svantorp_debatt

”Det är nu tydligt att SD, vid sidan om M, blivit marknadsskolans mest fundamentalistiska försvarare”, skriver Gunilla Svantorp (S), ordförande i utbildningsutskottet..

Slutreplik

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Precis som Moderaterna tenderar Sverigedemokraterna att byta samtalsämne så snart avarterna på skolmarknaden kommer på tal. Istället för att lyssna på kritiken från lärare, skolledare och forskare som dundrar genom skolsverige, väljer SD att lyssna på friskolelobbyn. Istället för att begrunda fakta och förslagen i utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen.

Förvisso fanns SD inte i riksdagen när Moderaternas hastigt drev igenom marknadsreformerna i skolan i början av 90-talet. Men det är nu tydligt att SD, vid sidan om M, blivit marknadsskolans mest fundamentalistiska försvarare. SD borde nu förklara varför man tycker det är viktigare att friskolekoncerner ska få fortsätta skära guld med täljkniv på skolmarknaden än att alla barn i Sverige ska få en likvärdig utbildning. För det är det frågan handlar om.

Efter intensiv uppvaktning från diverse lobbyorganisationer bytte man plötsligt åsikt.

SD borde berätta varför Sverige ska ha ett extremt skolsystem där skolpengen överkompenserar friskolekoncerner samtidigt som obegränsade vinstuttag tillåts. Eller varför friskolor ska tillåtas ha egna orättvisa kösystem som sorterar eleverna och spär på skolsegregationen. SD borde också berätta om hur det gick till när man över en natt plötsligt kovände och la ner kritiken mot vinstuttagen i välfärden och istället började skydda friskolekoncernernas intressen. Inför valet 2014 var signalen från SD tydlig att man ville begränsa vinsterna i välfärden, men efter intensiv uppvaktning från diverse lobbyorganisationer bytte man plötsligt åsikt. Varför?

Sveriges partier måste nu alla titta framåt och ta sitt ansvar för att svensk skola ska komma tillrätta med avarterna på skolmarknaden och öka likvärdigheten. Vi Socialdemokrater är övertygade om att vi för att nå dit måste göra skolpengen mer rättvis och kompensera kommunerna för deras lagstiftade ansvar och de merkostnader som följer. Det är ett ansvar som friskolorna inte har. Vi vill värna rätten att välja skola och göra urvalsgrunderna tydligare, mer enhetliga och mer rättvisa. Det system med kötid som SD försvarar stänger otvivelaktigt ute elever och begränsar valfriheten.

SD skriver att man vill att alla skolor ska fungera lika väl, men säger samtidigt nej till i princip alla förslag i utredningen för en likvärdig skola. Istället ondgör man sig över att vi inte vill diskutera andra skolförslag med dem. Med tanke på att SD är ett parti som står på fel sida av historien både när det gäller främlingsfientlighet och jämställdhet är inte detta att förvånas över. Att SD nu dessutom valt att försvara de vinstdrivande friskolekoncernernas intressen i svensk skola snarare än alla elevers möjlighet till likvärdig utbildning underlättar inte heller.

Gunilla Svantorp, (S) ordförande utbildningsutskottet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera