Vuxenutbildning

SD: ”Betygsfusk ska motverkas med alla medel”

NY Patrick Reslow SD

Patrick Reslow, riksdagsledamot och gruppledare i utbildningsutskottet för Sverigedemokraterna, svarar på Skolvärldens frågor.

Sverigedemokraterna vill förstatliga komvux och är negativa till den kontinuerliga antagningen.
Partiet vill ha en enda antagning vid kursstart.

Patrick Reslow, riksdagsledamot och gruppledare i utbildningsutskottet för Sverigedemokraterna, svarar på Skolvärldens frågor:

Bör staten ha ett huvudansvar för komvux?

– Ja, vi anser att komvux ska ges ett statligt huvudmannaskap. Vuxenutbildningen är ett viktigt redskap för att för att säkerställa att befolkningen är väl utbildad enligt de krav som arbetsgivarna ställer och de behov som finns.

– Dagens system för vuxenutbildning är spretigt eftersom regelverken skiljer sig åt mellan kommuner. Ett statligt huvudmannaskap med enhetlighet i regelverken och möjlighet att i högre grad inrikta utbildningarna mot arbetsmarknadens behov kommer att underlätta framtida rekrytering.

Är det bra att 40 procent av komvux är utlagd entreprenad hos privata utbildningsföretag?

– Sverigedemokraterna är för valfrihet och ser inga problem med att 40 procent av komvux är utlagd på entreprenad så länge som det är seriösa aktörer som levererar resultat.

Ska staten ansvara för att motverka glädjebetyg och betygsfusk i vuxenutbildningen?

– Glädjebetyg och fusk med betyg ska motverkas med alla till buds stående medel. Genom vårt förslag att låta staten få det övergripande ansvaret för vuxenutbildningen kommer Skolinspektionen ta över granskningen av de enskilda utbildningssamordnarna.

Anser ni att dagens system för insyn i de fristående aktörernas verksamheter fungerar och är tillräckliga?

– Vi anser att den tillfälliga lagstiftning som infördes för något år sedan är bra och ska permanentas. Däremot vill vi att uppgifter om ägar- och ledningsstruktur samt byte av dessa ska ingå i de uppgifter som är offentliga. Det ska gälla samtliga fristående verksamheter, även de som bedrivs i stiftelseform.

Hur ställer ni er till kontinuerlig antagning inom komvux?

– Vi är negativa till kontinuerlig antagning inom komvux, då detta försvårar planeringen för verksamheterna. Vi vill därför att antagning till komvux ska ske precis som i det övriga skolsystemet, det vill säga endast vid kursstart.

Bör SFI-peng införas?

– Sverigedemokraterna anser att kraven på SFI-undervisningen måste öka. Resultaten måste bli bättre och genomströmningen snabbare. Vi vill också se en tidsgräns för deltagande i SFI. Det kommer att innebära ökade krav på deltagarna i verksamheten, men även på utförarna.

– När det gäller frågan om sfi-peng har vi inte tagit ställning, utan avvaktar ett eventuellt förslag. För vår del är det viktigt att regelverket kring en sfi-peng innebär externa bedömningar av uppnådd språknivå samt att kravet på godkänd språknivå är högt.

– Vi vill under inga omständigheter se ett system som innebär ersättning i relation till studieresultat om inte detta också kan kontrolleras.

Kommentera