flextid

”Vi ser jättepositivt på det här”, säger LR:s kommunombud Catherine Sonesson. Foto: Linn Malmén

Avtal

SFI-lärare i Karlstad testar flextid

Går läraryrket och flextid ihop? Det ska Karlstad kommun nu undersöka. Under ett år ska SFI-lärarna testa 40-timmars vecka med flex.

Fackombudet Catherine Sonesson ser positivt på försöket och hoppas att avtalet kan sprida sig till fler lärare så småningom.

Sedan terminsstarten i augusti har SFI-lärarna på vuxenutbildningen på Tingvallagymnasiet i Karlstad 40-timmars arbetsvecka med flextid. Försöket ska pågå i ett år, sedan ska året utvärderas.

– Egentligen är det helt naturligt. Vuxenutbildningen bedrivs ju året om, där har man inte samma typ av lov, och därför blir det väldigt bökigt att lärarna går enligt bilaga M, som är uppbyggt utifrån terminer, säger Birgitta Larsson, skoldirektör i Karlstad kommun. 

Hennes förhoppning är att lösningen blir permanent.

–  Det är min absoluta övertygelse att det är bättre för organisationen, men när man gör en förändring tycker jag det är bra att göra det i försöksverksamhet först så man kan utvärdera och se om man ska skruva på något i arbetssättet, säger hon.

Catherine Sonesson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund, ser positivt på försöket.

– Man har betonat vikten av att det ska vara en tillitsfull relation. När man inte har lektioner eller konferens så kan man välja att jobba var man vill. Det här kommer i ett läge där vi har haft väldigt höga stressiffror, så vi ser jättepositivt på det här. Det är i precis den här riktningen vi vill gå, säger hon.

Tror du att det här skulle kunna fungera inom andra delar av gymnasiet eller grundskolan?

– Ja, det tror jag. Mycket av stressen och pressen som många lärare upplever handlar om att många känner att de inte har inflytande över sin egen arbetstid. Man är styrd och kontrollerad, säger Catherine Sonesson. 

Hur skulle det fungera med flexavtal för de verksamheter där det förekommer lov?

– Jag vet att det finns skolor som har 40-timmars vecka som är grundskolor. Det som har hänt där att det oftast blir så mycket övertid så att de ändå är lediga på loven, så att det blir nästan samma sak ändå. Men själva avtalet skulle väl funka egentligen.

Kommentera