trr_lr_utan_logga

Ulrika Wiklund, TRR, Catherine Sonesson, Lärarnas Riksförbund.

| Foto: TRR, Shutterstock och Lärarnas Riksförbund.
Lärarutbildning

Satsningen ska få fler att bli lärare: ”Inte ett så stort steg”

Omställningsorganisationen TRR och Beredskapslyftet inleder samarbete för att locka fler att omskola sig till lärare.
– Vi ser att fler och fler vågar göra karriärbyte, säger Ulrika Wiklund chef för verksamhets- och tjänsteutveckling på TRR.

Pandemin har satt sina spår och resulterat i en stor andel uppsagda tjänstemän. Omställningsorganisationen TRR stöttar privatanställda tjänstemän som sagts upp från sina jobb att hitta nytt arbete, starta eget företag eller till utbildning. Nu ska de tillsammans med Beredskapslyftet – som arbetar med att få personal att skolas om under coronakrisen –samarbeta för att få fler uppsagda tjänstemän att vilja utbilda sig till lärare.

– Vi tror det kan vara intressant att få in andra perspektiv och kunna kombinera och komplettera i skolvärlden, säger Ulrika Wiklund. 

Det är sammanlagt 50 tjänstemän som kommer få möjlighet att delta i projektet. Under utbildningstiden ska personerna få tillgång till stöd i flera olika former för att hjälpa dem att nå lärarexamen.

– Vi skräddarsyr ett koncept med Beredskapslyftet så de kan bilda ett socialt nätverk oavsett var de bor i landet. De kommer få karriärvägledning, mentorskap och inspirationsföreläsningar för att underlätta bryggan från att ha varit privatanställd tjänsteman till lärare, som inte är naturlig för alla, säger Ulrika Wiklund.

Uppsagda tjänstemän som är intresserad av att bli lärare ansöker till utbildningen KPU, kompletterande pedagogisk utbildning – som erbjuds av flera högskolor. De vänder sig till personer som har högskolestudier i de ämnen som undervisas i skola. På så sätt kan man komplettera sina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen. 

– Vägen till läraryrket blir inte ett så stort steg. De får gemenskap med människor i samma situation, som har liknande funderingar och tankar. Kan det bidra till att de blir säkra i sitt yrkesval så är det bra, säger Ulrika Wiklund.

Det är vår framtid – det är våra barn och vi måste lösa den enorma lärarbristen.

Ulrika Wiklund tycker att läraryrket fått oförtjänt dåligt rykte och menar att man som lärare har många fördelar.

– Som utbildad lärare behöver du aldrig oroa dig för att bli av med jobbet. Det har utvecklats med arbetsvillkor och löner. Samtidigt som lärare får man göra skillnad för någon eller några och det är en stark bedrift, säger Ulrika Wiklund.

Enligt Ulrika Wiklund finns ett stort intresse för läraryrket sen tidigare och fler vågar göra karriärbyte, men de vill får fler traditionella tjänstemän att öppna upp ögonen.

– Det är vår framtid – det är våra barn och vi måste lösa den enorma lärarbristen. Kan vi på TRR vara aktörer och göra skillnad för de som vill byta karriär och samtidigt bidra till samhällsutmaningen så känns det jättebra, säger Ulrika Wiklund.

Vad tycker Catherine Sonesson, förbundsstyrelseledamot på Lärarnas Riksförbund: 
Är TRR och Beredskapslyftets initiativ bra för att få in lärare?

– Jag ställer jag mig positiv till utbildningen och samarbetet. I och med corona är det många som blivit arbetslösa och då är det bara bra om det når några av dem. Då tjänstemännen redan har en akademisk examen passar de in att undervisa på högstadium och gymnasium. KPU blir en fullvärdig lärarexamen, säger Catherine Sonesson. 

Lärarnas Riksförbund räknar med att det kommer att saknas 40 000 lärare de närmaste åren. Catherine Sonesson menar att det blivit svårare och svårare att rekrytera. 

– Speciellt i matte, kemi och fysik, ämnen jag tror kan locka tjänstemän då många är ingenjörer och har dessa ämnesstudier gjorda. Initiativ som det här och den verksamhetsintegrerad lärarutbildning är bra sätt att hitta nya lärare. Samtidigt är det ett legitimerat yrke och det måste så klart vara kvalitet, säger Catherine Sonesson.  

Catherine Sonesson understryker dock att utbilda sig till lärare inte är för alla.

– Man måste ha känslan att vilja undervisa annars blir det svårt att bli färdig. Men det borde de känna direkt – om de passar eller ej, säger Catherine Sonesson.

Kommentera