Replik

”SD:s beskrivning av folkhögskolan stämmer inte”

Olle Westberg debatt

”Diskussionen om hur utbildningsformen folkhögskola kan stärkas och utvecklas måste baseras på fakta och därmed korrekta beskrivningar”, skriver Olle Westberg, generalsekreterare Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.

Sverigedemokraterna lyfter i en debattartikel 17 maj i Skolvärlden folkhögskolans betydelse för demokratin och att man värnar utbildningsformen. Jag välkomnar denna hållning och en fortsatt diskussion om hur folkhögskolan kan stärkas och utvecklas.

Men en sådan diskussion måste baseras på fakta och därmed korrekta beskrivningar. Ända fram till 1970-talet var allmän kurs folkhögskolans kärna. Då kunde skolorna börja inrätta andra utbildningar, till exempel estetiska. Särskild kurs blev ett sätt att nå fler deltagare. 1991 blev folkhögskolan fri att själv råda över kursutbudet. Men med kravet att allmän kurs måste utgöra minst 15 procent av verksamheten.

Särarten ligger inte i en viss kurstyp

Fram till 2006 var allmän kurs större än särskild kurs. Sedan sker ett skifte i dominansförhållandet; särskild kurs blir den större verksamhetsgrenen. Under 2021 var antalet deltagare på allmän kurs ca 21 500. Motsvarande uppgift för särskild kurs var ca 36 400. Bilden förstärks om vi även tar hänsyn till kurserna med anledning av riktade statliga medel; ca 950 deltagare på yrkesinriktad allmän kurs och ca 2 500 på yrkesinriktad särskild kurs.

Folkhögskolans särart ligger i dess frihet, unika pedagogik och demokratiska arbetsformer – inte i en viss kurstyp.

Diskussion måste baseras på fakta

Sverigedemokraternas beskrivning av en ursprunglig tanke med allmän kurs där denna skulle omfatta maximalt 15 procent av folkhögskolornas kursutbud och att dess omfattning idag har vuxit stämmer alltså inte. Därför stämmer inte heller stämmer bilden av att allmän kurs skulle utgöra ett hot mot ett ursprungligt syfte med folkhögskolan och dess särart.

RIO fortsätter gärna delta i en diskussion om hur utbildningsformen folkhögskola kan stärkas och utvecklas. Men en sådan måste baseras på fakta och därmed korrekta beskrivningar.

Olle Westberg, generalsekreterare Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera