Forskning

Särskolan under lupp i nytt projekt

Ett nytt forskningsprojekt vid Karlstads universitet ska utveckla särskolan.

Trots att särskolan funnits en längre tid finns det lite forskning om hur undervisningen i särskolan fungerar och hur eleverna har det och tar till sig nya kunskaper. I januari startar därför ett nytt, fyraårigt, forskningsprojekt vid Karlstad universitet som ska ge en bild av hur undervisning och lärandemiljö i särskolan fungerar.

Projektet ”En särskild skola? – undervisning och lärande i särskolan” leds av Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik och gästforskare vid Karlstads universitet, samt Claes Nilholm, professor i pedagogik med inritning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet.

Enligt ett pressmeddelande kommer fokus ligga på elevernas kunskapsutveckling, deras sociala liv i skolan och deras demokratiska fostran till aktiva medborgare.

– Vi hoppas att resultaten kommer att stimulera utveckling inom särskolan, säger Kerstin Göransson i ett pressmeddelande.

– Eftersom det saknas forskning på området sedan tidigare, är det också svårt att se hur särskolan har utvecklats fram tills nu. Skolinspektionen har gjort vissa nedslag på ett urval vid olika tillfällen, och det finns en kritik mot att en del klasser inte är tillräckligt intellektuellt stimulerande – men det är inte regelrätt forskning, och det ger inte heller någon representativ bild.

Kommentera