SFI

SFI guldgruva för Academedia

Academedias intäkter från SFI har stigit till över en kvarts miljard kronor de senaste åren. Nu vill privata aktörer och SKL slippa behörighetskraven för att möta flyktingströmmen.

Academedia är genom bolagen Hermods och Eductus Sveriges största privata SFI-aktör. Koncernen har mer än dubblerat sina intäkter från den verksameten på tre år, från 110 miljoner till 270 miljoner kronor, rapporterar Dagens industri.

Och den stora inströmningen av flyktingar till landet gör att prognosen är fortsatt stigande.

– Vi tror att vår integrationsverksamhet, som även inbegriper vuxenutbildning, kommer dubbleras på några års sikt. Man kan säga att vi borde följa marknaden upp, säger vd Marcus Strömberg. 

Mot det står lärarbristen, som även den ökar i takt med att elevunderlaget för SFI växer. Marcus Strömber säger till DI att han är oroad.

– Hela systemet kommer att haverera om inte regeringen gör något. Det råder redan brist på lärare. På ett års sikt, när de asylsökande får uppehållstillstånd, riskerar bristen att bli akut om man inte ser till att utbilda fler lärare, säger han. 

Enligt andra privata aktörer som DI pratat med finns SFI-klasser med upp till 80 elever. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic menar att man än så länge har situationen under kontroll, men medger att de stora klasserna i SFI är ett symptom på lärarbristen. 

– Vi investerar 100 Mkr i att fler lärare ska rekryteras och att vi ger fler möjligheten att bli behöriga, säger hon.

Kommentera