gymnasielarare_arbetsbelastning

Nästan 8 av 10 gymnasielärare uppger att deras sömn påverkas av arbetssituationen.

Undervisningstid

Sex av tio gymnasielärare har övervägt att lämna yrket

Tung arbetsbörda, sömnsvårigheter och funderingar på att lämna yrket. Det är bilden som målas upp av en majoritet av gymnasielärarna i en ny undersökning.

Undersökningen ”Gymnasielärarna som inte får sova” i korthet:
  •  8 av 10 av de tillfrågade gymnasielärarna uppgav att de hade en tung eller mycket tung arbetsbörda under läsåret 2018/2019.
  •  8 av 10 uppgav att arbetssituationen hade negativ påverkan på deras sömn och 6 av 10 hade fysiska besvär som magont och huvudvärk.
  • Nära 8 av 10 säger att de gått till arbetet trots att de borde ha sjukskrivit sig. Den största anledningen till beslutet är att arbetsbördan annars skulle bli för tung vid återvändandet.
  • En tredjedel har under de tre senaste åren varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Största skälet till denna stress var hög administrativ arbetsbelastning.
  • Över 4 av 10 ansåg att de under det gångna läsåret inte fick ett rimligt antal undervisningstimmar i sitt ämne i förhållande till de mål som eleverna ska uppnå under kursen.
  • Mer än 6 av 10 har övervägt att sluta som lärare under de senaste tre åren. 9 av 10 uppgav att arbetsbelastning var en anledning till funderingarna.

​​​​​​​Undersökningen bygger på enkätsvar från 1000 gymnasielärare.
​​​​​​​
Här kan du läsa undersökningen i sin helhet.

Det är Lärarnas Riksförbund som har låtit 1000 gymnasielärare svara på frågor om sin arbetssituation under 2018/2019.

Hela 8 av 10 lärare uppger att de hade en mycket eller ganska tung arbetsbörda under läsåret – och den tunga arbetsbelastningen får konsekvenser för hälsan. Av samtliga tillfrågade lärare uppgav 75 procent att deras arbetssituation påverkade sömnen negativt ofta eller ibland medan 6 av 10 hade fysiska besvär som magont och huvudvärk.

Svante Tideman.
Svante Tideman.

Svante Tideman som är förste vice förbundsordförande på Lärarnas Riksförbund är dock inte förvånad över resultatet.

– Det blir mer en bekräftelse på det vi har misstänkt.

Mest alarmerande ser han på det faktum att trettio procent av lärarna uppger att deras undervisningstid har ökat.

– Den ökande undervisningstiden har vi sett i ett antal år och det ser jag som mest allvarligt, för det för med sig alla de andra sakerna. Ju mer man tvingas undervisa, desto mer för- och efterarbete och dokumentation får man. Till slut blir det helt ohållbart och många lärare blir sjuka eller funderar på att lämna jobbet, vilket är den yttersta konsekvensen.

Totalt uppger 62 procent av de tillfrågade lärarna att de någon gång under de senaste tre åren har övervägt att sluta som lärare. Av de som funderat på att lämna yrket uppger 45 procent att arbetsbelastningen är den viktigaste anledningen.

– Man har ofta besparingskrav ute i kommunerna men det finns ju inget att spara på utom att låta personalen jobba hårdare. Det finns ju inget annat att ta av, man kan ju inte sänka hyran utan det blir ju att man använder lärarna mer, konstaterar Svante Tideman.

Hela 77 procent av lärarna uppger också att de under läsåret har gått till jobbet trots att de borde sjukskrivit sig. Även här är arbetsbördan central – på frågan varför man har valt att arbeta trots att man borde sjukskrivit sig uppger 73 procent att arbetsbördan annars blir för tung när man återvänder.

Vad tror du krävs för att minska arbetsbördan för lärarna?

– Fram till omkring år 2000 hade vi USK:en och då fanns det en gräns för hur mycket lärare skulle undervisa. Vi menar att man återigen måste komma tillbaka till någon form av sådan begräsning.

Kommentera