berattarministeriet_martina_bandhagen_larare

Martina Olsson (t.v), lärare på Bandhagens skola i Stockholm, deltar i fortbildningssatsningen. Berättarministeriets Nour Wålstedt (t.h) är utbildningsansvarig och föreläser för en grupp. Foto: Karl Gabor.

Fortbildning

Satsning i utsatta områden ska lyfta lärare kollegialt

Berättarministeriets nya lärarfortbildningar riktar sig till utvalda skolor i socioekonomiskt utsatta områden som är i särskilt behov av stöd. 
Målet är att stärka elevernas språkutveckling och främja det kollegiala lärandet på skolorna.

Mer om Berättarministeriet:

Berättarministeriet grundades 2011 av Dilsa Demirbag-Sten, Sven Hagströmer och Robert Weil och är en är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Sedan starten har över 50 000 barn och över 4000 lärare använt sig av Berättarministeriets program i sin undervisning. Berättarministeriet finns i Stockholm-Hagsätra, Stockholm-Husby och Gamlestaden i Göteborg. 

Källa: Berättarministeriet

Under hösten 2020 påbörjar stiftelsen Berättarministeriets lärarfortbildningar på uppdrag av Stockholms stad som riktar sig särskilt till skolor i socioekonomiskt utsatta områden. 

Det rör sig om områden som kommunen bedömer är i särskilt behov av stöd och sammanlagt kommer sju skolor, i upptagningsområdena Hagsätra och Husby, och 69 klasser att delta i pilotomgången.

Huvudmålet med satsningen är att ge lärare på skolorna rätt förutsättningar att uppfylla skolans kompensatoriska uppdrag. 

Fortbildningarna ska bidra till att främja elevers språkutveckling med hjälp av stöd till yrkesverksamma lärare. De som deltar i satsningen kommer att erbjudas tre fortbildningsdelar under två år: språkutvecklande arbetssätt, digitalt lärande samt kreativt och kritiskt tänkande.

Martina Olsson är förstelärare på Bandhagens skola i Stockholm, som är en av de första skolorna som deltar i satsningen, och undervisar i mellanstadiet. Hon välkomnar den här sorten av satsning där lärare får tid till professionsutveckling som är skapad efter lärarnas egna upplevelser som de möter i vardagen.

– Ofta blir man ålagd som lärare att gå olika kurser och föreläsningar som inte alltid ger den effekten på verksamheten som man hoppats. Den här satsningen skiljer sig därför att det känns väldigt praktiskt, säger Martina Olsson.

– Språkutvecklande arbetssätt är särskilt angeläget i de socioekonomiskt utsatta områden vi jobbar i. I förlängningen är det också en demokratisk fråga att alla ska kunna läsa och tillägna sig information på lika villkor. 

Inom satsningen tilldelas lärare bland annat konkreta lektionsupplägg. Vilket besparar personalen mycket tid, tror Martina Olsson.

– Det är tiden som det mesta faller på när man arbetar inom skolan. Man hinner väldigt sällan samarbeta med varandra. Men inom den här satsningen har man underlättat mycket för lärarna genom tips på lektionsupplägg och vägledning i hur man arbetar ämnesövergripande, säger hon.

Satsningen belyser även vikten av att all personal på skolan ska vara delaktiga i det språkutvecklande arbetet – oavsett om man undervisar i svenska eller arbetar i skolans matsal.

Fortbildningarna riktar sig till hela skolan så att personalen ska kunna fortbilda sig tillsammans med sina kollegor. Det är en del i upplägget som Martina Olsson värdesätter högt. 

– Jag upplever att mina kollegor i praktisk-estetiska ämnen, såsom bild, idrott och slöjd, i vanliga fall kan känna sig bortglömda. Men i det här projektet visar man att alla ämnen är lika viktiga när man ska utveckla elevernas språk. Det känns verkligen som ett gemensamt projekt – det är bra tycker jag. 

Vad tror du att satsningen kan leda till i förlängningen? Ibland tenderar kurser och fortbildningar att stanna av efter utbildningstillfället när man återvänt till vardagen.

– Det känner jag igen. Oftast stannar det av på grund av tidsbrist. Men i och med att vi får så pass bra verktyg i den här fortbildningen så kommer det i förlängningen till gagn, säger hon och fortsätter:

– Här tycker man mycket på vikten av det kollegiala samarbetet och varför man ska arbeta ämnesövergripande. Många skolor i vårt närområde kommer även att gå den här utbildningen under hela hösten, så alla kommer att få mycket hjälp att komma in i det rätta tänket. 

Under den första utbildningsdagen har skolpersonalen på Bandhagens skola fått lära sig mer om genrepedagogik och språkutvecklande arbetssätt, berättar Martina Olsson.

– Vi har även redan kommit igång med att göra ämnesövergripande planering för olika arbetsområden. Den grunden skulle vi kunna ta med oss redan nu till skolstarten.

Samtliga program i satsningen har utvecklats i samarbete med lärare och skolor i Berättarministeriets upptagningsområden och är förankrade i läroplanen. Programmen är tänkta att fungera som ett ämnesövergripande stöd och är disponerade så att samtliga elever ska kunna delta – oavsett vilken kunskapsnivå man befinner sig på. Under hösten kommer Berättarministeriet att fortsätta besöka skolor för att kartlägga och utvärdera tillsammans med eleverna.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm