Annons
Martina Olsson (t.v), lärare på Bandhagens skola i Stockholm, deltar i fortbildningssatsningen. Berättarministeriets Nour Wålstedt (t.h) är utbildningsansvarig och föreläser för en grupp. Foto: Karl Gabor.

Satsning i utsatta områden ska lyfta lärare kollegialt

Publicerad 12 augusti 2020

Fakta

Mer om Berättarministeriet:

Berättarministeriet grundades 2011 av Dilsa Demirbag-Sten, Sven Hagströmer och Robert Weil och är en är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Sedan starten har över 50 000 barn och över 4000 lärare använt sig av Berättarministeriets program i sin undervisning. Berättarministeriet finns i Stockholm-Hagsätra, Stockholm-Husby och Gamlestaden i Göteborg. 

Källa: Berättarministeriet

Berättarministeriets nya lärarfortbildningar riktar sig till utvalda skolor i socioekonomiskt utsatta områden som är i särskilt behov av stöd. 
Målet är att stärka elevernas språkutveckling och främja det kollegiala lärandet på skolorna.

Under hösten 2020 påbörjar stiftelsen Berättarministeriets lärarfortbildningar på uppdrag av Stockholms stad som riktar sig särskilt till skolor i socioekonomiskt utsatta områden. 

Det rör sig om områden som kommunen bedömer är i särskilt behov av stöd och sammanlagt kommer sju skolor, i upptagningsområdena Hagsätra och Husby, och 69 klasser att delta i pilotomgången.

Huvudmålet med satsningen är att ge lärare på skolorna rätt förutsättningar att uppfylla skolans kompensatoriska uppdrag. 

Fortbildningarna ska bidra till att främja elevers språkutveckling med hjälp av stöd till yrkesverksamma lärare. De som deltar i satsningen kommer att erbjudas tre fortbildningsdelar under två år: språkutvecklande arbetssätt, digitalt lärande samt kreativt och kritiskt tänkande.

Martina Olsson är förstelärare på Bandhagens skola i Stockholm, som är en av de första skolorna som deltar i satsningen, och undervisar i mellanstadiet. Hon välkomnar den här sorten av satsning där lärare får tid till professionsutveckling som är skapad efter lärarnas egna upplevelser som de möter i vardagen.

– Ofta blir man ålagd som lärare att gå olika kurser och föreläsningar som inte alltid ger den effekten på verksamheten som man hoppats. Den här satsningen skiljer sig därför att det känns väldigt praktiskt, säger Martina Olsson.

– Språkutvecklande arbetssätt är särskilt angeläget i de socioekonomiskt utsatta områden vi jobbar i. I förlängningen är det också en demokratisk fråga att alla ska kunna läsa och tillägna sig information på lika villkor. 

Inom satsningen tilldelas lärare bland annat konkreta lektionsupplägg. Vilket besparar personalen mycket tid, tror Martina Olsson.

– Det är tiden som det mesta faller på när man arbetar inom skolan. Man hinner väldigt sällan samarbeta med varandra. Men inom den här satsningen har man underlättat mycket för lärarna genom tips på lektionsupplägg och vägledning i hur man arbetar ämnesövergripande, säger hon.

Satsningen belyser även vikten av att all personal på skolan ska vara delaktiga i det språkutvecklande arbetet – oavsett om man undervisar i svenska eller arbetar i skolans matsal.

Fortbildningarna riktar sig till hela skolan så att personalen ska kunna fortbilda sig tillsammans med sina kollegor. Det är en del i upplägget som Martina Olsson värdesätter högt. 

– Jag upplever att mina kollegor i praktisk-estetiska ämnen, såsom bild, idrott och slöjd, i vanliga fall kan känna sig bortglömda. Men i det här projektet visar man att alla ämnen är lika viktiga när man ska utveckla elevernas språk. Det känns verkligen som ett gemensamt projekt – det är bra tycker jag. 

Vad tror du att satsningen kan leda till i förlängningen? Ibland tenderar kurser och fortbildningar att stanna av efter utbildningstillfället när man återvänt till vardagen.

– Det känner jag igen. Oftast stannar det av på grund av tidsbrist. Men i och med att vi får så pass bra verktyg i den här fortbildningen så kommer det i förlängningen till gagn, säger hon och fortsätter:

– Här tycker man mycket på vikten av det kollegiala samarbetet och varför man ska arbeta ämnesövergripande. Många skolor i vårt närområde kommer även att gå den här utbildningen under hela hösten, så alla kommer att få mycket hjälp att komma in i det rätta tänket. 

Under den första utbildningsdagen har skolpersonalen på Bandhagens skola fått lära sig mer om genrepedagogik och språkutvecklande arbetssätt, berättar Martina Olsson.

– Vi har även redan kommit igång med att göra ämnesövergripande planering för olika arbetsområden. Den grunden skulle vi kunna ta med oss redan nu till skolstarten.

Samtliga program i satsningen har utvecklats i samarbete med lärare och skolor i Berättarministeriets upptagningsområden och är förankrade i läroplanen. Programmen är tänkta att fungera som ett ämnesövergripande stöd och är disponerade så att samtliga elever ska kunna delta – oavsett vilken kunskapsnivå man befinner sig på. Under hösten kommer Berättarministeriet att fortsätta besöka skolor för att kartlägga och utvärdera tillsammans med eleverna.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons