare eller rektorer eller på vilket stadium vi arbetar. Vi vill heller inte berätta om vi arbetar med ”Samverkan för bästa skola” nu eller har avslutat projektet.

Det vi vill berätta är att vi allihop har negativa erfarenheter av att ifrågasätta insatser som görs från olika universitet och uppgifter som Skolverket förväntar sig ska genomföras. Vi har sett hur enkäter “fixas till” så att svaren ska vara i linje med vad rektor/förvaltningschef tycker.

LÄS MER – SKOLVERKET SVARAR PÅ KRITIKEN

En rektor som är med i ”Samverkan för bästa skola” måste leverera och vara en duktig rektor. En duktig rektor ser till att meritvärden höjs och att personalen är positiv och när meritvärden höjs och personalen är positiv ifrågasätts inget av ”Samverkan för bästa skola”. Kritiska och fördjupade frågor lyser med sin frånvaro till förmån för leenden, beröm och ryggdunkningar.

”Vi måste ställa de kritiska frågorna”

Några av oss har provat att ifrågasätta om resultaten stämmer, om personalen verkligen är så nöjd som det låter påskinas och om eleverna verkligen har lärt sig mer? Vi som har ifrågasatt har blivit direkt uppläxade av ledarna i ”Samverkan för bästa skola” och andra har blivit tillsagda av sina närmsta chefer på olika nivåer att ”hålla sig på mattan” och inte ifrågasätta.

Budskapet är tydligt. ”Samverkan för bästa skola” ska vara ett framgångskoncept och det ska inte kritiseras eller ifrågasättas. Tyvärr skapar det en tystnadskultur där varken lärare eller rektorer vågar eller vill säga som det är.

Och då är det ju precis det vi måste göra. Vi måste ställa de kritiska frågorna och inte bara dras med – för vi vill ju inte stå nakna, eller hur?

Självklart vet vi och ser själva att vissa delar av insatserna är bra och har gett visst resultat. Däremot ser vi att universiteten som håller i insatserna för lärare ofta är alldeles för långt från undervisningen och kommer med flummiga och svepande insatser som personalen himlar med ögonen åt.

Vi ger här medvetet inga exempel då vi inte vill riskera att avslöja oss, men vi lovar att vi tyvärr har många.

Det enklaste sättet att slå hål på den påstådda framgångssagan ”Samverkan för bästa skola” är att gå in i Skolverkets databas för statistik. Sedan kan man ta de artiklar om skolor som menar att de lyckats väl och höjt både meritvärden och gymnasiebehörighet och matcha detta mot resultaten på de nationella proven och skillnaden mot slutbetygen.

Nedan visar vi ett antal skolor som förekommer på ”Samverkan för bästa skola” webbsida och visar resultaten från den senaste inrapporterade statistiken. Som ni vet har nationella prov varit inställda två år i rad och det finns ingen statistik för detta.

Vi har valt att inte hänga ut enskilda skolor då det inte är personalen där som ska drabbas. Det är systemfelet vi vill åt.

Läsåret 2018/2019 

  • Skola 1: 40 % högre betyg i engelska o matte åk 6, 45 % högre slutbetyg i svenska åk 9, 44 % högre slutbetyg i svenska som andraspråk åk 9.
  • Skola 2: 88,9 % (!) högre betyg i matematik, 68,8 % i svenska åk 6, 53,3 % högre slutbetyg i matematik åk 9.
  • Skola 3: Matematik 61,9 % av flickorna högre slutbetyg i åk 9.
  • Skola 4: 51,9 % högre betyg för flickor i matematik åk 6, 30 % i SVA alla (riket 18.3) åk 6.
  • Skola 5: 57,1 % högre betyg i matematik åk 6, 69,2 % högre slutbetyg i matematik för pojkar åk 9, flickor matematik 52,4, 40 % högre slutbetyg i svenska som andraspråk pojkar åk 9. Samma skola ett år bakåt i tiden (2017/2018): 82,4 % högre betyg i matematik åk 6, Sva åk 9 66,7 % högre slutbetyg.

När vi hade tagit fem skolor och sett dessa upprörande resultat lade vi ner sökandet. Mönstret är tydligt.

Inte en enda av de artiklar som publicerats på ”Samverkan för bästa skolas” webbsida problematiserar att de tydligt lider av betygsinflation utan hyllar bara hur bra insatserna varit och hur fint det är att meritvärdena och gymnasiebehörigheten ökat.

Inte ens Skolverket självt reflekterar över att skolorna i deras satsning har väldigt hög skillnad mellan nationella proven och slutbetyg. De verkar inte ens se att det är värt att beröra, vilket är konstigt med tanke på att nationella prov ska väga tungt vid betygssättningen. Varken hög differens eller avsaknaden av nationella prov nämner de med en endaste bokstav.

”Kopiera texten och lägg i ditt personalrum”

I sin senaste rapport från april 2021 skriver Skolverket:

”Skolverkets uppföljning visar att de förbättrade resultaten från läsåret 2018/19 håller i sig. För läsåret 2019/20 syns en fortsatt ökning av behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram och en ökning av det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9. Elevresultaten i de skolor som deltagit i ’Samverkan för bästa skola’ har närmat sig resultaten i landet som helhet.” (skolverket.se)

Vi vill uppmana till att inte bara gapa och svälja konceptet ”Samverkan för bästa skola”. Ifrågasätt! Ställ kritiska frågor!

Ja, du kommer nog få ett samtal av chefen, men visa då denna text. Kopiera den och lägg i ditt personalrum så kanske vi är flera som vågar sticka hål på ballongen. Tillsammans är vi starkare.

De påklädda kejsarna

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera