jag_ar_larare_simon

Simon Gustafsson läser ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan, svenska och historia, vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. Foto: Jens C Hilner.

Jag är lärare

Simon: Därför läser jag till lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Simon Gustafsson läser ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan vid Lunds universitet, Campus Helsingborg.
Här berättar Simon varför han läser till lärare – och vad han skulle vilja förändra.

  • Därför pluggar jag till lärare

– För att jag tror att jag kan göra ett bra jobb som det och därigenom bidra till och stärka samhället. Och så har jag förstås mer själviska anledningar också. Att jobba som lärare är, speciellt om man undervisar i ämnen inom humaniora, ett av få sätt att jobba aktivt och konkret med sådant som annars mest bara forskare får betalt för att ägna sig åt. Jag tror också att de skiftande utmaningar man ställs inför i läraryrket är ett sätt att liksom hålla sig på tårna tankemässigt, att inte stelna i sina tankesätt och sitt intellektuella liv.

  • Bästa stunden i veckan

– När jag öppnar min lördagsgodispåse.

  • Det här skulle jag vilja förändra

– Jag skriver mitt examensarbete nu, om lässtrategiundervisning och klimatdidaktik. För arton år sedan slogs i en statlig rapport fast att Sverige skulle bli ett föregångsland inom undervisning för hållbar utveckling. I dag kan man, med mig själv som exempel, gå en hel lärarutbildning utan att klimatfrågan på något sätt tas upp, i varken undervisning eller kurslitteratur. Om vi menar allvar med att vilja rusta eleverna för framtiden måste vi lägga mer fokus på denna vår tids stora ödesfråga. Det är ett komplext och mångfacetterat problem som kan tacklas i alla ämnen, och som jag menar kan göra demokratiuppdraget konkret och angeläget. Jag skulle vilja se att det lyfts fram betydligt mycket mer i läroplaner, skollag, lärarutbildningar, utbildningsvetenskaplig forskning och skolor på alla nivåer.

Kommentera