digitala
IT

Satsar på digital skola

Digitalt skolmaterial ska utvecklas inom tre nystartade projekt - för att förbereda barn och unga för framtidens digitala samhälle.

Fakta

Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) ansvarar för internetdomänerna .se och .nu och jobbar med utvecklingen av internet i Sverige.

.SE driver Internetfonden, som delar ut pengar till fristående icke-kommersiella projekt som på olika sätt främjar landets internetutveckling.

Internetfonden, som drivs av Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE), finansierar tre nya projekt som ska utmynna i digitalt utbildningsmaterial.

– Internetfonden har genom åren stöttat många olika skolrelaterade projekt. Det är viktigt att barn och unga blir rustade för dagens och framtidens digitala samhälle och här spelar skolan en central roll, säger Pernilla Rydmark, chef för Internetfonden på .SE i ett pressmeddelande.

Tre personer driver respektive projekt – som alla har olika inriktningar. Sara Therner från Arduino Verkstad ska utveckla en kreativ gymnasieutbildning om hur den fysiska världen kan kopplas till internet.

Ann-Britt Enochsson, vid Karlstad universitet, utformar ett test som kan mäta elevers kompetens i informationssökning – som enligt .SE är en av de vanligaste aktiviteterna i svensk skola.

Peter Parnes, som jobbar med IT i skolan, ska underlätta för lärarna att jobba med Skaparkultur – skapande med modern teknik, till exempel programmering eller spel – genom att ta fram utbildningsmaterial kopplat till läroplanen.

Kommentera