Sigrid Åhs

Sigrid Åhs undervisar i idrott och hälsa samt är mentor till en VVS-klass på Universitetsholmens gymnasieskola i Malmö.

| Foto: Andreas Hillergren
Jag är lärare

Sigrid Åhs: ”Därför är jag lärare”

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Sigrid Åhs undervisar i idrott och hälsa samt är mentor till en VVS-klass på Universitetsholmens gymnasieskola i Malmö.
Här berättar Sigrid varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

  • Därför är jag lärare

– Jag valde att bli idrottslärare eftersom jag brinner för idrott, och jag har ett stort engagemang för att ta mig an och motivera elever i ämnet – såväl intresserade som mindre intresserade. Det är av stor vikt att besitta förmågan att kunna förmedla kunskap till eleverna och att entusiasmera dem så de kan få ett hälsosamt liv, och till det har jag hela tiden förfinat metoder för att kunna lyckas med.

– Målet med undervisning är att få så många elever som möjligt att inse att de lär för livet och inte för skolan. För att nå dit måste de erbjudas de rätta verktygen. För min personliga del upplever jag idrotts-läraryrket som omväxlande och fullt av utmaningar, och det passar mig väldigt bra.

  • Bästa stunden i veckan

– Den infinner sig vid det möte med en elev eller en grupp elever där jag ser att engagemanget för ett idrottsmoment mynnar ut i glädje och ökat självförtroende, och att den positiva erfarenheten lyfter dem som människor. Vid dessa tillfällen ser jag mig som priviligierad att ha förmånen att bidra till att ungdomar kan få en sund själ i en sund kropp.

  • Det här skulle jag vilja förändra

– I framtiden hoppas jag att det kommer att satsas mer resurser och pengar på skolorna, eleverna och lärarna. Covid-19-pandemin har satt fokus på värdet av att vara fysiskt aktiv och att umgås med andra människor, och det är just det idrott har som grundstenar.

– Skolan bör utöka sina kontakter med ideella idrottsföreningar så att kopplingen till framtidens idrotts-utövande inte bryts alltför lätt när eleverna lämnar skolan. Det är för individens och samhällets bästa vi måste satsa på alla ämnen i skolan. så att inte vissa program prioriteras bort och placeras på mindre attraktiva områden i städerna.