gatstenlaggning
Kommentar

Mer yrkeshögskola svårt utan lärare

Regeringens förslag att utöka yrkeshögskolan får delat bemötande av LR.
– Idén är jättebra. Men var ska man hitta lärarna? säger Mats Sternbring påLR.

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolans utbildningar är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa.

Varje program utbildar eleverna till en specifik yrkesroll.

Idag finns 25 000 utbildningsplatser runtom i landet.

Regeringen föreslår nu att antalet platser ska utökas med 2 500, samt att det ska vara möjligt att läsa enstaka kurser. Idag finns bara hela program.

Källa: Yrkeshögskolan

Mats Sternbring är ordförande i Lärarnas Riksförbunds forum för yrkeslärare, och han välkomnar regeringens ambition att utöka yrkeshögskolan med 2 500 platser nästa år.

– Yrkeshögskolan är i första hand till för de som vill nå en högre kompetens i sitt yrkesutövande. Just den mellannivån mellan gymnasieutbildad och högskoleexaminerad saknas ofta. Licensierade svetsare till exempel. Så det är en jättebra idé att utöka den utbildningsformen. Men jag oroar mig lite för var man ska hitta alla de nya lärare som kommer behövas. Det är stor brist på yrkeslärare redan idag, säger han.

Bristen på yrkeslärare på såväl gymnasiet som på yrkeshögskolan förväntas bli än värre framöver. I april skrev Skolvärlden om att yrkeslärare toppar listan över framtida bristyrken i Universitetskanslersämbetets analys av framtidsutsikterna för olika yrken.

Anledningen till att så få tar klivet från exempelvis industrin till att jobba som yrkeslärare är enligt Mats Sternbring helt enkelt att arbetssituationen för lärare är så mycket sämre.

– Den bonus yrkeskunniga får för att läsa ett år extra och få pedagogisk kompetens är sänkt lön och sämre villkor än om de hade stannat kvar där de var.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson påpekar också att den föreslagna satsingen inte rår på problemet med unga arbetslösa som inte gått ut gymnasiet, eftersom yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning.

– Det är ett bra förslag men det är inte tillräckligt. Man måste börja från grunden, säger han.

Han är nyss hemkommen från yrkes-VM i São Paulo, Brasilien, där Sverige tog tre medaljer. Under seminarierna där, med deltagare från bland andra Svenskt Näringsliv och LO, diskuterades bristen på yrkesutbildad arbetskraft.

– Alla pratade om det. Det finns verkligen ett behov därute, som man behöver ta tag i. Det saknas yrkeslärare idag, och utökar man yrkeshögskolan kommer det saknas ännu fler. Och då är det faktiskt så att det inte finns några genvägar. Det måste till bättre löner och bättre villkor för lärare, säger han.

Kommentera