Lärare och politiker

SD-läraren: ”Glädjebetygen kommer att sluta med tårar”

Veronica Oxklint

Veronica Oxklint är grundskollärare i Göteborg och kandiderar till kommunfullmäktige (SD) i Göteborg.

Veronica Oxklint är grundskollärare i Göteborg och kandiderar till kommunfullmäktige (SD) i Göteborg.
Här är hennes viktigaste skolfrågor.

Varför engagerar du dig politiskt?

– Det är viktigt att skolfrågor inte bara drivs av heltidspolitiker utan också av oss lärare. Jag tror att jag har en möjlighet att medverka till en positiv förändring i många skolfrågor med mina erfarenheter av olika skolor. Det är viktigt att vi tittar på de skolor som lyckats och hittat bra lösningar på olika problem.

Vilken anser du är den viktigaste skolfrågan?

– Vi måste förbättra arbetsvillkoren så att färre legitimerade lärare hoppar av yrket. Två stora problem är lärarens förväntade tillgänglighet mot vårdnadshavare och svåra elever som inte får stöd. Ska fler lärare stanna i yrket måste dessa frågor lösas.

Veronica Oxklint
  • Ålder: 48 år.
  • Arbete: Klasslärare på Kungsladugårdsskolan i Göteborg (F–6-skola).
  • Arbetat som lärare: Cirka 20 år.
  • Politiska uppdrag: Ersättare i Göteborgs stads socialnämnd centrum.
  • Kandiderar till: Kommunfullmäktige i Göteborg.

Bör staten finansiera grundskolan?

– Ja. Den svenska skolan ska ha statligt huvudmannaskap för att öka jämlikhet mellan skolorna. Enskilda kommuners ekonomi och prioriteringar ska inte avgöra hur vi satsar på skolan.

Ska friskolor få dela ut vinst till sina ägare?

– Ingen skola ska kunna plocka ut vinster och komma undan stöd till elever i behov eller snåla med skolmaterial. Vinster kan plockas ut om skolan får pengar över och alla elevers behov tillgodoses.

Bör betyget F tas bort/förändras (i grundskolan)?

– Betyget F är nödvändigt. Glädjebetygen kommer en dag att sluta med tårar. Hela tilliten till betygssättningen och faktiskt tilliten till skolan riskerar att undergrävas om inte betyget F finns kvar. Betygen i Sverige ska spegla hur mycket eleverna har lärt sig och hur mycket eleverna kan.

– En elev som tidigt visar sig vara i behov av stödinsatser måste få det så tidigt som möjligt. Ingen ska behöva gå ut med F-betyg.

Kommentera