Annons

"Läraren måste vara den mest toleranta av alla"

Publicerad 22 april 2014

Fakta

Läs mer:

Boken ”Tio lektioner om tolerans” av Christer Mattsson.

New Connexion: Erbjuder bland annat kurser och lektionsmaterial, som rör attityder och värderingar till människor från andra kulturer än den egna.
newconnexion.se

Rfsl:s material ”Bryt”. Har fokus på hbtq-fördomar och är framtaget tillsammans med Forum
för levande historia. 

Fakta

Så bemöter du intoleranta elever

Christer Mattssons tips:

  • Var tolerant själv. Undvik att sätta en elev i ett läge där hen måste försvara sina åsikter för dig eller klasskamraterna.
  • Arbeta långsiktigt. Temadagar är det sämsta man kan ägna sig åt. Alla insatser som är kortsiktiga och syftar till att man ska nå en slutsats väldigt fort riskerar bara att låsa fast personer vid befintliga positioner, eller att eskalera positionerna.
  • Jobba med att utveckla elevernas förståelse för vad identitet är, hur identitet uppstår och vad det betyder.

Relaterat

En ny undersökning från Skolvärlden visar att 60 procent av lärarna har haft elever som fört fram främlingsfientliga åsikter på lektionstid. 70 procent har upplevt samma sak utanför lektionstid.
– Det är väldigt viktigt att ha ett icke-fördömande förhållande till eleverna, men samtidigt ska man stå för skolans värdegrundsprinciper. Att ta avstånd från rasism men inte vara fördömande mot elever som är intoleranta är en delikat balansgång, säger Christer Mattsson, lärare, författare och grundare av Toleransprojektet.

En majoritet av de tillfrågade lärarna anser att skolan lyckas hantera och bemöta främlingsfientliga åsikter på ett bra sätt. 75 procent menar också att de själva har de förutsättningar som krävs för att bemöta främlingsfientliga åsikter.

Men bara 19 procent av lärarna har fått någon kompetensutveckling gällande rasism och främlingsfientlighet de senaste fem åren.

– Det finns inte någon adekvat fortbildning för lärare som vill arbeta långsiktigt med de här frågorna och som vill ha en kunskapsbaserad, progressiv undervisning. Vart ska de vända sig? Det finns en del material, men det är helt upp till den enskilde läraren att skapa undervis-
ningen, säger Christer Mattsson, prisbelönt lärare från Kungälv som bland annat skrivit böckerna ”Ingen blir rasist över en natt” och ”10 lektioner om tolerans”.

Christer Matsson anser att historia, religion och svenska är de tre viktigaste ämnena för ett långsiktigt arbete för minskad främlingsfientlighet och ökad tolerans.

– Långsiktighet är inte att ha en temadag varje termin, utan att det finns en progressionstanke i undervisningen. Finns ingen progression så låser man bara fast positionerna, säger Christer Mattsson och fortsätter:

– Det är viktigt att i detalj studera historiska erfarenheter som mänskligheten har av olika förtryckande, repressiva, antihumanistiska system. Inom religion finns existentiella och etiska frågeställningar, som är viktiga att arbeta med på en ganska hög detaljnivå. I svenskämnet finns litteraturen. Mycket av den bästa litteraturen handlar om konflikter och människors förmåga att leva ihop. 

I Christer Mattssons klassrum är diskussionsklimatet tillåtande. Alla får säga vad de tycker och tänker – så länge avsikten inte är att kränka eller göra någon ledsen. Skulle elever bryta mot regeln är det bäst att avbryta lektionen, menar han.

– Det är svårt att undvika att det annars eskalerar, och det är lätt att man som lärare dras med i det. Men om jag sätter igång att debattera mot elever vässar jag bara deras argument. Det är inget vunnet med det – jag ska ju undervisa dem och inte träna dem i rasistisk retorik. Det är väldigt viktigt att den som är mest tolerant är läraren själv.

Det händer att lärare avstår från att lyfta dessa frågor eftersom det riskerar att skapa jobbiga situationer i klassrummet.

– Jag har stor förståelse för det. De situationerna kommer väldigt lätt. Jag tror att de lärare som avstår är ganska genomtänkta, men de vet inte hur de ska få tid att skapa en struktur för att arbeta långsiktigt. De fattar att inget är vunnet när det blir bråkigt, men vet inte riktigt hur de ska ta sig an detta på 40 minuter. 

Undersökningar visar att rasism och främlingsfientlighet är ett utbrett problem på landets skolor. Enligt Skolverket har 40 procent av de pojkar och flickor som har utsatts för rasism uppgett att det skett i skolan.

– Det finns mätningar som visar att andelen intoleranta är förhållandevis konstant, men att graden av intolerans bland dem ökar. Den våg av högerextremism vi ser nu är en del av en utveckling som har pågått i Europa i 30 år. Vi har ett parti som är öppet invandrarfientligt, vi har ett nazistiskt parti som har en fullmäktigeplats och kandiderar i 30 kommuner till. Det är en del av den här polariseringen och det syns i skolorna i de delar av landet där intoleransen har sina starka fästen, säger Christer Mattsson.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

S-ledamoten: Inför premie för lojala lärare

Lärarlöner

De lärare som stannar på skolan istället för att byta arbetsgivare i sökandet efter högre lön borde premieras. Det tycker socialdemokraten Nermina Mizimovic.
– Det behövs en strategi för att behålla lärare på ett och samma ställe. För elevernas skull, säger hon.

Annons
Annons
Hej, lokalombud!

Anja: Därför är jag lokalombud

Lokalombud

Anja Nilsson är lärare och lokalombud på Fjälkinge Skola i Kristianstad. Hon tycker det är viktigt att någon driver de frågor som är viktiga för skolan och dess personal och har därför arbetat fackligt genom hela sin lärargärning.

Annons

Skolverket svarar på NP-kritiken: ”Vi kan inte förklara det”

Nationella prov

Under årets nationella prov i engelska fick flera skolor ta emot fel hörförståelse – årskurs 6 istället för årskurs 9. Så hur kunde det ske?  
– Det undrar jag också, säger Anders Boman som är enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Sara Bruun: ”Lärarna förtjänar en ursäkt”

Nationella prov

”Det är skandal att hanteringen runt något som ska vara så viktigt är så usel!” Sara Bruun ryter till efter att Skolverket har skickat ut  f e l  nationella prov till flera skolor.

Annons
Annons

Betygsforskaren: Inget pekar på ordningsomdömen som en bra idé

Ordning och reda

En majoritet i riksdagen vill införa skriftliga ordningsomdömen i skolan. Men forskare varnar för att det kan befästa ojämlikheter och helt missa målet att minska oredan.
– Idén är ogenomtänkt och bygger inte på ordentliga utredningar, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet.

Annons

”Hem- och konsumentkunskap är mer än bara matlagning”

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskapen ges minst antal timmar i hela grundskolan, få söker sig till lärarutbildningen och det finns flera praktiska problem för den som vill gå den.
– Det är ologiskt att vi får så lite tid, säger Karin Hjälmeskog, universitetslektor i pedagogik vid Uppsala Universitet.

”Det är utbildade lärare vi saknar – inte en ny yrkesgrupp som assistenter”

Debatt

”Nu har väl alla våra politiker, oavsett partitillhörighet, experimenterat klart med svensk skola”, skriver skolledaren Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Lärarhyllningarna på Twitter: ”Min lärare blev min räddning”

Första läraren

Rektorn Sirkka Persson tröttnade på den negativa mediebilden av skolans värld och efterfrågade berättelser om den allra första läraren. 
– Jag kände bara att lärare är så sjukt viktiga så jag vill skapa något positivt.

 

 

Läraren började filma sina lektioner – då höjdes studieron

Undervisning

Läraren Jonas Vikström hade tidigare ofta problem med strulande lektionsgenomgångar och missnöjda elever. Men allting vände när han började filma alla genomgångar i klassrummet med en videokamera. Nu pekar resultaten uppåt.

”LR:s ordförande håller tyst om Academedias brister”

Debatt

”Det känns som ett slag i ansiktet när Åsa Fahlén skriver en debattartikel tillsammans med en av dem som är direkt ansvariga för Academedias brister, vd-n Marcus Strömberg”, skriver debattörerna.

Kommentera

Åsa Fahlén: LR:s friskolekritik är tydlig

Replik

”Att skriva en artikel med en annan aktör innebär att man inte kan få med alla de delar som man själv önskar men det kan ändå ha ett värde. Ingen ska tveka om att förbundets hållning att aktiebolag ska fasas ut från skolan ligger fast”, skriver Åsa Fahlén i en replik.

Kommentera

Två av tre utbildningar till lågstadielärare har brister

Granskning

Sammanlagt måste hälften av grundlärarutbildningarna på svenska lärosäten rätta till brister inom ett år för att inte bli av med examensrätten. Det visar Universitetskanslersämbetets nya utvärdering.

Lärarna i Norrtälje har fått nog: ”Förstår att det var droppen”

Nedskärningar

Efter flera år av besparingskrav samlades lärare idag utanför kommunfullmäktiges möte för en manifestation mot nedskärningarna i Norrtälje.
– Skolsituationen är ganska förtvivlad, säger Anna-Karin Lönnström som är kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

 

Lundin och Diaz: Så arbetar vi inkluderande med digitala verktyg

Inkludering

Att arbeta inkluderande med digitala verktyg i klassrummet är dåligt för ingen, nödvändigt för vissa och bra för alla. Det menar lärarna Joanna Lundin och Patricia Diaz. Nu vill de inspirera fler.

”Läromedel riktade till lärarna är en central del i lärarhantverket”

Debatt

”En skola utan gedigna läromedel som alla lärare har tillgång till liknar hantverkens situation på medeltiden. Det är förvånande att vi tar så lätt på den saken i många kommuner och friskolor”, skriver Ruhi Tyson, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms Universitet.

Kommentera

Fackets larm: Spara inte på utsatta skolan

Hot och våld

Med en måluppfyllelse på 38 procent och dagliga problem med våld, skrik och stök ska Vivallaskolan bantas med 6 tjänster.
– Sätter inte kommunledningen in de åtgärder som krävs så kopplar jag in Arbetsmiljöverket, det är inget snack, säger Bengt Olov Johansson, huvudskyddsombud.

”Vår hjärna älskar internet”

Digitalisering

En ökad digitalisering innebär större möjligheter för undervisningen i skolan. Men det ökar samtidigt risken för att påverka elevernas lärande negativt, säger gymnasieläraren Elias Granath.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Halv miljard mindre till yrkesutbildningar i vårbudgeten

Vårbudgeten

Regeringens förslag till vårändringsbudget innehåller kraftiga neddragningar i stödet till yrkesinriktade utbildningar både på gymnasiet och i vuxenutbildningen.
– Både näringsliv och offentlig sektor skriker efter utbildat folk och så gör man såhär. Jag förstår det inte, säger Mats Sternbring på LR.

”Våldsspiralen kommer snurra fortare i våra skolor”

Debatt

Psykologen Annika Laestadius skriver ett förtvivlat öppet brev till Anna Ekström: ”Våldsspiralen kommer snurra allt fortare i våra skolor framöver, och lärarna kommer att utsättas för ännu mer risker gällande hot och våld”.

Kommentera

”Varningsklockorna borde ringa för de i grundskolan”

Slutreplik

”Att vifta bort vår kritik mot förslaget om kunskapsområdet Framtidsval som obefogad oro och missförstånd känns alltför lättvindigt”, skriver studie- och yrkesvägledarna i Uddevalla.

Kommentera

Skolpsykologen: Så skapas nyfikenhet

SETT-mässan

Människan är född till att vara nyfiken. Ändå försvinner nyfikenheten många gånger någonstans på vägen genom skolsystemet. Vad är det som händer på vägen och vad kan trigga igång nyfikenheten hos eleverna? Skolpsykologen John Kaneko som har nyfikenhet som avhandlingsämne försökte ge svar under årets SETT-mässa.

OECD: Ojämlikheten i svensk skola kan bli förödande

Systemkritik

Resultatraset har planat ut men åtgärder behövs för att råda bot på den ökande ojämlikheten, enligt OECD:s senaste rapport om svenska skolan.
– Sverige är ett jämförelsevis jämlikt land, men OECD antyder att ”om ni inte tar tag i det här är ni illa ute”, säger regeringens särskilda utredare Björn Åstrand.

Läraren om lärarassistenter: ”Bygger på en djup okunskap”

Lärarassistenter

En ny satsning på 475 miljoner kronor till lärarassistenter ute i kommunerna blir verklighet redan till hösten. Men satsningen delar kåren.
– Jag tycker att det bygger på en djup okunskap om hur svensk skola fungerar, säger mellanstadieläraren Petra Åkerström.

Skolchef klarade inte att spara på skolan – får sparken

Nedskärningar

Hässleholms skolchef Eva Andersson skulle spara 49 miljoner kronor från den budget hon föreslagit. Ett omöjligt uppdrag menade hon. Nu petas hon från posten. 

Ordningsomdömen

”Respektlöst och nedsättande med betyg som mäter vårt beteende”

Debatt

”Att införa betyg som ska mäta vårt beteende är nedsättande, inhumant och fullkomligt respektlöst. Vi är inte små hundvalpar som går att träna i lydnad och sedan ge tuggben ifall vi beter oss efter en mall”, skriver fyra elever i Huddinge.

Kommentera

Jan Björklunds svar: De flesta kommer tycka det är ganska bra

Politik

Många lärare hyser misstro till förslaget omdömen i ordning. 
Nu svarar Liberalernas partiledare Jan Björklund på kritiken.

L-läraren: Bättre med betyg än omdöme i ordning

Politik

Läraren och politikern Mårten Hemström går emot sitt eget parti och tycker det är fel att införa ett ordningsomdöme. Däremot skulle han gärna se betyg i ordning och uppförande.

”Tvinga mig inte att rangordna mina elever efter beteende”

Debatt

Maria Wiman, lärare i Huddinge, skriver ett öppet brev till Jan Björklund (L): ”Vi är många lärare som är trötta på att skoldebatten inte betonar orsakerna som är grunden till ordningsproblemen från första början”.

Kommentera

Ris och ros bland lärare om förslaget

Ordningsomdömen

En riksdagsmajoritet vill att skriftliga omdömen i ordning införs i svensk skola. Reaktionerna bland lärare andas både optimism och misstro kring förslaget.

Professorn: Därför är jag tveksam till ordningsbetyg

Ordning

Kritiken mot mot förslaget om skriftliga ordningsomdömen är stor bland framför allt lärare.
– Ingen kan egentligen uttala sig om effekten kring detta än så länge, säger Marcus Samuelsson, professor i pedagogik vid Högskolan Väst.

Läraren i Norge: De har en stor effekt här

Ordning

I Norge har betyg i ordning och uppförande i skolan funnits länge.
– Jag tycker det fungerar bra med betygen, säger läraren Anders Lundblad.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons