Undersökning

Sex av tio mot betyg i årskurs fyra

57 procent av Sveriges befolkning anser att det är en dålig idé med betyg redan i årskurs fyra. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Svenska Dagbladet. Samtidigt börjar SD vackla i frågan. 

Schibsted/Inizio har genomfört en undersökning på uppdrag av Svenska Dagbladet om hur svenska folket ställer sig till tidigare betyg. Av de drygt 2000 tillfrågade svarade nästan sex av tio att det är ett dåligt förslag att införa betyg i årskurs fyra medan 34 procent svarade att det är en bra idé. Det rapporterar Svenska Dagbladet idag.

Om man tar hänsyn till partisympatier blir fördelningen annorlunda. Bland alliansväljarna stödjer 57 procent idén med tidigare betyg. Bland de rödgröna är 84 procent är emot. 

I riksdagen finns det en majoritet för tidigare betyg i och med att Sverigedemokraterna stödjer alliansen i frågan. Men enligt artikeln i Svenska Dagbladet håller Sverigedemokraterna nu på att omvärdera sin ståndpunkt. Partiets skolpolitiska talesperson, Stefan Jakobsson, säger till tidningen att partiet nu ska ta kontakt med de remissinstanser som är negativa till förslaget om tidigare betyg. 

– Vi vill träffa kritiska instanser och lyssna in vad deras oro ligger i. Alla som vill påverka vågmästarpartiet i den är frågan har nu möjlighet. Vi kan komma fram till att vi vidhåller beskedet eller avvaktar. Vi har inte satt ner foten än, säger han.

Kommentera