Kommentar

Satsar 150 miljoner på ordning i skolan

Efter senaste dagarnas rapporter om hot och våld mot lärare föreslår Liberalerna att riksdagen tillsätter en ordningskommission med uppgift att motverka stöket i skolan.

Lärarbarometerns undersökning om våld och hot visar att 45 procent av lärarna har blivit utsatta för våld eller hot på sin arbetsplats. Samtidigt visar en enkätundersökning från Lärarnas Riksförbund att antalet anmälda fall av hot och våld mot skolpersonal i Stockholm ökade med 57 procent under förra året.

I ljuset av detta väljer Liberalerna i riksdagen att vika 150 miljoner kronor i sin budget till en särskild ordningskommission som skulle jobba med att motverka ordningsproblemen i skolan.

– Det finns ett direkt samband mellan ökat stök och sjunkande resultat. Bristen på ordning skapar flera problem: Lärare tvekar att stanna kvar i yrket, eleverna får svårt att hänga med när omgivningen är stökig, och när problemen tillåts fortgå skickar det en signal att det som pågår i skolan inte är så viktigt, säger Liberalernas utbildningspolitiske talesperson Christer Nylander.

Hur ska en kommission komma åt de här problemen? Och hur snart skulle den kunna ha en effekt?

– Kommissionen ska dels komma med förslag på alltifrån lagändringar till goda exempel att sprida, men även dela ut pengar till skolor som vill jobba mot våld och stök.

Huvudmän ska kunna söka pengar för specifika projekt?

– Exakt. Det finns både långsiktiga och mer akuta problem och kommissionen ska jobba med båda. Den andra delen kan komma igång och få effekt mycket snabbare. 

Den föreslagna kommissionen ska ses som en del i arbetet med att stärka läraryrkets status, och därmed locka fler unga att söka sig dit.

– Vi gör ju något åt lönestrukturerna nu, även om det säkert behöver göras mer. Men vi måste göra något rejält kring arbetsmiljön om vi ska lyckas höja yrkets attraktionskraft på allvar. Jag ser tyvärr att nuvarande regeringen inte har fokus på den frågan. Det är kanske den största skillnaden mellan den här regeringen och den borgerliga.

Och hur ska kommissionen lyckas vända den utvecklingen?

– Hela det omgivande samhället måste vara tydligt med att skolan och lärarna är viktiga. Föräldrarna är väldigt viktiga både vad gäller kunskapsresultaten och förhållandet till skolan och lärarna.

Ibland är föräldrarnas inställning en del av problemet. Vad har politiken för möjligheter att påverka den attityden?

– Både vi politiker och näringslivet måste visa att skolan är viktig. Jag skulle vilja se fler företagsledare och andra i samhället kliva fram och tala om hur viktig skolan är. Vi kan inte leva på gamla meriter.

Kommentera