fridolin_pengar
Budget

Sex miljarder till skolor i utsatta områden

Regeringen föreslår ett tillskott på sex miljarder till skolan i budgeten för att bryta ojämlikheten i skolsystemet.
– Det är den viktigaste dagen i mitt politiska liv, säger Gustav Fridolin. 

Regeringen presenterade under torsdagen ett nytt förslag på en förstärkning av den statliga finansieringen av skolan. Totalt rör det sig om en infasning av ett nytt stöd på sex miljarder till skolan. Under 2018 handlar det om ett belopp på 1,5 miljarder, året därpå 3,5 miljarder och totalsumman ska vara nådd 2020.

– För att bygga jämlikhet behövs det resurser och ledarskap. Det ena går inte att särskilja från det andra. För att man ska kunna lyckas på de skolor med elever som har det tuffast så måste man ha resurserna för att lärare ska ha mer tid, för att det ska finnas speciallärare och elevhälsa – för att det helt enkelt ska finnas möjlighet att göra det där extra för eleverna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till Skolvärlden.

Tillskottet ska fördelas efter behov för att bidra till att nå målet om en jämlik kunskapsskola, där vissa kommuner och fristående huvudmän får betydligt mer än andra. Pengarna ska fördelas till kommunerna efter särskilda kriterier som har att göra med socioekonomiska faktorer i områden där skolorna ligger.

Skolkommissionen var tydlig i att staten måste ta större ansvar för jämlikheten i skolsystemet och regeringens nya förslag följer satsningarna som Skolkommissionen tidigare har presenterat, menar Gustav Fridolin.

– Det är den viktigaste dagen i mitt politiska liv. Jag kan inte se en viktigare uppgift för en utbildningsminister än att återbygga jämlikhet i skolsystemet, säger han.

Vad kommer pengarna mer exakt gå till?

– Det ska gå till undervisning och elevhälsa, och det som skapar kvalitet i den situationen. Sedan är det viktigt för att det här ska fungera, det är också Skolkommissionens konstaterande, att vi undviker att ha så mycket pekpinnar om exakt var det används.

– För att man ska kunna använda starkt ledarskap så måste man ha möjligheten att göra den analysen på sin skola och se till att pengarna används till det som gör skillnad. För det vi kommer följa upp är att fler elever får med sig den här behörigheten vidare, från nian till gymnasiet.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén välkomnar resurstillskottet:

– Detta är ett stort och viktigt steg mot en bättre och mer likvärdig skola. Denna modell för finansiering innebär att staten tar ett större ansvar och att huvudmännen tvingas satsa en miniminivå för undervisning och elevhälsa för att få del av det statliga bidraget. Dessa miniminivåer måste nu snabbutredas av regeringen, säger Åsa Fahlén.

Det är den viktigaste dagen i mitt politiska liv

Enligt LR skulle miljarderna teoretiskt kunna räcka till cirka 10 000 nya lärartjänster runtom i landet. Och på frågan om hur lärarna kommer att påverkas av miljardförslaget svarar Gustav Fridolin att det kommer att bli en stor skillnad för de som behöver det mest.

– För de kommuner som har de största behoven så kan det här handla om tillskott på runt 25 procent till undervisning och elevhälsa. Det är klart att det gör en jätteskillnad. Det är att reparera den ojämlikhet som växt fram i skolsystemet sedan kommunalisering och elevpengssytem och de andra reformerna på 90-talet.

Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott, säger till Skolvärlden:

– Mer resurser gör att lärarna märker att man får fler kollegor. Det kan vara lärarkollegor men det kan också finnas andra yrkeskategorier som finns på skolan för att på olika sätt bistå så att eleverna verkligen kan ta till sig kunskapen. Jag hoppas att lärarna märker att de också får vara delaktiga i hur resurserna ska användas.

– Nu kommer det pengar specifikt till skolan som har syftet att verkligen förändra den situation vi i dag har. Där ojämlikheten ökar, där resurserna inte är fördelade på det sättet som egentligen kräver för att alla elever ska kunna nå målen, säger Lena Hallengren.

Åsa Fahlén vill nu se att politikerna går vidare och genomför de övriga förslagen från Skolkommissionen, som bland annat förändrat skolval och inrättandet av ett professionsprogram för lärare och rektorer.

– Det är inte bara i vissa klassrum och skolor det finns stora behov, det behövs bättre förutsättningar generellt i det svenska skolsystemet, säger hon och tillägger:

– Dagens besked är viktigt för den svenska skolans framtid och ett tecken på att man lyssnat på Lärarnas Riksförbund. Det innebär viktiga resurstillskott till framför allt de kommuner som har stora problem med kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen. Men regeringen kan inte stanna där. Skolkommissionen har gett väl utarbetade förslag för en bättre och mer likvärdig svensk skola. Dags att se till att detta genomförs.

Gustav Fridolin om chanserna till att gå vidare och genomföra fler av Skolkommissionens förslag:

– Vi ser precis som facken och kommissionen en helhet. Däremot ligger det här närmast i tid också i kommissionens agenda. Men i budgeten lägger vi också in pengar för att kunna genomföra de lagförändringar och läroplansförslag som kommissionen föreslår. Jag kommer att sitta ner med de borgliga partierna för att försöka skapa stabilitet i de förändringarna.

Kommentera