betygbesked_artikel_0
Betyg

Sexornas betyg fortsätter falla

Andelen elever i årskurs sex som får godkänt i alla ämnen sjönk för fjärde året i rad. Våren 2019 var det största tappet hittills.

Det gångna läsåret var andelen elever i årskurs 6 med godkända terminsbetyg i alla ämnen 73,9 procent, en minskning med drygt 3 procentenheter jämfört med våren 2018.

Flickor har i tidigare mätningar presterat bättre än pojkar, en skillnad som växte något denna gång. 77,7 procent av flickorna och 70,3 procent av pojkarna uppnådde godkända betyg i samtliga ämnen.

– Det är en bekymmersam nedgång och en bekymmersam trend, säger Pernilla Sundström Fast, enhetschef för enheten för- och grundskola på läroplansavdelningen på Skolverket till nyhetsbyrån TT.

Att tappet är större än vanligt i år förklarar Skolverket delvis med att det införts kunskapskrav i moderna språk, och att färre elever gavs sammanfattande betyg i natur- eller samhällsorienterade ämnen.

– Men det kan inte förklara hela nedgången, säger Pernilla Sundström Fast.

Från Skolverkets håll hoppas man att åtgärdsgarantin, eller ”läsa-skriva-räkna-garantin” som den kallas, ska bidra till att vända trenden under kommande år.

– För vändas måste den. Återigen måste vi understryka betydelsen av att stöd sätts in tidigt, säger Pernilla Sundström Fast.

Utbildningsminister Anna Ekström drar inga stora växlar av den senaste minskningen, men menar att den sjunkande trenden är problematisk.

– Jag ska inte sticka under stol med att jag är orolig över att nedgången fortsätter över flera år, säger hon till TT.

Kommentera