Nyanlända

”Se över lagen snarast”

Studiehandledning och undervisning på modersmål borde vara tillåtet att köpa på distans från andra kommuner, menar forskaren Tore Otterup.

Många kommuner har svårt att rekrytera studiehandledare på alla språk som behövs. En lösning är att köpa tjänsten på entreprenad från andra kommuner där kompetensen finns – men det är olagligt.

Lidande blir därmed elevens rätt till studiehandledning på sitt eget modersmål.

– Jag kan inte riktigt förstå varför man inte använder den teknik som finns i större utsträckning, säger Tore Otterup som är universitetslektor på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Han menar att lagen borde ses över omgående – eftersom ingen annan lösning finns inom räckhåll.  

– Om det inte finns personal som kan åta sig uppgiften i kommunen, så vore distansledd studiehandledning och fjärrundervisning en utmärkt lösning.

Tore Otterup menar att studiehandledning på modersmål är ovärderlig för eleven.

– Det kan ta lång tid att skaffa kunskaper i det nya språket svenska så pass att de kan inhämta även ämneskunskaper. Med hjälp av studiehandledaren tillsammans med modersmålsläraren kan de fortsätta kunskapsutvecklingen på modersmålet och samtidigt bygga upp svenska som andraspråk på ett genomtänkt och klokt sätt. På så sätt når de snabbare godkända betyg och måluppfyllelse, säger han.

Men nödvändigt är då också att eleverna får inleda den svenska skolgången i en förberedelseklass, menar Tore Otterup.  

– Om man placerar eleven i en vanlig klass direkt så är risken att de inte förstår undervisningen. Jag har sett många elever i skolorna som då stänger av helt och tänker att ”jag förstår ändå inte”.  Här är modersmålshandledningen ovärderlig.

Tore Otterup anser dessutom att det nödvändigt att satsa mycket på lärarutbildningarna, bland annat fler modersmålslärare.

– Men också flerspråkigheten. Lärarna borde få kunskaper i förståelse för flerspråkighet, interkulturella perspektiv och hur man jobbar med språkutveckling, säger han.

Kommentera