sex_klassrum
Foto: Li Rosén Zobec
Sex och samlevnad

Sex behöver inte vara en stor grej

I dag ska alla lärare jobba med sex- och samlevnadsundervisning. För att stötta i det arbetet har Grrl tech i Växjö tagit fram filmer, övningar och diskussionsunderlag kring sexualitet och identitet.

På tal om 6

”På tal om 6” är ett digitalt pedagogiskt verktyg för lärare på högstadiet och gymnasiet.
Med utgångspunkt i läroplanens skrivelser om sexualitet och identitet har 29 kortfilmer, baserade på 20
människors personliga livsberättelser, och hundratals diskussionsfrågor och övningar kopplade till dem tagits fram. 
Inom projektet hålls även fortbildningsworkshops i normkritisk pedagogik. Läs mer: patalom6.se

Projektet ”på tal om 6” drivs av jämställdhetsföreningen Grrl tech i Växjö och finansieras av Allmänna arvsfonden fram till årsskiftet. I maj lanserade de en hemsida med diskussionsfrågor och övningar inom alla ämnen och här finns också smakprov på de kortfilmer som har producerats. I höst börjar filmerna, både spelfilmer och dokumentärt material, distribueras genom Filmo och lokala mediecentraler.

– Det finns tid att göra mer än att bara se en film under en lektion. Samtalet är det viktiga, säger Karin Nilsson, projektledare för ”På tal om 6”.

I projektet har de jobbat med en lärarreferensgrupp med sakkunniga från Skolverket, RFSU/RFSL och olika handikapporganisationer.

– Vi har lusläst läroplanen och styrdokumenten för alla ämnen och försökt göra filmerna relevanta utifrån dem samtidigt som vi har utgått från de behov och den verklighet som kommit fram när vi pratat med lärare. Till exempel hade vi ingen film om porr, men det visade sig behövas.

Maria Bollen Helstad undervisar i matematik och NO på högstadieskolan Teleborg centrum i Växjö. Hon har suttit i referensgruppen när materialet vuxit fram.

– Alla elever ska bli sedda för vilka de är, det är centralt för individuellt välmående. För att över huvud taget kunna lära sig någonting måste de känna sig trygga och bekräftade i sin identitet. Många skolor jobbar med det här som ett tema under en begränsad tid, och då blir det lätt samma innehåll. I stället borde alla ämnen kunna knyta an till identitet och relationer utan att det blir en stor grej. Alla lärare kan få frågor om det och då gäller det att de kan svara.

Maria Bollen Helstad har använt några av övningarna från ”På tal om 6” i klassrummet. 

– Eleverna är snabba på att diskutera. Det är tydligt att alla vet var gränser går och har känt hur normer skaver och begränsar.

Maria Bollen Helstad är noga med att försöka belysa normen i stället för det som avviker.

– Till exempel får vi inte stanna vid att säga att man inte får kalla varandra ”bögjävel”, utan också försöka ta reda på varför det används som skällsord. När det händer, försök fråga hur man ska vara för att inte vara en ”bögjävel”. Den frågan kan faktiskt de flesta svara på och det blir tydligt hur heteronormen styr oss.

Kommentera