sjostedt_academedia
Vinster i skolan

Sjöstedt: Academedia sprider politisk propaganda till lärare

Academedia i brev till anställda: Vinsttak skulle göra ”hållbar verksamhet” omöjlig. Uppenbart politiskt kampanjande, menar Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

Vad handlar det om?

Academedias brev och förtydligande.

Jonas Sjöstedts (V) debattartikel.

I januari skickade Academedias ledning ut ett brev till samtliga anställda, med anledning av regeringens lagförslag kring vinster i välfärden. På måndagen kritiserar Jonas Sjöstedt (V) brevet i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Han skriver att Academedia i sitt brev ger en faktamässigt felaktig beskrivning av förslaget och dess potentiella konsekvenser, samtidigt som de sprider politisk propaganda.

– Det här är ett oblygt sätt att försöka styra lärarnas politiska åsikter, säger han till Skolvärlden.

Bland det som Jonas Sjöstedt vänder sig emot är att man kan läsa i brevet att inga bedömare tror att förslaget går igenom riksdagen, eftersom det ”skulle göra det omöjligt att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet”.

I brevet konstaterar Academedias ledning också att såväl Alliansen som SD är emot förslaget, och att det läggs fram i riksdagen enbart för att det är ett villkor från Vänsterpartiet för att inte dra sig ut sin budgetöverenskommelse med regeringen.

Enligt Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia, var syftet med brevet att informera. Hon besvarar Skolvärldens frågor via epost:

”Tanken med det var att besvara de frågor vi vet att många har kring de politiska förslag som ligger.” skriver hon.

Vad betyder ”långsiktigt hållbar verksamhet” i brevet? Ett vinsttak kan väl inte omöjliggöra skolverksamhet, eftersom det finns skolor som inte går med vinst?

”Det vi menar med ”långsiktigt hållbar verksamhet” att vi behöver en reserv, det behöver alla skolor. Kommunala skolor har det i och med att de kan få tillskott från kommunen om skolorna överskrider sin budget. Våra skolor vänder sig till oss centralt om de inte klarar sin budget. Vi måste då ha reserver att ta av, därför är vinsten viktig. Vi lägger också en hel del pengar på utveckling.” skriver Paula Hammerskog.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt är inte övertygad.

– Jag kan inte tänka mig något annat syfte med brevet än att framställa förslaget som ett hot mot skolan. Det är så uppenbart politiskt kampanjande, säger han.

Är det inte rimligt att de går ut med information till sin personal om ett lagförslag som kan påverka verksamheten?

– Lärarna inom Academedia skulle ju vinna på att det här förslaget går igenom. De skulle vinna fler kollegor och mer tid, men det berättar de ju inte i det här brevet. Det är tydligt att de tycker om SD:s och alliansen politik och pekar ut V som motståndare. Det är propaganda, säger Jonas Sjöstedt.

Man kan väl lika gärna säga att V pekar ut Academedia som motståndare?

– Ja, det är ju känt sedan länge att vi står på olika sidor i debatten, men vi anställer inga lärare. Academedia har ju även tidigare hotat med att säga upp och omplacera lärare som deltagit i debatten om friskolorna, så det är ju uppenbart vad de är ute efter här.

Academedia har efter Jonas Sjöstedts artikel publicerat ett förtydligande i samband med brevet som går att läsa på deras webbplats. Där står bland annat att ”påståendet att vi försöker påverka vilket politiskt parti de anställda röstar på är helt främmande för oss”, och ”i efterhand kan vi se att vi borde ha låtit bli att redogöra för hur de politiska partierna i Sverige säger att de ska rösta i riksdagen.”

Om Academedia

Academedia är norra Europas största utbildningsföretag, med verksamhet i Sverige, Norge och Tyskland. Fler än 50 000 elever går i deras grund- och gymnasieskolor och de har drygt 15 000 anställda. 2016/17 omsatte bolaget 9,5 miljarder kronor.

Kommentera